Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaVan de voorzitter: Nieuw decennium

Van de voorzitter: Nieuw decennium

31 december - Zeker als je al wat ouder bent lijkt het of de tijd steeds sneller vervliegt. We staan nu al weer aan het begin van weer een nieuw decennium. Maar we kijken bij een jaarwisseling ook altijd terug naar het jaar dat achter ons ligt.
Afgelopen jaar waren er politiek een paar zaken die extra aandacht vroegen, w.o. het sociaal domein en duurzaamheid. 
Laborijn was/is zo’n pijnpunt. Een plan van aanpak, het rapport van Berenschot en het uittreden van Oude IJsselstreek bezorgden onze wethouder vele uren vergaderen en overleggen. Dat de cliënten niet altijd goed behandeld zijn, bleek wel uit dat rapport. Daar zijn nu stappen in gezet om dat te verbeteren. Aalten echter, was al vroeg begonnen met het individueel benaderen van alle cliënten en dat resulteert er in dat veel mensen een nieuwe baan konden vinden. Dit succesvolle initiatief werd later opgevolgd door Doetinchem, dit i.t.t. Oude IJsselstreek. 
 
Landelijk waren en zijn er acties van het medisch personeel, van het onderwijs en van de boeren en bouwers. Met veel machtsvertoon ontregelen die laatsten met grote trekkers het verkeer in grote delen van Nederland. Vaak lijkt het of zij meer mogen dan de klimaatactivisten van Greenpeace die een vreedzame sit-in hielden op Schiphol.
Brengt dat machtsvertoon de oplossing dichterbij of juist niet?
Jarenlang hebben de regeringspartijen, LTO, de banken en de agro-industrie signalen genegeerd dat het een keer mis zou gaan met de stikstof uitstoot. “De intensieve veehouderij moet ingrijpend worden veranderd”, schreef oud RABO-topman Wijffels al in 2001 in het rapport “Kansen en kwetsbaarheden”. In hetzelfde jaar kwam ook een rapport uit van het ministerie met een aanbeveling om de ammoniakuitstoot drastisch te verminderen. Maar beide rapporten liggen blijkbaar ergens onder in de la. Het feit dat veel jonge boeren het stikstofprobleem ontkennen volgens Trouw, geeft wel te denken. Wat voor opleiding hebben zij gevolgd? Lezen ze alleen maar wat ze willen lezen? Door wie laten ze zich opjutten?
 
Natuurlijk heeft de landbouw al heel wat gedaan om de uitstoot te beperken, maar de oplossing is vooral gezocht in de techniek. Dat blijkt echter nog steeds niet voldoende te zijn. En natuurlijk moeten naast de landbouw, ook de industrie en het (lucht)verkeer een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem.
 
Regionaal zijn de situaties en dus de problemen heel verschillend. In onze eigen regio wordt volgens het MER-rapport, dat geschreven is voor het Bestemmingsplan Landelijkgebied, nog steeds 4 á 5 keer te veel stikstof uitgestoten op de hoogveengebieden in Winterswijk en Vragender. 
En dan kun je zeggen, zoals het CDA bij monde van Gerrit Assink, “…. dat deze Natura 2000 gebieden op korte termijn opnieuw beoordeeld worden….”, ”Deze gebieden zijn onderdeel van het landschap en kunnen dan ook als waardevol worden beoordeeld. Maar bij het vaststellen van deze gebieden is naar onze mening te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving”. Je kunt ook omgekeerd redeneren: bij het bouwen van de stallen is te weinig rekening gehouden met de impact op de omgeving en de natuur. Ik denk dat toeristen niet naar de Achterhoek komen voor de ruilverkavelingsgebieden en de grote varkensstallen, maar voor het ooit zo prachtige kleinschalige Achterhoekse coulissen landschap.
 
Het is ook nogal kortzichtig om het alleen over Natura2000 gebieden te hebben. Die zijn er maar heel weinig in onze Achterhoek; alleen maar rond Winterswijk. Er is al veel te veel natuur verdwenen. Al fietsend door de omgeving kun je die grens tussen die twee landschapstypes precies zien. Als voorbeeld: grutto’s en kieviten zijn een zeldzaamheid geworden in de grote, groene raaigras weilanden.
 
Dat het CDA moeite heeft met beleid maken blijkt wel uit een artikel in Trouw: CDA zit klem.
Het CDA-verkiezingsprogramma belooft op papier o.a. duurzaamheid en “evenwichtsbemesting” en ook oud CDA-landbouwminister Veerman had het in 2001 al over kringlooplandbouw. De CDA-leden kunnen toch niet stellen dat ze zijn overvallen met de mededeling dat de huidige minister ook kringlooplandbouw wil. Misschien moet het CDA eens gaan praten met boeren die al wel de keuze gemaakt hebben voor biologische of natuur-inclusieve landbouw. Het kan blijkbaar wél. De keuze moet naar “beter” in plaats van “meer”. Dat de prijzen voor de landbouwproducten daarvoor omhoog moeten, is natuurlijk logisch (Trouw, Gelderlander) 
 
PP heeft altijd een warm hart voor de boeren en de natuur gehad. Zo hebben we samen met HMV en CU in 2016 een motie ingediend voor ondersteuning en adviesprogramma voor agrarische bedrijven. Daar is het succesvolle coachingsprogramma uit voortgekomen. Ook in 2016 heeft PP een motie ingediend voor een onderzoek naar natuurinclusieve landbouw in onze gemeente. Deze motie is door geen enkele andere partij destijds gesteund (terwijl het nu landelijk beleid is….). Onlangs bij de behandeling van het Plan van Aanpak Duurzaamheid hebben we gepleit voor het opnemen van een landbouwparagaraaf. In onze thema-avonden en ons Progressief Nieuws hebben we regelmatig aandacht voor landbouw en natuur. Wij blijven pleiten voor een  zorgvuldige benadering, met eerlijke argumenten.    
 
Duurzaamheid zal het komende decennium voor een groot deel de agenda in onze gemeente mede bepalen. Ook krijgt iedereen er thuis mee te maken. De Progressieve Partij wil en zal hierbij een actieve rol blijven spelen. De steun en de inbreng van de leden zijn daarbij nodig en welkom. Dus denk mee en praat mee.
 
 
 
Namens het bestuur en fractie wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig begin van een nieuw decennium.
 
Gerrit Stronks,vz
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates