Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaBoeiende fietsexcursie naar droog Aaltens Goor

Boeiende fietsexcursie naar droog Aaltens Goor

15 augustus - Bijna 50 mensen verzamelden  zich woensdagavond 12 augustus aan de Goordijk, nabij het natuurgebied het Aaltense Goor. Ze kwamen daar om te horen van het Waterschap Rijn-IJssel wat er gedaan wordt aan het bestrijden van de droogte en om een toelichting te krijgen op het natuurherstelproject.
 
Klimaatverandering
De heer Polman schetste de noodzaak tot goed waterbeheer. In Nederland is er een jaarlijks overschot, maar zoals we merken is de verdeling over het jaar niet zoals we het zouden willen: ’s winters te veel en ’s zomers de laatste jaren te weinig water. Tot voor enkele jaren was men vooral in de winter en het voorjaar bezig met het water afvoeren ten behoeve van de landbouw, maar men komt er nu achter dat water vasthouden voor (en in) de zomer ook belangrijk is. Op korte termijn kunnen er kleine stuwen geplaatst worden in de sloten, ook skippyballen in de duikers is een oplossing voor de korte termijn. Maar voor langere termijn moet het water in de winter langer vastgehouden worden door meer infiltratie in de bodem. Hiervoor moeten sloten “verondiept” worden en beken moeten weer meer meanderen (slingeren) door infiltratie gebieden. Ook stuwen kunnen, waar mogelijk, verhoogd worden.
 
Natuurherstel
Iedereen die wel eens rondfietst in dit gebied heeft wel gezien dat er afgelopen winter veel afgegraven is in de weilanden tussen de Boterdijk en het natuurgebied. 
Naast het Waterschap zijn er veel organisaties actief in de werkgroep die de plannen voorbereid heeft: de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, LTO, Staatsbosbeheer, Venneboeren, SNMA, enz. De heer Klein Tankink gaf aan de hand van een plattegrond toelichting op alle plannen.
 
Het regenwater komt via sloten en beken vanaf het Oost-Gelders Plateau (globaal van de watertoren tot in Barlo) naar het lagergelegen Daalse Veld en Aaltense Goor. Tot afgelopen jaar werd dat water omgeleid,om het natuurgebied heen naar de Veengoot, maar nu wordt het via een inlaat verzameld in het nieuwe natuurterrein zodat het regenwater in het gebied kan infiltreren. Het eerste deel wordt kruidenrijk grasland waar koeien kunnen grazen en tweede deel (richting Goordijk) wordt nat grasland met hoogteverschillen, wat een keer per jaar gemaaid zal worden. 
 
Het grondwater van het hoger gelegen gebied, komt als kalkrijk kwelwater in het Goor en zorgt daar voor een unieke vegetatie. 
Omdat het er ’s winters vaak nat zal zijn is er een loopvlonder aangelegd. Er moeten nog houtwallen worden aangelegd en dan is het afwachten welke planten er zich zullen vestigen. Opvallend was dat er nu al erg veel lila/roze kattenstaart (Lythrumsalicaria) groeide. 
Dankzij de heren van het Waterschap een mooie afsluiting van vier interessante zomeravond fietstochten.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates