Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaHet begon in 2002 met een motie.... Nu behoud gevel !

Het begon in 2002 met een motie.... Nu behoud gevel !

24 augustus - De discussie rond het behoud van het historische fabriekspand aan de Misterstraat kent een hele lange geschiedenis. In mei 2002 (17 jaar geleden!) diende het toen kersverse raadslid van de –latere- Progressieve Partij Gerrit Migchelbrink een motie in om dat terrein èn de gevel te behouden voor kleinschalige bedrijvigheid. Kort daarna gaf  de toenmalige wethouder ten Voorde een sloopvergunning af (juli 2002). De sloop werd niet doorgezet omdat er steeds maar wisselende plannen voor woningbouw waren. In 2007 werd vanuit de bevolking nog een verzoek ingediend om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat werd door het toenmalige college geweigerd: er was immers een sloopvergunning verleend. Dat leidde tot een serie vragen van de Progressieve Partij. Het was nl. bij de raad niet bekend dat er al in 2002 een sloopvergunning gegeven was. In 2008 werd de kwestie weer actueel toen er een plan verscheen voor 62 woningen met op de hoek een hoog appartementencomplex. Dat viel niet goed bij de buurt. Dat was voor de Progressieve Partij reden voor een uitgebreide brief aan het college. Citaat: 
 
 
“Op 15 juli vond een informatieavond plaats over het bestemmingsplan Bekendijk te Bredevoort.
Een belangrijk geluid vanuit de samenleving dat daar naar voren gebracht werd was het behoud van het karakteristieke fabriekspand aan de Misterstraat.
Een tweede punt wat een rol speelde tijdens deze hearing waren de bezwaren van aanwonenden tegen de bouw van een appartementencomplex op de hoek Misterstraat-Bekendijk.
 
Onze fractie wil u graag de motie die wij indienden in mei 2002 over dit onderwerp in herinnering roepen.
Daarin hebben wij gesteld dat het onderhavige terrein niet de bestemming woningbouw moest krijgen (in onze ogen toen een zuiver financiële kwestie voor koper en verkoper), maar dat dit terrein behouden moest blijven als kleinschalig bedrijventerrein voor Bredevoort.
Tevens willen wij u in herinnering roepen dat de raad u een opdracht heeft meegegeven om binnen Bredevoort de mogelijkheden van kleinschalige bedrijfshuisvesting te onderzoeken.
 
Beide zaken kunnen op een unieke manier gecombineerd worden. Wat is er mooier dat het karakteristieke bedrijfspand aan de Misterstraat als zodanig voor bedrijfsdoeleinden gehandhaafd blijft, ingepast in een wat verkleind plan voor woningbouw”.
 
We schrijven het jaar 2008......
Vele plannen, faillissementen van ontwikkelaars, vertrek van bedrijven, verkleining van plannen, splitsing van plandelen, aankoop van een deel van het terrein door de gemeente en een nieuwe ontwikkelaar van een supermarkt en 8 woningen later, lijkt het doel van de Progressieve Partij bereikt: behoud van de karakteristieke elementen van het fabriekspand, behoud van een bedrijfsfunctie. Het pand lijkt gered van de slopershamer. Het begon met een motie van Gerrit Migchelbrink, die door alle andere partijen niet gesteund werd. Het eindigt met een restauratieplan, hopelijk door diezelfde partijen wèl gesteund. Tijden, fracties, mensen en standpunten kunnen veranderen! Das mooi!
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates