Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaUit de Raad: Beeldvorming en Oordeelsvorming

Uit de Raad: Beeldvorming en Oordeelsvorming

10 januari - Het bestuur is weer druk geweest met de opstelling van een jaarkalender. Dat is ingewikkeld met het nieuwe vergadersysteem van de gemeenteraad. Er is nl. een beeldbepalende vergadering (informatie ophalen), een oordeelsvormende vergadering (fracties gaan met elkaar in debat over de voorstellen) en een besluitvormende (raads)vergadering: daar worden de officiële besluiten genomen. Hèt moment van beïnvloeding voor onze inwoners is voorafgaande aan de oordeelsvorming; dus voor dat moment hebben we de openbare mee-denk-avond gepland.De inwoners zelf kunnen ook terecht bij de beeldvormende vergadering. Raadsleden kunnen hen dan vragen stellen over bijvoorbeeld hun zienswijzen of inzichten. Dat dat niet altijd goed gaat of goed begrepen wordt bleek deze maand.
 
Beeldvormende raadsbijeenkomst maandag 5 januari
 
Om half acht zaten voorzitter, griffie raadseden/fractievolgers klaar om met het Platform Zon en Wind in gesprek te gaan over de Update van het Plan van Aanpak Duurzaamheid (PvAD). Het Platform, opgericht om verzet te organiseren tegen de komst van mogelijk nieuwe windmolens bij het Goor, had vooraf een hele reeks vragen opgestuurd. We waren natuurlijk wel benieuwd naar hun argumenten en zagen uit naar het gesprek.
Echter. Eerst lukte het het Platform niet om verbinding te maken met de online Teams-vergadering. Daarna hoorden we wel een stem, maar kregen we geen beeld. En uiteindelijk werd na een half uur wachten besloten de bijeenkomst af te blazen. Dat is jammer want wij waren graag in gesprek gegaan.
 
 
Oordeelvormiende vergadering op  12 januari a.s.
 
Drie agendapunten:
•Jachthut Beestmanweg
•Handhavingsbeleid
•Update plan van Aanpak Duurzaamheid
 
De Jachthut-soap duurt al ruim 5 jaar. 
Op 24 mei 2015 gaf Gerrit Migchelbrink namens PP de volgende bijdrage in de Raad:
 
“Jachthut Beestmansweg
Voor ons ligt een collegevoorstel waar we eigenlijk heel kort over kunnen zijn. Er is gevraagd om tegen een illegaal bouwwerk op te treden. Dit is door de verantwoordelijke wethouder nog niet gedaan. Dit kan verklaard worden doordat de wethouder als eens heeft gezegd dat handhaven geen doel op zich is. Maar als er een concrete aanvraag van een burger ligt, de situatie is niet volgens de regels, dan dient er te worden opgetreden. De rechter deelt deze mening en heeft de gemeente opgedragen om handhavend op te treden. Nu ligt er een voorstel voor om de raad een verklaring van geen bedenkingen te laten afgeven, vooruitlopend om het in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied te laten opnemen. Die bedenkingen hebben wij echter wel. Illegaal neergezette bouwwerken dienen niet zomaar gelegaliseerd te worden. Dit zou kunnen betekenen dat burgerlijke ongehoorzaamheid lonend wordt. Dat moeten we niet willen. Wij zullen tegen dit voorstel stemmen en de wethouder opdragen om gewoon zijn werk te doen en handhavend te gaan optreden.”
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates