Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaBestemmingsplan Aalten-West kan duurzamer

Bestemmingsplan Aalten-West kan duurzamer

30 december - PP heeft in mei 2018 tegen dit bestemmingsplan gestemd. Om twee redenen: we vonden dat op deze mooie plek geen industrie hoort en omdat er o.i. meer mogelijkheden waren geweest om aan de bezwaren van omwonenden – incl. bedrijven – tegemoet te komen.
Inmiddels is er het nodige gebeurd. Er is verdergegaan met overleg met de buurt. Het trillingsonderzoek waaruit blijkt dat naastgelegen bedrijven geen hinder ondervinden van de puinbreker is geaccepteerd. De geluidswal wordt verlengd richting Sondernweg. De plaats van de puinbreker is duidelijker begrensd. En last but sure not least wordt er straks door de aankoop door Aalbers van stikstofruimte uit twee landbouwbedrijven, netto flink minder stikstof uitgestoten. Dat is grote winst. 
 
Hoewel we het nog steeds jammer vinden van de mooie es, geven bovenstaande ontwikkelingen en het feit dat de verplaatsing van Aalbers voor doorstroming op het bedrijventerrein zorgt, waardoor andere bedrijven weer kunnen groeien, ons reden om nu voor het gewijzigde BP te stemmen.      
Ook brachten we een ander punt in waar we aandacht voor blijven vragen: het klimaat. De fa Aalbers gaf in de bouwplannen aan ook allerlei klimaatmaatregelen te willen nemen. De MER-commissie zegt hierover het volgende (p 4 van het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 december 2017 / projectnummer: 3254): 
“De Commissie beveelt de gemeente Aalten aan om (semi)kwantitatief te onderzoeken wat maximaal mogelijk is op gebied van energiebesparing en energieproductie bij de firma Aalbers. En om op basis daarvan de potentiële bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities inzichtelijk te maken en mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan.” 
Het is een gemiste kans dat dit niet is gebeurd en we roepen het college op om in toekomstige plannen dit structureel mee te nemen. Ons klimaat is zo belangrijk dat het in alle beleidsterreinen dient te worden meegenomen. 
Meer groen helpt natuurlijk ook!
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates