Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaWat is nu eigenlijk het BOB-model, en wanneer kunnen inwoners meepraten?

Wat is nu eigenlijk het BOB-model, en wanneer kunnen inwoners meepraten?

Uit reacties op onze berichtgeving (zie PN 643 – 10 januari 2021)  over het niet-doorgaan van de bijdrage van insprekers aan de beeldvormende vergadering van 5 januari blijkt dat het niet altijd duidelijk is wat de bedoeling is van zo’n beeldvormende vergadering. En de waarde van het aanwezig zijn van insprekers. De afgevaardigden van de raad kunnen dan nl. vragen stellen aan die insprekers. Het ging hier met name om de inspraakreacties van het Platform Zon en Wind ’t Goor. De vertegenwoordiger van dit Platform had verbindingsproblemen en zag toen af van het geven van een toelichting of de mogelijkheid geven tot vragen van de aanwezige raadsleden op grond van zijn inspraakreactie.
Fractie-lid Bert Weevers reageerde uitgebreid op de reacties. PP vindt het onzettend belangrijk dat inwoners zich uitgenodigd en welkom voelen hun mening te geven. Daarbij si bekendheid met de gewoontes, afspraken en regelingen essentieel. Als die niet duidelijk zijn moeten ze uitgelegd worden.
 
 M.,
Ik heb op me genomen om op je verzoek tot rectificatie te reageren, ook omdat we elkaar al eerder gesproken hebben.
Ik begrijp uit de gang van zaken vorige week dinsdag en ook uit jouw reactie dat het het Platform niet duidelijk is wat het doel van de Beeldvormende Vergadering precies is en hoe dit georganiseerd is. Ik wil dat graag toelichten.
De besluitvorming in de Raad vindt plaats in drie stappen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Ook wel gekenschetst als het BOB model. 
•      Om een college-voorstel goed te kunnen doorgronden en te begrijpen, ook in haar effecten,  heeft de raad in de Beeldvormingsfase o.a. de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen aan het college en burgers en betrokkenen hun zienswijze op het voorstel te laten toelichten in een Beeldvormende Vergadering. Deze Beeldvormende vergadering vond dus dinsdagavond plaats met als enige onderwerp de Update Plan van aanpak Duurzaamheid (als er geen insprekers zijn is er geen bijeenkomst).
•      De aldus verkregen informatie nemen de fracties mee voor intern overleg om een voorlopig standpunt te bepalen. In de Oordeelsvormende vergadering worden deze voorlopige standpunten tussen de fracties uitgewisseld en wordt er gedebatteerd over door fracties gewenste verbeteringen of aanpassingen op het collegevoorstel. 
•      Deze verbeter- en aanpassingswensen kunnen vertaald worden in amendementen en/of moties waarover vervolgens in de Besluitvormende Vergadering wordt gestemd en besloten. De Raad immers is het hoogste orgaan binnen de gemeente en kan het collegevoorstel afwijzen, gewijzigd aannemen o.b.v. amendementen of ongewijzigd aannemen, dat alles al dan niet met verzoeken of opdrachten aan het college via moties. 
De griffie heeft u vooraf duidelijk geïnformeerd over doel en opzet van de Beeldvormende Vergadering. De Beeldvorming is niet bedoeld om aan de wethouder vragen te stellen, maar om de fracties aan u vragen te laten stellen aan de hand van uw ingebrachte zienswijzen of opmerkingen.
We hadden allemaal begrepen dat het Platform zich daarvoor had opgegeven, dus vandaar dat we allemaal klaar zaten. Eerst om van het Platform te vernemen wat de zienswijze of standpunt is en vervolgens om u hierover nader te bevragen en met u in gesprek te gaan.. 
U zult begrijpen  dat de aanwezige raadsleden  teleurgesteld zijn wanneer blijkt dat het Platform na telefonisch overleg meldt dat de door het Platform gestelde vragen duidelijk zijn, de antwoorden die van het college komen afgewacht worden en (dus) het gesprek met de raad voorbij laat gaan. Onze fractie had in elk geval naar aanleiding van uw vragen enkele punten opgesteld waarover wij graag met de vertegenwoordiger van het Platform in gesprek waren gegaan. 
Misschien was echter deze opzet u niet duidelijk en verwachtte u alleen maar antwoorden op uw schriftelijke vragen. Deze zijn inmiddels door het college beantwoord. En wellicht wilde u alleen een gesprek met de wethouder, zoals uit uw reactie is op te maken. Daar gaan wij als raad niet over; daar  zijn andere kanalen voor dan de Beelvormende Vergadering, wat een Raads-aangelegenheid is.    
We zullen de griffie de suggestie doen om bij volgende insprekers smiddags even te oefenen met de techniek. Dan worden vervelende situaties zoals vorige week dinsdagavond voorkomen. En dan kan tegelijk ook nog even het doel en de opzet van de bijeenkomst worden verduidelijkt als de schriftelijke toelichting vooraf nog niet voldoende blijkt.
 In onze ogen is het niet noodzakelijk een rectificatie zoals door u gevraagd op te nemen in een volgend nummer van Progressief Nieuws. Wel willen wij de gang van zaken zoals hier boven geschetst opnemen, ook al omdat het belangrijk is dat iedereen zich er van bewust is op welk moment met wie gesproken kan worden.  Ook willen we uiteraard melden dat u wel graag het gesprek aangaat. U weet dat dat ook voor ons geldt. Wellicht kunnen we een openbare online meeting organiseren om elkaars standpunten uit te wisselen. We horen graag uw reactie. 
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates