Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaMooie verbeteringen in de sociale ondersteuning

Mooie verbeteringen in de sociale ondersteuning

15 mei - Hieronder een overzichtje te maken van de recente verbeteringen in de ondersteuning van mensen die zonder werk zitten, bedreigd worden met werkloosheid of een moeilijke positie hebben op de arbeidsmarkt als werknemer of zzp-er.
 
Veel verbeterd bij Laborijn.
Het is nu bijna twee jaar gelden dat we als Dagelijks bestuur na een lange voorbereidingsperiode daadwerkelijk hebben ingegrepen in de organisatie van Laborijn. Sindsdien is er veel verbeterd in de bejegening van klanten, de service en klantgerichtheid en klachtenafhandeling. De ombudsman geeft goede cijfers en het aantal klachten in het eerste kwartaal was 1. Het klanttevredenheidsonderzoek gebeurt nu jaarlijks en laat een stijging van waardering zien. Het kan nog beter en er wordt constant aan gewerkt. Tips zijn welkom. Daarnaast (voor de gemeentelijke portemonnee altijd welkom) is het jaar 2020 financieel heel goed afgesloten. Zowel op het uitkeringsgedeelte als op het gebied van de organisatiekosten zijn er minder uitgaven geweest, dus krijgen de gemeenten geld terug. Voor de mensen waar het om gaat hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd.
 
Boodschappenaffaire
Begin dit jaar was er grote commotie over de “boodschappenaffaire”. Een gemeente had –in het gelijkgesteld door de rechter- van een mevrouw een deel van de uitkering teruggevorderd omdat zij boodschappen kreeg – loon in natura! - van haar moeder. Ik heb toen meteen nagegaan of dat bij ons ook ooit was voorgekomen. Dat was niet zo. Maar het leek ons bestuur toch goed dit helder te regelen. Er is nu een regel dat iemand met een p-wet-uitkering (bijstandsuitkering) giften in natura mag ontvangen tot € 1200, - per jaar, zonder dat dit met de uitkering verrekend wordt. Belangrijk: wel moet dit altijd overlegd en gemeld worden met de inkomensconsulent. Alles graag in overleg en gesprek.
 
Stimulering parttime-werken: € 200, - per maand premie
Ook in de pers: Amsterdam, Doetinchem en Aalten willen mensen met een uitkering stimuleren om ook parttime te gaan werken. Voor sommige werkzoekenden is een fulltimedienstverband een stap te ver. In de ontwikkeling kan dan parttime werk een mooie stapzijn. Echter wel vanuit het principe ”werk moet lonen”. Dus kunnen mensen die parttime gaan werken naast hun uitkering van het verdiende geld max. € 200,-- per maand houden. Hierbij moeten we wel gebruikmaken van een “maas in de wet”. Je mag als gemeente aan iemand die uit de uitkering gaat een “werkaanvaardingspremie” geven tot een maximum. Dat mag twee keer per jaar. Dus wij moeten die 200, - per maand “opsparen” en één keer per half jaar (dus € 1200, -) uitkeren. Dat zint mij nog niks, dus we gaan nog op zoek naar slimme oplossingen voor “boter bij de vis” voor mensen die deels werken en deels een uitkering ontvangen.
 
Simpel switchen.
Weer zo’n pilot om al die lastige regels en wetten vanuit “de bedoeling” te benaderen. Met 15 mensen die deels in de participatiewet zitten, soms in de oude sociale werkvoorziening, deels in de “oude” Wajong oen vaak afhankelijk van dagbesteding zijn gaan we kijken of we ontwikkelstappen kunnen zetten. Door de strakke wetgeving lijkt het wel of mensen “vastzitten ”in wetten in plaats van dat ze als individu beschouwen. Zo kan het zijn dat iemand die enkele dagen naar dagbesteding gaat, best ook enkele dagdelen naar beschut of begeleid werk kan. Dan verdient hij/zijn zijn/haar eigen loon. Maar ook iemand die een contract bij de sociale werkplaats heeft, kan wel eens (tijdelijk) minder goed in z’n vel zitten. Dan zou het mooi zijn dat hij/zij even kan “uitblazen” in de dagbesteding. Zo proberen we dus vanuit wat het beste voor onze kwetsbare inwoners is tòch stappen in ontwikkeling te zetten. En daar mag de bestaanszekerheid en veiligheid van mensen niet door aangetast worden. Dus we moeten over de wetten, de schotten en instantie-belangen heen kijken. Spannend!
 
Nog meer ideeën?
Een volgend keer ga ik graag nog eens in op de veranderingen/verbeteringen in de schuldhulpverlening en het Ondernemerssteunpunt, dat juist ook kleine ondernemers en zzp-ers wil bijstaan met raad en daad, zeker in deze coronacrisis.
Bovenstaande verbeteringen en projecten worden vooral uitgevoerd door Laborijn. Ik ben blij dat na de moeizame beginperiode de trein daar nu goed begint te lopen en er weer ruimte is voor innovatie, denkkracht en verbeteringen van de positie van de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden. Want dat is een belangrijke drijfveer. (Joop)
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates