Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 17 - 23 mei 2021

week 17 - 23 mei 2021

Deze keer weer een greep uit mijn activiteiten deze week. Er gebeurde weer veel en we konden hier en daar ook weer mooie stappen maken naar een meer inclusievere samenleving. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt dat we als publieke sector laten zien dat we niet voor ons eigen belang werkzaam zijn in het openbaar bestuur, dat we het belang van de samenleving willen dienen. Dat kan door in gesprek te gaan met onze inwoners, hun ideeën serieus te nemen en te laten zien wat we aan het doen zijn in het belang van de toekomst van onze samenleving. 
 
Zo werken we hard aan het Fonds voor Talentontwikkeling in regionaal verband, informeren de Raadwerkgroep Sociaal Domein op maandag. Ik had dinsdag overleg over armoede in de gemeente en was bij de digitale oordeelsvormende raadsvergadering. Woensdag waren er maar liefst twee gesprekstafels “zo persoonlijk mogelijk” en schoof ik aan bij het digitale Lentediner van Kamerleden en Achterhoekers, daarna nog even een graantje van de regionale RES-discussie (over duurzame energie meegepikt). Donderdag mocht ik optreden in “Gelders Grijs” van Omroep Gelderland en vrijdag ging het over voortijdig schoolverlaters, de gezonde regio, welzijn op recept en gaf ik Kamerlid Don Ceder een paar tips mee voor het nieuwe kabinet in Den Haag.
 
Maandag...
 
...kwam de stuurgroep Fonds talentontwikkeling bij elkaar. In Aalten Vooruit en De Band stond een mooi artikel over dit Fonds. Ik ben er wel trots op dat ik destijds betrokken was bij de opzet van dit idee in Twente en het geïntroduceerd heb op de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt samen met o.a. de FNV. Door het doorzettingsvermogen van Edwin van Vliet (van het UWV, hij overleed helaas ongeveer een jaar geleden) en de programma-manager Henk Korten (Werkgeversservicepunt) is het fonds nu operationeel, met o.a. geld van de Regiodeal. Het gaat erom dat werkenden en werkzoekenden, maar ook zzp-ers met financiële ondersteuning van het Fonds kunnen om- en bijscholen. En dat werkt: er zijn sinds begin dit jaar al 33 aanvragen uit de gemeente Aalten geweest., 50% van werkenden, 72% ouder dan 35 jaar en 62% vrouwen. Precies ook doelgroepen die we op het oog hadden omdat deze vaak moeilijker toegang hebben tot scholingsfondsen. Dus als u bedrijven, zzp-ers, werkenden of werkzoekenden weet die willen bij- of omscholen: tip ze!
Lees verder: klik hier
 
Commissie Sociaal Domein
 
Die avond kwam de Commissie Sociaal Domein bij elkaar. Dit zijn raadsleden en leden van de sociale raad die zich wat meer willen verdiepen in de ingewikkelde wereld van o.a. participatiewet, WMO en Jeugdwet. Zij zijn als het ware de specialisten die hun fracties ook weer bijpraten over de ontwikkelingen. 
Onderwerpen die voorbijkwamen: schulddienstverlening, beschermd wonen, de nieuwe nota sociaal domein en de stand van zaken en verloop van de acties en geldstromen in WMO en Jeugdwet. V.w.b. beschermd wonen wordt duidelijk dat er een wetswijziging aan zit te komen, waarbij gemeenten nog meer verantwoordelijk worden voor hun inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen. Dat moet zo veel mogelijk in de wijk, in het dorp zelf plaatsvinden en niet meer in concentraties in de centrumgemeente. Dat gaat de druk op de woningmarkt verhogen.
 
Dinsdag…
 
...is het altijd de dag van B en W-vergaderingen. We stelden daar de jaarrekening 2020 en de voorjaarsnota 2021 vast en zullen deze ter besluitvorming aan de raad aanbieden. Daarna had ik wat gesprekken met betrokken burgers over het armoedebeleid. Steeds terugkerende vraag is de verborgen armoede. Er zijn best veel mensen en instanties die een steentje willen bijdragen, maar vaak niet weten op wie en wat ze zich moeten richten. Daarbij is dan samenwerking en voorkomen van dubbel werk belangrijk. Vandaar dat er een Meedoenpact van betrokken burgers en ervaringsdeskundigen actief is. Zij kijken of er geen dingen dubbel gebeuren en of ze in contact kunnen komen met mensen die het moeilijk hebben maar daar niet zo mee te koop lopen. Mijn stelling is altijd: er is hulp, maak daar gebruik van en laat je vooral niet leiden door schaamte. Immers door zgn. ingrijpende “live-events” kan iedereen op een gegeven moment in de schulden raken, pech en tegenslag hebben, inkomen kwijtraken enz. 
 
Oordeelsvormende raadsvergadering
Die avond was er de oordeelsvormende raadsvergadering. Die kun je dan digitaal volgen. Er stonden geen punten op de agenda die over mijn portefeuille gingen, maar indirect raken de discussies natuurlijk altijd het gemeentelijk beleid. Het ging ook over de ondersteuning van bedrijven en verenigingen in de corona-tijd. Als college hebben we al een aantal raadsmededelingen uitgebracht met overzichten van onze steunmaatregelen. Wij zijn tegen om ongericht iedereen pond-ponds gewijs wat geld toe te stoppen. We willen graag gericht ondersteunen. In een vorige weblog heb ik al maatregelen opgesomd zoals de rijksregelingen TOZO en TONK voor kleine ondernemers. En de oprichting van een Ondernemerssteunpunt.  Ten tweede zijn we nu aan het nadenken over steun bij de “heropening” van de activiteiten van verenigingen op gebied van sport, cultuur, vrije tijd. Ten derde gaan we aan de gang met de oproep van de VNG “Sociaal Sterker uit de crisis”: nadruk op veerkracht, kansengelijkheid en sociale samenhang en eigenaarschap. Juist deze week kwam er een dashboard uit met cijfers die een poging doen om de gevolgen van de coronacrisis per gemeente in kaart te brengen. 
 
Woensdag…
 
...stond in het teken van twee gesprekstafels in het kader van “Zo persoonlijk mogelijk”.  De eerste was samen met het Team Samen Sterk van Estinea (ervaringsdeskundigen) en het tweede met meer dan 30 professionals die werkzaam zijn in de gemeente Aalten op gebied van zorg, welzijn, ondersteuning. In de Aalten Vooruit/De Band van komende week komen uitgebreide “sfeer”-verslagen. Daarom kan ik hier volstaan met het “beeldverslag” dat gemaakt werd van het gesprek “Samen Sterk”.  We namen ook nog een filmpje op dat ik kan gebruiken om andere gemeente te laten zien hoe wij inclusiviteit in ons beleid proberen te stoppen.
 
Uuthuuskes
 
Het gonsde de hele week al over de zgn. Uuthuuskes, waarvan de eerste twee op de Haart geplaatst waren. En die werden digitaal geopend, in gebruik gegeven, overgedragen wat je maar wilt op woensdagmiddag. Een mooi, circulair bouwproces, waar je veel van kunt leren. Niet meteen mijn portefeuille, maar wel een mooi project voor de hele gemeente. Immers we denken al jaren over flexibele, betaalbare huisvesting voor jongeren, starters enz. Het lijkt mij interessant om te bezien of dit concept ook voor ouderenhuisvesting geschikt is. Bijvoorbeeld bij leegstaande boerderijen in een cluster (erfdelen) of mantelzorgoplossingen. Komen we vast op terug. Hieronder een filmpje. 
 
Achterhoeks Lentediner
 
Die avond was er het Achterhoekse Lentediner. Het idee achter dit diner is om kamerleden (met roots in het oosten) nog weer eens attent te maken op de mogelijkheden, de plannen en innovatieve ideeën in de Achterhoek. De formule was alleraardigst: in Nieuwspoort zat een klein groepje “inleiders en sprekers”. Kamerleden, provinciale bestuurders en enkele burgemeesters en wethouders troffen elkaar thuis via de digitale breakout-rooms. Hoe doe je dat dan met een diner. Er werd een box bezorgd met heerlijke ingrediënten van het Keunenhuus (Winterswijk, Nel Schellekens). Zij kookt van “kop tot kont”: alles in de keten gebruikt ze. Zo aten we tulpensalade, soep van groenteafval en ossenvlees. Bij dat laatste zijn we als gemeente Aalten ook nog betrokken. We hebben vanuit het “Naoberfonds” het Ossenproject mede gesubsidieerd: jonge stiertjes van o.a. Suzie’s Farm worden niet naar de slacht gebracht maar opgefokt bij ook particulieren zoals zorgboerderijen; daarna via “kop tot kont” van Nel Schellekens verwerkt in Achterhoekse vleesproducten. Tijdens de korte break-outs mocht ik in elk geval de kamerleden Lisa Westerveld (GL) en Jacqueline van den Hil (VVD) overtuigen van ons Achterhoek Gezond model.
 
Donderdag…
 
…begon de dag bij het Ambthuis in Bredevoort. Ik was daar de co-host van het programma “Gelders Grijs” van Omroep Gelderland. Dit programma laat enkele bewoners van diverse verzorgingshuizen zien in verschillende gemeenten. Een beetje een kijkje achter de schermen zeg maar. De presentator is Jochem van Gelder, die doet het altijd goed. Zo ging hij “op mijn advies” op bezoek bij mevrouw Piek, met haar 102 jaar de oudste inwoner van de gemeente. Bij vroegere bakker Gerard Rots, die nog allerlei bijzondere hobby’s heeft. En ’s middags werd een kwis gespeeld met de heer Lensink en zijn kleindochter. Het is leuk om mee te werken aan een programma waar gewone oudere mensen even in het zonnetje gezet worden. Hebben ze verdiend.
 
Circulaire economie: kansen!
 
Verder op de dag voerde ik met een groepje medewerkers een gesprek over de kansen van circulaire economie. Twee studenten van de HAN  proberen hier een Aaltense beleidsnota van te maken: hoe kun je als gemeente bijdragen aan de circulaire economie. Let wel: circulair is meer dan alleen maar kringloop. We kwamen tot de conclusie dat we als gemeente zouden kunnen beginnen bij de eigen inkoop, het goede voorbeeld. Dus ook in aanbestedingen kijken waar je duurzaam, circulair en sociaal kunt bevorderen. 
 
 
Vrijdag...
 
…begon met de stuurgroep RMC.  Het is een wettelijke taak van de gemeente(n) om het voortijdig schoolverlaten bij te houden (en het liefst daar iets aan te doen). Dat gebeurt in het RMC: Regionaal Meld- en Coordinatiecentrum. Naast de registratieplicht hebben we in de Achterhoek ook nog veel activiteiten en ondersteuningsstructuren om te voorkomen dat jongeren uitvallen uit het onderwijs of dat ze geholpen worden weer terug te gaan naar school, werk of hulpverlening. Dat is de Rode Loper en het Actieplan Jongeren. Daarover een andere keer meer. Voor nu is duidelijk dat de Achterhoek het goed doet in het aanpakken van het voortijdig schoolverlaters: we staan op plaats 2 van de lijst met de minste vroegtijdig schoolverlaters. Tot en met april zijn dat er 187 (vo, mbo). Mijn bijzondere interesse (vanwege de aansluiting arbeidsmarkt) heeft natuurlijk het aantal leerlingen in BOL en BBL (vooral die laatste). Er zijn 24 BBL-ers geteld die vroegtijdig de opleiding (en hun werk) dus beëindigd hebben. Op mijn verzoek gaat het RMC die 24 met wat extra inspanning komende tijd opsporen en kijken of zij weer terug kunnen naar hun leerwerk-situatie. Het is nl. zonde vind ik dat zo’n mooie combinatie van leren en werken als de BBL is, voor 24 jongeren (en dus bedrijven) verloren zou gaan.
 
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates