Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaProgressieve Partij komt met groene moties

Progressieve Partij komt met groene moties

Op dinsdag 5 november is de raadsvergadering over de begroting 2020 van de gemeente Aalten. De Progressieve Partij die staat voor duurzaamheid en sociaal beleid, zal daar een aantal zaken inbrengen. De gehele bijdrage is integraal te lezen op de website www. progressieve-partij.nl
  • Een oproep(motie) om meer bomen te planten. Deze zijn goed voor CO2 vastlegging, verkoeling, water vasthouden, biodiversiteit en gewoon mooi. Het klimaat en ons landschap hebben dat nodig!.
  • Een oproep om meer middelen vanuit het Rijk rondom de Jeugdzorg en WMO. In 2015 en volgende jaren is er fors bezuinigd terwijl het gebruik van jeugdzorg is toegenomen. Ten aanzien van WMO heeft het Rijk geregeld dat mensen nog maar €19,50 per maand eigen bijdrage hoeven te betalen en onder andere hierdoor is het gebruik toegenomen. Het Rijk heeft er echter veel te weinig geld voor gegeven!
  • Een oproep om (meer) werk te maken van ecologisch bermbeheer en goed te kijken welke gronden oneigenlijk worden gebruikt. En samen met Gemeente, agrariërs, burgers en Waterschap te kijken hoe we onze gemeente nog mooier en groener kunnen maken!
  • Een oproep om werk te maken van participatie met en van alle inwoners van de gemeente Aalten en daarbij de raadsleden te ondersteunen om te komen tot goede handvaten hiervoor. 
  • De Progressieve Partij zal samen met de andere collegepartijen een motie (oproep) indienen omtrent tijdelijke huisvesting en om meevallers toe te voegen aan de algemene reserve om tegenvallers bij bijvoorbeeld WMO en Jeugdzorg te kunnen opvangen.
 
Tot slot zal de Progressieve Partij samen met VVD en CDA een amendement (voorstel)indienen op de bezuiniging op de beiaardier in Dinxperlo om deze gedeeltelijk terug te draaien. Wij hebben daarmee gehoor gegeven aan de beiaardier die aangaf toen hij insprak bij de raad, dat dit ook gedeeltelijk kon.
 
 
Begroting 2020 7 minuten
 
De begroting is de financiële vertaling van beleid zoals deze elk jaar volgens de landelijke wetgeving genaamd BBV moet worden vastgesteld. Die van de gemeente Aalten geeft ombuigingen van ongeveer € 2 miljoen weer, ombuiging een echt modewoord. Een ander noemt het bezuinigen met als grootste posten Jeugdzorg en WMO en dat in een tijd dat het economisch goed gaat. Vorig jaar hield men in Den Haag € 11 miljard over op de begroting. Er is geen personeel meer te krijgen, het geld klotst bij thelittle few tegen de plinten op. 
 
De Progressieve Partij snapt hier niets van, er is geld zat, alleen het zit niet bij de mensen die het echt nodig hebben, zoals mensen met een klein pensioentje, mensen met chronische problemen, Jan Modaal. Nee, het geld zit bij de thelittle few die ook nog eens rijker worden dan the Have not’s. Daarom heeft de Progressieve Partij het initiatief genomen om via VNG Gelderland middels een motie Den Haag op te roepen meer middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, voor een groot deel bestemd voor the Have not’s! We hopen op een raad brede steun!
 
Via onze progressieve wethouder in het college van de gemeente Aalten proberen we beleid in positieve zin te beïnvloeden. Lukt ons dat? Niet financieel, niet zonder hulp van anderen zoals ondernemers, zoals de gewone man of vrouw, instanties en zelfs weer de Have not’s. Dit is pijnlijk, maar als je met andere partijen aan het roer staat moet je elkaar allemaal wat gunnen of ook wel anders gezegd ben je veroordeeld tot het polderen. De ene wil lagere belasting of minimaal niet te hoog en de Progressieve Partijwil een nog socialer en duurzamer beleid. Beïnvloeding van het huidige beleiden een visie voor de toekomst is de reden waarom deduurzameen socialeProgressieve Partij met enkele aanvullende moties komt:
 
•Meer bomen, om heel veel redenen: bomen leggen CO2 vast, bomen brengen verkoeling, zijn mooi om te zien, zorgen voor biodiversiteit, etc.
•Beter beheer bermen en landschap, wij vinden dat er zorgvuldiger met bermen moet worden omgegaan waardoor er een mooier landschap kan ontstaan. We doen al veel maar het kan nog veel beter!
•Participatie, om te zorgen voor een vooruitstrevende gemeente die op het gebied van burgerinbreng voorop loopt!
 
Bij meevallers wordt door het college nadrukkelijk gekeken om bij de zwaar getroffen beleidsvelden de pijn te verzachten. Deze toezegging van dit college in de RTG houdt de Progressieve Partij goed in de gaten!
 
Ten aanzien van de vele amendementen en motiesproberen we kort te zijn.Het amendement toeristenbelasting van zowel CU als D66 steunen we niet. Het is niet meer dan fair dat toeristen van buiten de gemeente ook betalen voor de voorzieningen die we realiseren! M.a.w. hier komt de Progressieve Partij voor al onze inwoners op, door dit kostendekkend te maken! Hierdoor hoeven we bijvoorbeeld de OZB voor onze eigen inwoners ook minder te verhogen! Ten aanzien van die van D66 adviseert de Progressieve Partijdit in te dienen voor de begroting 2021!De termijn is volgens ons te kort voor de branche om dit nu nog te verwerken!
Ons amendement over het carillon dat samen met VVD en CDA is ingediend, is volstrekt logisch, omdat de beiaardier aangaf dat de eerder door de vorige coalitie geregelde middelen wel teruggegeven konden worden. 
De motie N318 van de CU heeft onze sympathie en geheel volgens ons pleidooi in de vorige raad. Wij verwachten antwoord van de wethouder in deze en gaan ervan uit dat hij er voortvarend mee bezig is!
Het amendement van D66 inzake duurzaamheid is een rare. Zonnepanelen plaatsen is toch een belangrijke eerste stap? Dat ga je niet schrappen of naar achteren schuiven. Bovendien klopt het boekhoudkundig niet, investeringen en kosten worden door D66 door elkaar gehaald. 
De twee andere moties van D66 steunt de Progressieve Partij enerzijds niet omdat er ambtelijk overleg is geweest over de peuterspeelzalen en die over Jeugd vindt de Progressieve Partij te vaag. De oproep van de VVD inzake de algemene reserve kan geen kwaad en steunt de Progressieve Partij!
 
De hiervoor besproken amendementen en moties kort besprekenis overigens niet gelukt!
 
Het amendement van GB inzake het raadsbudget steunen we niet, maar we staan er wel iets uitgebreider bij stil. Hoe pijnlijk ook, de raad geeft het voorbeeld door deze bezuiniging. 
Maar toch, er zijn ongeveer een jaar geleden 2 werkgroepen gestart, die bezig zijn met het bevorderen van de kwaliteit van de raad in brede zin. De werkgroepen hebben nog te kort tijd gehad om de kwaliteit van de gemeenteraad te verbeteren. De bezuiniging op dit budget werkt voor de leden van de werkgroepen mogelijk demotiverend. 
Daarom roepen we de raadsleden op, om in de toekomst bij een vraag van de werkgroepen om extra budget, niet meteen te roepen dat er geen budget is. Dekking kan bijvoorbeeld uit de  algemene reserve komen. Een goed ontwikkelde raad wordt dit alleen als die scholing krijgt wanneer nodig. Want een sterke raad = een sterke gemeente.
 
Een begroting is ook een moment om bij zaken stil te staan. O.a. bij opmerkingen van de nationale Ombudsman, die drie aandachtspunten voor o.a. de gemeente als overheid meegaf:
 
1.Versimpel en vereenvoudig de toegankelijkheid van de overheid voor burgers;
2.Wees eerlijk en transparant over waar de overheid wel en niet van is;
3.Ook in de toekomst hebben burgers recht op menselijk contact;
 
Laten we proberen als gemeente hierin voorop te lopen! 
 
Verder wil de Progressieve Partij ook dit moment pakken om eens wat complimenten uit te delen. Zeker naar de ambtenaren toe, die weer veel werk hebben gestopt in de begroting om hem financieel sluitend te krijgen. En überhaupt voor het vele werk wat ze het hele jaar doen voor onze gemeenschap!
 
Een begroting die beter kan, zeker als het over het onderling inzicht gaat van de budgetten in de programma’s (bijvoorbeeld hoeveel geld gaat er naar duurzaamheid), maar in ieder geval compacter is. De verbetering van presentatie en inhoud van indicatoren is van deze fractievoorzitter ook nog een wens! De Progressieve partijis bereid om samen met de anderen deze verbeteringen aan te brengen.
 
Tot slot wil ik de aanwezigen en kijkers nog wijzen op onze website www.progressieve-partij.nl waar elke week weer het laatste politieke nieuws op staat en niet ter vergeten de nieuwsbrief die heel veel van u ook ontvangen!
 
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates