Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaProgressieve Partij: Natuurherstel is urgenter dan ooit.

Progressieve Partij: Natuurherstel is urgenter dan ooit.

21 december – Op 17 december  is de stikstofwet van Landbouwminister Schouten door de Tweede kamer aangenomen. Met een paar wijzigingen. Een van de aanpassingen is dat in 2035 de achteruitgang van 74% van de oppervlakte van natuurgebieden moet stoppen. Dit komt overeen met 50% lagere uitstoot van stikstof. Natuurorganisaties zeggen  dat dit niet snel genoeg is en dat de natuur onherstelbare schade wordt toegebracht. De Progressieve Partij wil ook dat er regionaal en lokaal sneller en  mèèr gedaan wordt aan natuurherstel. Uitstoot van stikstof is één van de problemen in de huidige landbouw. Andere urgente problemen zijn de achteruithollende biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, de gevolgen van de droogte en het verdienmodel dat aanzet tot schaalvergroting. 
 
Advertenties in corona-tijd.
In een serie van 3 informatie-advertenties biedt de Progressieve Partij  inzicht in de ontwikkeling, de problemen en de mogelijke oplossingen in de landbouwsector. Wereldwijd, nationaal en vooral lokaal. Deze wekelijkse advertenties afwisselend geplaatst in Aalten Vooruit en in De Band plaatst PP om het gesprek aan te gaan met sector en inwoners over onze toekomst. En om verantwoording af te leggen -niet alleen in verkiezingstijd-  naar de inwoners van de gemeente Aalten. En tenslotte om in deze moeilijke corona-tijd de media te ondersteunen door extra omzet.
De laatste serie gaat overons buitengebied. De 260 boerenbedrijven in de gemeente Aalten hebben de potentie om bij te dragen aan natuurwaarden, schoon milieu, toerisme en recreatie en bovendien aan een eerlijk en fatsoenlijk inkomen voor de boer. Dan moet er wel wat veranderen in de huidige  manier van bedrijfsvoering. Geen bulkproductie, wel natuurinclusief  en diervriendelijk. Met eerlijke prijzen voor producent en consument. 
 
Gesprek belangrijker dan confrontatie
De Progressieve Partij probeert al jaren in gesprek met betrokkenen alternatieven voor het huidige vastlopende landbouwsysteem te ondersteunen. PP-Fractiewoordvoerder Bert Weevers: “We zien de laatste maanden een verharding in plaats van een toenadering. De intimiderende actiemethoden van Farmers Defence Force staan een goed gesprek over de oplossingen voor problemen in de landbouw in de weg. Problemen rond inkomen, bedrijfsvoering,  innovatie en natuurinclusieve benadering worden niet opgelost door bedreigingen en blokkades. Als politieke partij en ook als verantwoordelijk gemeentebestuur moeten we samenwerken aan oplossingen. Dat betekent dat klimaat- en stikstof- problemen niet ontkend moeten worden en oplossingen op de lange baan geschoven. Want de urgentie om onze natuur te redden is groot.
 
Motie verscherpt tegenstellingen 
Bert Weevers: “De motie die door CDA, HMV ,Gemeentebelangen en ChristenUnie wordt voorgesteld van de raadsvergadering van 22 december snappen we daarom totaal niet. Deze motie stelt dat het heel moeilijk is om de doelstellingen van de wet te halen als de depositie (neerslag) vanuit Duitsland ook meegeteld wordt. De motie is in de eerste plaats mosterd na de maaltijd. De wet met amendementen is aangenomen en de wetgever wil rekening houden met regionale omstandigheden. De motie van CDA cs is dus overbodig. Bovendien te laat omdat de wet al is aangenomen. Maar het allerbelangrijkste is dat de indieners het verkeerde signaal afgeven. Het gaat er toch om dat de schaarse natuur niet nog verder onherstelbaar wordt beschadigd?Dat is een hele opgave, dat snappen we. En niet alleen de landbouw moet hieraan meehelpen.Aan die opgave willen wij samen met de hele raad gaan werken. Dat is een uitnodiging”.
 
 
Foto: PP-raadslid Bert Weevers bij het bedreigde Korenburgerveen. (fractieleden Guido Uland en Esther Diepenbroek ontbreken op de foto vanwege de corona-regels)
 
 
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates