Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaOverbodige investering Beggelderdijk blijft splijtzwam

Overbodige investering Beggelderdijk blijft splijtzwam

30 mei - Vier Aaltense Partijen kwamen maandagavond 27 mei naar Winterswijk om geïnterviewd te worden door André Gijsbers van RTV Slingeland over de Beggelderdijk in Dinxperlo. Wel of geen extra tracé was het belangrijkste discussiepunt. Bert Weevers  was als enige erg duidelijk: in deze tijd is een overbodige investering  (overbodig gezien de aantallen) zeer onverstandig. 
De Beggelderdijk was ook op de RTG Ruimte een belangrijk agendapunt. Drie insprekers namens totaal zo’n 20 omwonenden, met tegenstrijdige belangen. De ene, grotere groep wil een nieuwe, extra weg en de andere niet. Objectief gezien is die extra weg niet nodig. Ook de  bereikbaarheid van een bedrijf speelt een rol, en de medewerking van de buurgemeente Oude IJsselstreek. Wordt vervolgd. 
Andere agendapunten waren het bestemmingsplan Landelijk Gebied waarin een hele groep deels al gerealiseerde individuele bestemmingswijzigingen werden vastgelegd, en het beleid t.a.v. kringloopgoederen. Voorgesteld werd om de huidige praktijk met Dorcas en Aalbers in Aalten en Prinses Beatrix in Dinxperlo niet te wijzigen. 
 
In de RTG Samenleving stond oa de nieuwe subsidieregeling voor muziekverenigingen op de agenda. De  “oude” subsidie  bestond uit een vast deel, een bedrag per jeugdlid en  € 2400,-- per vereniging voor instrumenten. Het voorstel voor de nieuwe regeling is om de bijdrage voor de isntrumenten te koppelen aan het aantal spelende leden/instrumenten. Voor DEMB en andere kleine verenigingen betekent dit een lagere subsidie. Er waren dan ook de nodige muzikanten, ook uit Bredevoort, op de publieke tribune aanwezig om hun pleidooi voor een hogere bijdrage kracht bij te zetten. Een tweede agendapunt waren de jaarstukken van Laborijn. De directeur bedrijfsvoering Jan-Henk Janssen was aanwezig. Je ziet dat (geheel in lijn met de verwachting bij de invoering van de Participatiewet) de subsidie voor medewerkers in Wsw-verband (sociale werkplaats) daalt en ook de productiviteit en opbrengsten minder worden. De uitstroom uit de Particpatiewet van  mensen met een uitkering verloopt beter dan het landelijk gemiddelde. Hier blijft in 2018 geld over. Andere agendapunten waren: programmabegroting GGD, begroting Stadsbank en het projectplan Talent gemeente Aalten waaruit o.a. onze talentverbinder Richard Jongetjes wordt betaald. In het nieuwe plan is ruimte voor een extra verbinder die zich m.n. op de sport en verenigingsondersteuning gaat richten.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates