Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeVoorpaginaCollege van CDA, VVD en PP: namen nog niet bekend

College van CDA, VVD en PP: namen nog niet bekend

16 juni -  Op dinsdag 12 juni heben de formatuers verslag gedaan. Zij komen tot de conclusie dat het mogelijk is een college te vormen met wethouders vanuit CDA, VVD en de Progressieve Partij. Hieronder hun letterlijk verslag. 
1.Op woensdag 6 juni zijn er gesprekken gevoerd tussen de twee formateurs, de fractievoorzitters van de formerende fracties en drie beoogde wethouders. Er werd overeenstemming bereikt over de werkwijze en globale verdeling van de portefeuilles.
2.Op  woensdagavond 6 juni hebben de formateurs een gesprek gevoerd met de drie fracties gezamenlijk. Het uitgangspunt is en blijft het vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 dat als leidraad zal dienen voor de toekomstige collegeperiode. Hier zijn de 3 partijen het unaniem over eens. Tevens hebben de deelnemende fracties hun wensen op tafel gelegd. Hierbij is benadrukt dat elke fractie wel wensen heeft maar geen breekpunten.
3.Op vragen van de formateurs heeft de CDA-fractie na intern overleg aangegeven om meerdere redenen een tweede wethouder te willen leveren van 0,5fte. De VVD en PP kunnen hier vanwege de ambities van het raadsprogramma, de verdeling van de portefeuilles, de zetelverhoudingen tussen de collegepartijen en de gewenste doorstroming mee instemmen; de VVD heeft aangegeven dat bij een eventueel tussentijds vertrek van een collegelid de verdeling dan weer besproken moet worden
4.Van het gesprek tussen de fracties is een beknopt verslag gemaakt, dat ter inzage komt. Tevens hebben de fracties procesafspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en communicatie. Daarbij is het van belang dat de fracties hechten aan open communicatie in een vroegtijdig stadium met raad en bevolking.
5.Op donderdag 7 juni hebben de formateurs gesproken met de tweede kandidaat van het CDA. Ook hiermee werd overeenstemming bereikt over de werkwijze, de werkafspraken en de beoogde portefeuilleverdeling.
6.Op vrijdag 8 juni zijn de procesafspraken die twee leden van de formerende fracties hebben opgesteld toegestuurd. Na kennisneming van alle stukken hebben enkele fracties nog enige opmerkingen gemaakt die in het verslag zijn opgenomen en aangegeven dat zij alle drie met volle overtuiging de uitvoering van het raadsprogramma in handen leggen van de beoogde vier kandidaat wethouders. Afgesproken is dat de namen van de kandidaten pas genoemd worden als de externe screening is voltooid.
7. 6.De formateurs komen tot de conclusie dat, na screening van de kandidaten, zo mogelijk tjdens de reguliere raadsvergadering van 3 juli  de benoeming van de wethouders kan plaatsvinden of zoveel eerder als mogelijk in verband met de screeningsprocedure. Het College zal bestaan uit 1,5 fte vanuit het CDA, 1 fte vanuit VVD en 1 fte vanuit de Progressieve Partij. Gezien de gesprekken en afspraken hebben wij er alle vertrouwen in dat de beoogde wethouders in staat en bereid zijn op een goede wijze uitvoering te geven aan  het door allen onderschreven raadsprogramma.
Op advies van de burgemeester kunnen wij nog niet met de namen van de beoogde kandidaten naar buiten komen voordat de externe screening is afgerond.
 

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates