Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaKomt er een Aaltens Anti Armoede pact?

Komt er een Aaltens Anti Armoede pact?

30 november - Woensdag 21 november was er een bijeenkomst in het gemeentehuis over het gevoerde armoedebeleid. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties, ambtenaren en raadsleden waren uitgenodigd. Na het welkom door wethouder Wikkerink gaf de ambtenaar een uitleg van wat er het afgelopen jaar o.a. veranderd is:
•Aansluiting bij het Jeugdsportfonds.
•Kind gerelateerde maatregel, het ophogen van de grens van 110% naar 120% om in aanmerking te komen voor ondersteuning.
•Ondersteuning en advies aan agrariërs.
Daarna kreeg mevr. Corinne van Gaalen van NIBUD het woord. NIBUD heeft een onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van de gemeente Aalten.
Het onderzoek werd gedaan naar diverse groepen inwoners, zoalsb.v. : alleenstaanden met of zonder AOW, alleenstaanden met jonge- of oudere kinderen, echtparen met jonge of oudere kinderen.Onderzocht werd de bijstandsuitkering en ook 110% en 120% van dat niveau, dus vaak de lageren inkomensgroepen of andere uitkeringen. Men gaat bij zo’n onderzoek uit van standaardbedragen voor de kosten, zoals huur, energie, voeding, enz. Dus individueel zal het vaak anders zijn.
Enkele resultaten: er zijn tekorten bij alleenstaanden, jonger dan AOW-leeftijd en ook vooral bij gezinnen met oudere kinderen. Het blijkt dat ook veel gezinnen met 130% van het minimumloon problemen hebben. Dit komt door de zgn. “armoedeval”. Want veel toeslagen vallen dan weg, zodat men uiteindelijk minder overhoudt.
Conclusie: over het algemeen heeft de gemeente Aalten een goed armoedebeleid, maar bepaalde groepen hebben toch wat extra aandacht nodig.
Daarna kreeg de heer Wim Drenth het woord. Hij is voorzitter van de gezamenlijke diaconieën van acht kerken in Aalten. Hij pleitte voor meer samenwerking van allerlei organisaties op het gebied van armoedebestrijding. Hij pleitte voor het vormen van een Anti Armoede Pact. Als eerst actiepunt is het op papier zetten wie wat doet op het gebied van armoede.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates