Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaProvincie Gelderland en Omgevingsvergunning

Provincie Gelderland en Omgevingsvergunning

22 februari - Op maandag 17 februari vond in het Provinciehuis Het gesprek over de Gelderse Omgevingsverordening plaats. De provincie had mensen uit gemeenten, belangenorganisaties ed uitgenodigd om mee te denken over de op te stellen omgevingsverordening. Ook Aalten was vertegenwoordigd door twee raadsleden, enkele ambtenaren en wethouder Kok. 
De Provincie had in december 2018 al de Omgevingsvisie vastgesteld, met daarin ambtities op de volgende 7 thema’s:
 
1. Energietransitie
2. Klimaatadaptatie
3. Circulaire economie
4. Biodiversiteit
5. Bereikbaarheid
6. Vestigingsklimaat
7. Woon- en leefomgeving
 
Deze moeten nu uitgewerkt worden in o.a. een verordening met juridische rechtskracht. Ik heb de werksessies over Landbouw, Natuur en Ondergrond gevolgd. De provinciale ambities hierin zijn o.a. ‘Natuurinclusieve kringlooplandbouw met duurzaamverdienmodel’; ‘Voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschap en kringloop’; ‘In 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland’, ‘In 2030 is 75% van de EU-richtlijn voor vogels en habitat gehaald; ‘Stimuleren biodiversiteit, ook buiten de aangewezen natuurgebieden’, ‘Natuuropgaven combineren met klimaatdoelen’.  PP is wel blij met deze mooie ambities, maar nu gaat het er natuurlijk wel om om deze stevig te verankeren in juridisch harde regels. De provincie wil de omgevingsverordening eind dit jaar klaar hebben.  
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates