Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaNieuwe loods: duurzaamheid of leefbaarheid?

Nieuwe loods: duurzaamheid of leefbaarheid?

26 oktober - Op dinsdag 15 oktober sprak Bert Weevers in de raad over de aanvraag van CWV Barlo om een grote loods te mogen bouwen op hun terrein aan de Lichtenvoordsestaartweg. Het voorstel van het college is een logische voortzetting van het raadsbesluit van april 2016 (amendement op Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015). Er dienen zwaarwegende redenen te zijn om bestaand beleid te wijzigen. Dat kan inhoudelijk zijn of procedureel. Inhoudelijk is leefbaarheid een zwaarwegende reden. De buren die aan de noordzijde van deze berging wonen hebben bezwaren tegen de werktuigenberging. De bezwaren van de noordelijke buren betreffen hun leefbaarheid, dus moet er een belangenafweging gemaakt worden. Waar gaat het om:
 
1. Geluidsoverlast buren
2. Beperking uitzicht buren
3. Voordelen van een overkapte berging. 
 
Ad 1. Volgens het akoestisch onderzoek wordt de geluidsoverlast door de geïsoleerde wand en het geluidsscherm juist beperkt. Daartegen wordt door de buren ingebracht dat de overlast door het galm-effect wordt vergroot. De Progressieve Partij heeft, in tegenstelling tot de andere fracties, Adviesbureau de Haan, de opsteller van het rapport, gevraagd hier nog een specifiek oordeel over te geven. In hun uitgebreide antwoord wordt onder meer geconcludeerd dat het reflecteren van geluid automatisch wordt meegenomen in het rekenmodel. Dit geeft echter een veel lagere geluidsbelasting dan wanneer de woning rechtstreeks (dus zonder wand) wordt blootgesteld aan rijdend materieel. ”Bij elkaar geven de deze effecten een reductie van de geluidsbelasting op de woning”, aldus het adviesbureau.
 
Ad 2. Beperking uitzicht. Er is een groensingel op de grens van de beide percelen die de nieuwe hal grotendeels aan het zicht onttrekt. Beperking van het uitzicht is dus beperkt.
 
Ad 3. De voordelen van de hal zijn evident. Machines kunnen nu op één locatie overdekt worden geparkeerd. Dit verlengt de levensduur van de machines, is bedrijfseconomisch efficiënt en bovendien vanuit duurzaamheidsoogpunt gunstig.
 
De belangenafweging door de Progressieve Partij valt dus in het voordeel van het collegebesluit uit. 
 
Bij het beoordelen van het procedurele aspect moeten we bedenken dat de nieuwe hal een lange voorgeschiedenis kent. Al bij de verplaatsing van de woning in 2006 was bekend dat CWV Barlo een nieuwe hal wenste te bouwen. Toen dit zijn formele beslag moest krijgen in het bestemmingsplan in 2015/2016 is uitgebreid met de buurt overleg geweest. Dat dit niet tot overeenstemming heeft geleid is jammer, maar soms onvermijdelijk. Het landschappelijke inrichtingsplan zorgt er in onze ogen voor dat het algemene belang (natuur/biodiversiteit en uitzicht/landschap) voldoende is gewaarborgd. 
 
Alleen D66 stemde tegen het collegevoorstel omdat men vond dat er onvoldoende participatie was geweest.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates