Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaToekomst van wonen, zorg en ouderen

Toekomst van wonen, zorg en ouderen

10 april - Een heel kort interview op radio Aladna AFM. Dat vond plaats naar aanleiding van de eerste sleuteloverdracht van een woning in het project Kattenberg-nieuwe stijl. Dat gaf mij de gelegenheid om alle projecten en richtingen waar we mee bezig zijn rond het gezond oud worden in de gemeente met een relatie met wonen nog eens even uit de doeken te doen.  De cijfers van de toekomstverkenningen van het ministerie geven aan dat bij ongewijzigd beleid we  over zo’n 25 jaar een verdubbeling van het aantal mensen met enige vorm van dementie hebben.  Het aantal ouderen stijgt, mensen leven langer en gezonder, maar doen wel in de laatste jaren van hun leven een toenemend beroep op zorg. Daar kun je niet  blind en doof voor zijn. Dus ik ben ook scherp op allerlei ontwikkelingen die inspelen op deze ontwikkelingen. Niks doen is geen optie. Drie zaken waar ik mee bezig ben:
 
-uiteraard is een groot deel van ons participatietraject gericht op de vraag wat goede zorg en ondersteuning is, ook voor de ouder worden de inwoners. Wat we graag willen horen van de mensen zèlf waar zij behoefte aan denken te hebben, hoe zij zich kunnen en willen voorbereiden op een andere levensfase en hoe wij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen. Dat zal overigens een maatschappelijke discussie zijn die doorgaat.  In de regio Achterhoek zijn we ook met een aantal grote bewegingen in die richting bezig. Eén er van is het preventieakkoord en Achterhoek Gezond (het kavelmodel); dat een andere manier van organisatie  en financiering van de zorg beoogt. Meer werken van uit positieve gezondheid en gedrag dan vanuit ziekte en behandeling. Daar is brede overeenstemming over, maar de structuren zitten nog erg in de weg. Uiterste consequentie is dat eer minder behandelingen (omzet!) in ziekenhuizen plaatsvinden.
 
-een project dichterbij huis is die Kattenberg nieuwe stijl. Ook erg in gang gezet van uit de afd. wonen met als bestuurlijk verantwoordelijke Ted Kok. Maar ook de Regio, Stichting Marga Klompé en de Woonplaats stoppen hier energie en geld in. Het idee is dat mensen die nog niet onder de wet langdurige zorg vallen (24 uur verzorging/toezicht), maar waarvan  vanwege een beginnende vorm van dementie de verwachting is dat die fase er wel een keer aankomt, bij elkaar kunnen blijven wonen. Vandaar dat de afspraak met de Woonplaats gemaakt is dat vrijkomende appartementen in de Kattenberg aangepast, verbouwd en geschikt gemaakt worden voor deze doelgroep en dat deze dus (ook buiten het normale lotingssysteem)  aan de genoemde doelgroep verhuurd worden. Dat brengt enorm complexe (financiering)vraagstukken met zich mee, voor de partners maar ook voor de bewoners. Vandaar dat er een wooncoach is aangesteld die mensen helpt bij het nadenken over deze keuzes.  Het is heel lastig voor mensen om hierover al na te denken. “je levert toch een stukje in”.  Met hulp van de wooncoach kan een verantwoorde keuze gemaakt worden. Maar  hier is het ook zo enorm belangrijk dat onze inwoners tijdig beginnen na te denken over hun wooncarrière.
 
-Een  derde –ook lokale- ontwikkeling is de wens om te komen tot een zgn. “krasse-knarren-hof”:  een soort hofje waar mensen wonen die niet alleen maar individueel wonen, maar ook elkaar helpen bij de dagelijkse klusjes of wensen die een ieder zo heeft. Heel mooi zou zijn –vind ik- als je ook een stel starters, jongeren in zo’n complex zou kunnen huisvesten die een wat lagere huur betalen, maar daar als tegenprestatie een goed afgebakend vrijwilligerswerk tegenover zetten. Er is  een informatieavond gepland op 20 april, waar ook een architect meedoet aan een soort ontwerp atelier.  Dus ik hoop dat alle mensen die ook op zoek zijn naar nieuwe vormen van samen leven en naoberschap op die avond zullen aanhaken.
In de gemeentelijke advertentie in de Band en Aalten Vooruit heeft onderstaand artikel gestaan, u kunt zich nog tot 15 april opgeven.
(Joop Wikkerink)
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates