Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaEerst een plan en dan geld of andersom?

Eerst een plan en dan geld of andersom?

25 oktober - Er zijn in de zeer terughoudende begroting twee onderwerpen voor nieuw beleid opgenomen. Nl. een extra bedrag voor de vorming van een streekomroep en een structurele bijdrage aan cultureel centrum de Koppelkerk in Bredevoort. Bij de behandeling van deze punten deed zich een merkwaardig verschil van redenatie voor bij meerdere raadsfracties. De Streekomroep is een idee van de minister. Hij wil dat er 80 streekomroepen komen. Legt er alleen (nog) geen geld bij. De Achterhoek is één gebied. De daar opererende lokale omroepen hebben gepoogd een plan te maken voor zo’n streekomroep. Maar dat wil nog niet erg vlotten. Niet alleen omdat ze het niet eens kunnen worden, maar ook omdat de financiering onzeker is. Boven op de bijdragen per huishouden die lokale omroepen ontvangen van gemeenten stelden ze voor (in lijn met de minister) om het bedrag per huishouden te vervangen door eenzelfde bedrag per inwoner. Zo’n beetje 20.000 euro extra voor de gemeente Aalten. Het college stelt in de begroting voor om met dit bedrag vast rekening te houden in 2021 maar het pas beschikbaar te stellen als er een goed plan is en alle gemeenten meedoen (dat laatste is zeer de vraag). Dus met zo’n gebaar maakt het college duidelijk dat we de vorming van zo’n streekomroep willen steunen. “Ja”, zei o.a. de fractie van GB, “mooi en aardig, maar laat ze eerst eens met een goed plan komen, en om nu al geld vast te zetten? Dat kan nog wel als ze met een plan komen”. 
 
Bij de aanvraag van de Koppelkerk ging het net andersom. Daar was in eerdere jaren al tijdelijk projectsubsidie verstrekt en in januari was door de raad de vernieuwde cultuurnota “een warm bad” unaniem aangenomen. In die nota staat ook dit structurele bedrag aan de Koppelkerk opgenomen. Met een uitgebreide motivering waarom dit culturele initiatief ondersteuning waard is, net zoals het Onderduikmuseum in Aalten en het Grenslandmuseum in Dinxperlo. “Ja”, zei o.a. de fractie van het CDA, “mooi en aardig, maar wat is nu de onderbouwing van dit bedrag: wat is de waarde en bijdrage van de Koppelkerk, wat zijn de bezoekersaantallen bijv. en welke bedragen hebben ze al gehad”. 
Wel een interessant dilemma: moet je nou eerst met een plan komen en daar geld bij leggen of moet je eerst met een beoogd bedrag komen en daarbij je eisen stellen van plan, samenwerking en inhoud.
 
 
 
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates