Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaWillen VVD en D66 bezuinigen op noodzakelijke zorg?

Willen VVD en D66 bezuinigen op noodzakelijke zorg?

12 december - Dinsdag 8 december werd ook de najaarsnota aan de oordeelsvorming van de raad onderworpen. Een najaarsnota is een een soort tussenstand van het begrotingsjaar. Hoever staan we met de uitvoering van de begroting, zijn er mee- of tegenvallers, zijn er investeringen die nog niet uitgevoerd konden worden enzovoort. Het was opvallend dat veel fracties de najaarsnota aangrepen om allerlei onderwerpen aan te snijden die òf al eens aan de orde waren geweest bij de begroting, òf gewoon nog in uitvoering zijn.
 
Het bontst maakte de fractie van de VVD (Henk Hartemink) het in dit geval. Hij verbond een soort van dreigement aan het feit dat tussen het opstellen van de najaarsnota en de informatieavond sociaal domein op 22 oktober de kosten  voor dat zelfde sociaal domein, specifieker de huishoudelijke hulp al weer met € 150.000 waren gestegen.  En of het dashboard (een overzicht van verloop van aantallen en kosten) dat in december  moet komen hier iets aan had kunnen helpen.  Vooral ChristenUnie en GB hielden hem voor dat in de begroting, maar vooral in het in juli behandelde transformatieplan  een bepaalde richting opgegaan was voor ombuigingen. Dat het dashboard in de maand december klaar zou zijn. Daarop moet een college straks beoordeeld worden, niet op een tussenstand die bovendien nog veroorzaakt wordt door een inhaalslag van aanvragen die is opgetreden na de eerste lock down.  Het was opvallend dat juist de VVD die deel uit maakt van de collegepartijen zo’n aanval richting het college inzette. Verkiezingen in aantocht? Wij zouden de VVD willen adviseren niet het bezuinigen op sociaal domein  als speerpunt te kiezen. Als het budgetplafond bereikt  is kan de gemeente echt niet stoppen met zorgverlenen. 
 
Dat was beter te begrijpen van een oppositionele  D66, die op zijn beurt maar niet wil begrijpen dat de kosten van het sociaal domein overal in Nederland door autonome toename van cliënten en te weinig rijksbijdrage  steeds meer uit de pas gaan lopen. Heel gemeentelijk Nederland voert samen met de koepelorganisatie VNG actie daartegen. Vooral tegen het abonnementstarief waarbij  minimuminkomens en miljonairs voor 19 euro eigen bijdrage per maand onder die huishoudelijke hulp vallen. Het college en de wethouder hebben al vaker aangegeven dat ze die trend willen omkeren door als eerste in Den Haag voor een eerlijk budget te pleiten, ten tweede via een nieuw normenkader ook inschikkelijkheid van de gebruikers verwachten, ten derde de interne organisatie rond de gesprekken met de cliënten “omgekeerd” te willen aanpakken en ten vierde een solidariteitsbijdrage van de inwoners met eigen huizen te vragen, een verhoging van 4% van de ozb.  Het lijkt D66 politiek  goed uit te komen alleen maar hun afkeuring uit te spreken over de wens voor meer rijksgeld (wat 99% van de gemeenten steunt en D66 kennelijk niet). En de andere drie genoemde lijnen van het college te vergeten. Voor het te krappe zorgbudget is  hun partij in Den Haag mede verantwoordelijk.
 
 
What do you want to do ?
New mail

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates