Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaWater kent geen grenzen, Internationale conferentie Bocholt

Water kent geen grenzen, Internationale conferentie Bocholt

29 november - Donderdag 27 november vond het internationale RegioSymposium “Klimaatadaptatie: watervoorziening en – schaarste inlandelijk gebied” plaats in Bocholt. Bedoeld voor wetenschappers, waterschappen, overheden en landeigenaren uit OostNederland en West-Duitsland om te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden om de gevolgen van de klimaatopwarming te doorstaan. Water (en droogte) houdt niet op bij de grens. Bijv het water dat door WRIJ-gebied stroomt komt voor 43% uit Duitsland. 
 
Werkgebied GPRW
 
De organiserende GPRW, de GrenzüberschreitendePlattformfür Regionale Wasserwirtschaftis in 2012 door Landkreis Grafschaft Bentheim, Waterschap Vechtstromen, KreisBorken en Waterschap Rijn en IJssel  opgericht omhier mee aan de slag te gaan..  Er zijn al mooie projecten in gang gezet zoals Living Vechte-Dinkel (http://devecht.eu/de/living-vechte-dinkel/) en GewässerkonzeptSchlinge. Universiteiten en onderzoeksinstituten zijn aangehaakt om onderzoek te doen en modellen te ontwikkelen om toekomstscenario’s inzichtelijk te maken, oa voor beregeningsbehoefe. Deze modellen zijn behoorlijk gedetailleerd en houden bijv. zelfs rekening met de waterbehoefte van en verdamping uit de verschillende gewassen die in het gebied worden verbouwd.
Sprekers uit beide landen hadden in grote lijnen de volgende gezamenlijke en elkaar aanvullende  conclusies en analyses.:
-
Oplossingen (“damage control” zoals een spreker het verwoordde):
-klimaatverandering vraagt dringend omaktie;
-deze aktie moet door iedereen op elk niveau gevoerd worden;
-Qua waterbeheer betekent dat:
oop perceelsniveau water vasthouden (landbouw!);
strijdig met gewenste lage grondwaterstand voor snel uitrijden van mest;
owater vasthouden in kavelsloten en drainagesystemen (duikerbalonnen en kleine sluizen van WRIJ); (‘haarvaten’ van watersysteem inzetten!)
osloten en beken van het waterschap: meanderen en verondiepen (met bijv zandmotor in het klein);
-klimaatrobuuste gewassen en beplanting (naaldbos -> loofbos)
-herstel groen-blauwe netwerk zodat migratie en rekolonialisering van flora en fauna mogelijk wordt (van vluchtheuvel naar vluchtdal);
-groen-blauwe netwerk regionaal met elkaar verbinden (EHS + Biotopverbund);
-kaarten inkleuren aan beide kanten van de grens (echte regio-kaarten maken) ;
-waterlopen die bij de ruilverkaveling zijn dichtgezet (waardoor er nu nog slechts enkele de grens passeren) weer herstellen en spreiden; oa weer door Mooren/Heide heen laten lopen; 
-Heide-bodem benutten voor CO-opslag;
-Verminderen waterbehoefte (huishoudens + industrie + landbouw);
-Gezamenlijk strategie en aanpak ontwikkelen: ecologie + water + landbouw+ klimaat.
 
Wel enigszins wrangis dat in Bocholt 100 betrokken mensen zich grote zorgen maken en allemoeite doen om adaptieve oplossingen te bedenken en de avond ervoor in de gemeenteraad van Aalten nog steeds wordt geroepen dat we ‘niet voorop moeten lopen’ (alsof we dat ook maar enigszins doen), dat zonneparken of windmolens maar ergens anders moeten endat de landbouw niet in het duurzaamheidsbeleid behoeft te worden opgenomen.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates