Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaAandacht voor bevelvoering brandweer hard nodig

Aandacht voor bevelvoering brandweer hard nodig

20 september - De VNOG moet elke 4 jaar een risicoprofiel van de regio maken en lokaal opleveren en deze voorleggen aan de raden van de verschillende gemeenten. In dit geval dus 25 raden, welke een zienswijze kunnen indienen. Dinsdag kwamen raadsleden bij elkaar voor een gesprek met de heren Wesseling en Stapelkamp. De heer Stapelkamp onze burgemeester gaf tussen de presentatie van de heer Wesselink van de VNOG aan dat hij al druk met een zienswijze bezig is. Waarvoor dank, burgemeester. 
Echter er speelt nog steeds een probleem rondom de bezetting van de bevelvoerders bij onze vrijwillige brandweer in Aalten. Namelijk er zijn 2 bevelvoerders en 1 die de opleiding bijna heeft afgerond, echter gezien het materieel wat er staat zouden dit er eigenlijk 6 moeten zijn. Daarnaast zijn de 2 genoemde bevelvoerders dicht tegen de pensioenleeftijd Brandweer. Wij vroegen om een reactie. De heer Wesselink gaf aan dat hij dit ook zorgelijk vond. 
Wij ook, mede omdat het probleem precies een jaar geleden ook al speelde. In de tussentijd hebben we met een aantal raadsleden hier vaak overleg over. Trekker in deze is Henk Hartemink (VVD). Overigens zijn er wel twee nieuwe brandweerlieden die de opleiding tot bevelvoerder volgen, echter dit duurt ongeveer 2 jaar. En dan zijn de huidige bevelvoerders naar alle waarschijnlijkheid met pensioen. Met andere woorden het probleem lijkt nog niet op korte termijn te worden opgelost. We zijn blij dat de burgemeester proactief is met zijn zienswijze, maar hier lijkt vanuit zijn kant minder aandacht voor te zijn. Uiteindelijk gaat dit wel om de veiligheid van zowel brandweerlieden als inwoners van onze gemeente.
 
Daarnaast vroeg onze fractie of we nog iets konden toevoegen aan de zienswijze van de burgemeester mede naar aanleiding van een discussie aangewakkerd door de heer Diersen (CDA) over de internationale samenwerking. Die is goed, echter de Duitse taal blijkt een probleem in relatie met de Duitse meldkamers. Dit kan in een crisissituatie tot de nodige verwarring leiden. Ook rondom de Corona speelden daar problemen. Wat blijkt: op de Nederlandse meldkamer wordt onvoldoende Duits beheerst en dat komt de internationale samenwerking niet ten goede, zeker niet in een crisissituatie. Daarnaast bleek dat in de niet zo verre toekomst alle meldkamers elkaar kunnen overnemen en dan wordt het probleem zeer waarschijnlijk nog groter. Daarom gaf de heer Wesselink aan dit graag terug te zien in de zienswijze om hier aandacht voor te hebben. Nog beter van alle gemeenten met een grens aan Duitse zijde. Wij zullen de burgemeester dan ook oproepen om de zienswijze op dit punt gezamenlijk met de (buur) gemeenten in te dienen. Overigens was deze nog niet opgenomen in de voorbereidde zienswijze en was de gezamenlijke aanzet met de heer Diersen dus een goede aanvulling. We weten dat de meerderheid van onze raad hier ook het belang van inziet.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates