Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaHoe zit het nu met de varkensstal aan de Gendringseweg?

Hoe zit het nu met de varkensstal aan de Gendringseweg?

13 juni - De Progressieve Partij  (PP) heeft zich al meerdere keren uitgesproken tegen de voorgenomen uitbreiding van varkensstallen met ruim 13.000 varkens aan de Gendringseweg 9. In de Oordeelvormende vergadering van 3 juni jl hebben we weer geprobeerd om andere partijen te overtuigen. Ons betoog:
•Formeel wordt de Raad gevraagd om een verzoek tot wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied af te wijzen. De door de buurt gevraagde wijziging betrof het aanscherpen van de geurhindernorm. 
•Het betreft één onderdeel van een inmiddels tamelijk ingewikkelde kluwen van juridische procedures: bestemmingsplan, gedeeltelijk vernietiging hiervan, herstelbesluiten, bezwaar en beroep, een door de Rechtbank vernietigde omgevingsvergunning die nu bij de Raad van State ligt en een nieuwe aanvraag Natuurvergunning bij de Provincie.
•Kern van de zaak is dat de stallen veel meer geurhinder (en ws ook ammoniak en fijnstof) veroorzaken dan bij de oorspronkelijke aanvraag was berekend. Op één woning gaat de geurhinder omhoog van 6,3 naar 18,1 Ou. 
•Oorzaak hiervan zijn de gewijzigde inzichten en normen t.a.v. luchtfilters bij de stallen: deze blijken in de praktijk veel minder te filteren dan men in 2015 dacht. De omgevingsvergunning zou nu niet meer door de gemeente afgegeven kunnen worden omdat de huidige wettelijke geurhindernormen fors worden overschreden.
•Sommige partijen vinden dat je een eenmaal afgegeven vergunning niet meer ter discussie kunt stellen vanwege aantasting van de rechtszekerheid. Wij vinden aantasting van de leefbaarheid en gezondheid minstens zo belangrijk. 
•De betreffende varkensboer volgt ook het nieuws en weet dat de maatschappelijke kijk op het varkensbedrijf inmiddels behoorlijk is gekanteld (zie ook verderop in dit Progressief Nieuws). Een wijziging van de regels zal niet onverwacht komen en zijn economische schade zal meevallen.  De laatste 4 schuren zijn immers nog niet gebouwd. 
•PP is dus van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de geurhinder te verminderen. Op zijn minst zou er een nieuw GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten moeten komen. Daarmee krijgt de buurt een objectief beeld. Wij vinden dat de GGD daarnaast breder zou moeten kijken en de Raad inzicht moet geven over geurhinder en gezondheidseffecten van de veehouderij in het algemeen omdat de Raad t.z.t. eigen normen hierover moet opstellen en opnemen in Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.  
 
Aanstaande dinsdag staat Gendringseweg 9 weer op de agenda van de Raad. We hopen natuurlijk dat onze moties worden aangenomen! 
 
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates