Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 21 maart - 26 maart

week 21 maart - 26 maart

In deze tumulteuze formatieweek gaat het gemeentelijk werk voor en door de inwoners gewoon door. In deze blog aandacht voor een paar belangrijke ontwikkelingen in het zgn. sociaal domein. Op lokaal niveau gaan we een uitgebreid participatietraject in over dat sociaal domein. “Wat is goede zorg en wat is goede opvoeding”, zijn de centrale vragen. Eigenlijk praten collega-wethouder Hans te Lindert en ik daar ook over bij onze wekelijkse koffiemomentjes met onze inwoners. We hebben er nu drie gehad, dat smaakt naar meer want er komen mooie gesprekken en goede ideeën op tafel. Deze week wordt de regionale aanbesteding jeugdzorg en WMO  gepubliceerd. Ik ben er eigenlijk wel trots op dat het gelukt is met 8 gemeenten één visie, een uitgangspuntennota en dus ook één aanbestedingsdocument te maken. Wel met veel inspanningen van onze medewerkers èn de zorgaanbieders. Tenslotte een inkijkje in de Nederlandse sociale diensten. Wat zien zij als noodzakelijk in de komende periode in de sociale wetgeving. Daarover spraken wij in een vrijdagmiddag-politiek-sociaal-digitaal café. We zijn op verschillende terreinen in de gemeente Aalten (samen met Laborijn) al erg goed bezig en lopen vooruit op wetgeving. Zo hebben we geregeld dat mensen met een uitkering nu per jaar 1200,-- aan boodschappen mogen krijgen van familie, wordt het parttime werken naast de uitkering aantrekkelijker gemaakt, en hebben we een ondernemersloket ingesteld speciaal voor kleine ondernemers en zzp-ers voor hulp, advies en fianciële ondersteuning.
 
We gaan iets nieuws doen! Digitaal de straat op!
 
Na een paar uitvoeringsplannen, normenkader, transitieplan en “omgekeerde verordening”  is het tijd om het hele sociaal domein eens in samenhang te bezien en ook vorm te geven.
Dat gaan we doen in een nieuwe visie “Zo persoonlijk mogelijk” waarin we opschrijven hoe we in de gemeente Aalten Noaberschap gaan vormgeven. Dat bedenken we niet alleen, maar gaan we digitaal de boer voor op. We komen naar u toe!
Maandag verschijnt er een grote advertentie in De Band en Aalten Vooruit die informatie geeft over dit “participatietraject”. Een paar teksten daaruit.
 
Mooie voorbeelden van Modern Naoberschap
 
Naoberschap, omzien naar elkaar. Het zit in ons bloed, ons DNA. Als er iets is dat de afgelopen periode – en nog steeds – zijn waarde heeft bewezen, dan is het ons ‘naoberschap’. Als je het even moeilijk hebt en je staat er voor open, is er altijd wel iemand die wil helpen of bij wie je je verhaal kunt doen. 
Er zijn zoveel mooie voorbeelden. Mede-inwoners die onvermoeibaar mensen in hun buurt blijven opzoeken, weigeren hen te laten vereenzamen. Jongeren die kinderen opvangen die niet naar school kunnen, zodat ouders kunnen werken. Kinderen die klusjes doen voor oudere buurtbewoners. Gezinnen die als steungezin fungeren voor kinderen en gezinnen die een steuntje kunnen gebruiken. Mensen die hun buurtgenoten rondrijden naar het ziekenhuis of een bekende. Een voetbalelftal dat rolstoelen voortduwt bij de vierdaagse... 
 
Ingewikkelde wereld
 
Maar toch... onze maatschappij wordt steeds ingewikkelder, meer digitaal ook. We leggen de lat hoog, vooral voor onszelf. De druk op onze jongeren neemt toe, mantelzorgers lijken te vergeten dat ze ook goed voor zichzelf moeten zorgen, jonge gezinnen worstelen om alle ballen in de lucht te houden en op ons allemaal wordt een steeds groter beroep gedaan om toch vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen. We wisten het al, en de coronabeperkingen hebben het allemaal nog eens flink uitvergroot. 
Hoe zorgen we er dan voor dat al die prachtige – en krachtige – voorbeelden, die er dus volop zijn in onze samenleving, breder onder de aandacht komen? Zodat meer mensen er van kunnen profiteren. Of erdoor worden geïnspireerd. Want wat voor de een werkt, kan voor de ander heel anders uitpakken. Door er een eigen draai aan te geven, maken we het persoonlijk en dan werkt het ineens wèl. En dat is precies de manier waarop we als gemeente samen met u aan de slag willen; want iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen. Zo persoonlijk mogelijk dus.
 
Verdere ontwikkeling van zorg en ondersteuning in de gemeente Aalten
 
De lijntjes over hoe zorg en ondersteuning van de gemeente eruit kan zien zijn wel zo’n beetje uitgezet. Wat doen we in welke situatie en welke voorwaarden gelden daarvoor? We hebben er boekwerken over volgeschreven. En we moeten ons soms aan regels van het Rijk houden. Van onze inwoners, van u, van jou, willen we vooral horen hoe we dat samen zo goed mogelijk in kunnen vullen. Dat kunnen en willen we niet binnen de muren van het gemeentehuis bedenken. Daarom nodigen we inwoners uit voor tafelgesprekken. Om te horen hoe het met u gaat, welke uitdagingen of misschien wel problemen u heeft. Welke waardevolle tips u heeft waar nog niemand aan gedacht heeft. Wat u heeft gedaan om problemen voor te zijn. Of om het tij te keren. Of misschien wel wat u heel graag zou willen, maar wat niet lukt. Ervaringen waar we allemaal wat aan hebben.
 
Gesprekstafels
 
In april en mei organiseren we als gemeente gesprekstafels. Meedoen aan zo’n tafel geeft u de kans om mee te praten over een voor u belangrijk onderwerp. Uw ervaringen en ideeën horen we graag. Natuurlijk gaat het niet lukken om uw vragen ter plekke op te lossen en dat is ook de insteek niet. Maar we kunnen samen vast leren van wat u hebt meegemaakt of ondernomen. Wat maakte dat het lukte om tot een oplossing te komen? Waar bent u tegenaan gelopen waardoor het net niet lukte? Welke tips wilt u delen? Medewerkers van de gemeente, en ook de wethouders, benaderen de komende weken persoonlijk mensen om hen uit te nodigen voor een gesprekstafel. Inwoners uit onze gemeente waarvan zij denken dat ze ervaringen en/of ideeën hebben waar andere mensen iets aan kunnen hebben. We zoeken daarbij vooral mensen die nog niet zo vaak hun mening hebben gedeeld. Misschien zelfs nog nooit met de gemeente te maken hebben gehad. Juist omdat ze alles zelf regelen. Wordt u gebeld? Dan hopen we dat u wilt overwegen mee te praten. 
Maar we kennen natuurlijk niet iedereen met ‘een goed verhaal’. U mag zich dus ook zelf aanmelden. Doe dat vooral!
De gesprekstafels worden digitaal gehouden. Bent u niet zo handig met computers? Laat dat u niet weerhouden. Indien nodig staan er vrijwilligers klaar om u te helpen.
 
Waar gaan de gesprekken over?
 
Ik pik er een paar uit die vooral met de portefeuille WMO en Welzijn, Werk en Inkomen en Publieke gezondheid te maken hebben.
 
Ouder worden, oud zijn
 
'Oud worden is een gunst, oud worden een kunst.’. Hoe kunnen we in onze gemeente werken aan een gezond en gelukkig leven voor iedereen? Het is soms best lastig om na te denken over een latere levensfase. Kun je je voorbereiden? Hoe dan en op welke gebieden? Hoe heeft u dat gedaan? Waar liep u tegenaan? Hoe kunnen we steeds meer actieve senioren binden en boeien om mee te (blijven) doen in onze samenleving? Er zijn prachtige voorbeelden: deel ze met ons en anderen!
 
Blijven meedoen
 
Iedereen wil meedoen, meetellen en er toe doen. Liefst ook met een eigen inkomen. Dan ben je niet afhankelijk van anderen. Als dat soms (nog) niet lukt, dan hebben we heel veel mogelijkheden om iemand te helpen. Vraag náár (en aanbod ván) vrijwilligers is er altijd. Daarnaast zijn veel bedrijven in onze gemeente bereid om mensen op te leiden en ervaring op laten doen. Kortom: er zijn allerlei instanties die heel graag hun hulp aanbieden. Toch vallen er mensen buiten de boot. Bij wie het maar niet lijkt te lukken. Waar hulp niet aankomt. Waar ligt dat aan? Waar lopen zij tegenaan? Zijn er problemen met lezen? Schaamt iemand zich? Is er nog iets heel anders dat meespeelt? Dat zouden we graag willen weten. En dan natuurlijk de vervolgvraag: ‘Wat kunnen we daar samen aan doen?’
Juist voor deze gesprekstafel zou ik ook een oproep willen doen aan inwoners die iemand anders kennen die hierin ‘ervaringsdeskundige’ is en die zichzelf misschien niet zo snel zou opgeven. U helpt ons echt als we de juiste personen aan tafel hebben want we willen écht dat iedereen mee kan blijven doen!”
 
Zorg en ondersteuning
 
Eigenlijk is de kernvraag; ‘wat vinden wij goede, menswaardige zorg? En kunnen we die zorg zo persoonlijk mogelijk maken? Gericht op eigen regie en waar mogelijk ook op versterking van de eigen vaardigheden. Niet altijd per se overnemen maar ondersteunen. Natuurlijk zitten ons dan wetten, regels en financiën in de weg. Maar het gaat er uiteindelijk om: hoe krijgen we de juiste zorg op de juiste plaats? Dat vraagt vooral samenwerking en geen ‘hokjesdenken’. Het vraagt ook een kritische houding van u als inwoner en van zorgaanbieders. Is alle zorg overal wel nodig, of is juist ergens anders meer of andere zorg nodig? Ik denk dat u als inwoner, als familie, als zorgverlener of als mantelzorger of vrijwilliger het beste weet wat nodig is. Deel dat met ons!
 
Vitaal en gezond blijven
 
Natuurlijk gaat het hier over sport en bewegen, bij uitstek het terrein waar collega Hans te Lindert over gaat. Maar zeker ook over preventie en positieve gezondheid. Hoe kun je nou door je gedrag en levensstijl langer gezond en gelukkig leven? Hoe kunnen we slag maken van behandeling en ziekten naar gezondheid en gedrag? Dat raakt natuurlijk aan de sociale basis die op orde moet zijn: jong en oud moeten zich veilig en vertrouwd voelen; dat is de basis om ook verantwoord aan je eigen gezondheid te werken. 
 
Daarnaast zijn er nog twee tafels die vooral in de jeugd-portefeuille van Hans zitten. 
 
Jong zijn (voor kinderen en de jongere jeugd)
 
Jong zijn (voor oudere jeugd en ouders)
 
De onderwerpen van de gesprekstafels hangen onderling nauw met elkaar samen. Want wat doe je als je ouder wordt om vitaal en gezond te blijven? En welke zorg en ondersteuning is dan beschikbaar? Dat is allemaal bespreekbaar en uiteraard zullen de thema’s wat door elkaar heen lopen. U kiest zelf aan welke gesprekstafel u mee wilt praten. Het belangrijkste is dat we u en jou écht horen zodat we met die geluiden wat kunnen!
 
Per gesprekstafel kunnen 8 tot 10 inwoners meepraten.
 
 
Aanmelden
Wilt u meepraten aan een van de gesprekstafels? Stuur een e-mail aan Henk ter Beest via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Zodra bekend is op welke datum welke gesprekstafel plaatsvindt, hoort u van ons.
 
Ook de wethouders staan open voor uw vragen en opmerkingen. Uw bericht stuurt u aan Hans te Lindert via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan Joop Wikkerink via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 
 
Koffiemomentjes met wethouders te Lindert en Wikkerink.
 
Waardevolle tips en indrukwekkende verhalen 
Ons  initiatief voor een zaterdags koffiemomentje slaat enorm aan. De eerste drie gesprekjes zijn geweest. De gemeente liet een koffie- of theepakketje bezorgen bij ongeveer 10 mensen.. Vanaf 10.00 uur logden de deelnemers in bij beide wethouders. De eerste zaterdag waren inwoners van Aalten aan de beurt. Er waren mensen uit de (gezondheids-)zorg, sportclubs en jeugd- en ouderenorganisaties. Iedereen is zeer betrokken bij zijn of haar doelgroep. Er zijn mooie initiatieven tot stand gekomen hoe leden of bewoners te blijven betrekken. Er is bewondering voor de veerkracht en verbondenheid van onze inwoners. Natuurlijk duurt het nu wel lang: jongeren balen van thuiszitten, ouderen die alleen wonen dreigen te vereenzamen, vrijwilligers zijn een beetje onthand. En ook zijn er financiële zorgen en onzekerheden. Maar ook enorm veel positieve dingen: samen een jacuzzi bouwen, ommetjes wandelen, kleine digitale succesjes vieren, nieuwe contactmomenten. Het vaccineren roept ook veel vragen op. Huisartsen en andere zijn druk met het uitleggen waarom dit soms zo lang duurt. Dat is de les: blijf praten met elkaar wissel ook ervaringen met elkaar uit: kleinkinderen met opa en oma, scholieren met verenigingen, zorgmedewerkers en familie. In gesprek gaan en elkaars zorgen delen en blij worden van elkaars tips en ideeën. 
 
De tweede zaterdag, vorige week, werden de koffiepakketjes in Bredevoort rond gebracht. Ook hier weer betrokken mensen vanuit de sport, muziek en cultuur-verenigingen. Medewerkers uit de zorg, de kinderopvang en de paramedische beroepen. Maar dit keer ook enkele ondernemers. Van hen kwamen toch de wat heftige verhalen van inkomensverlies en omzetterugval. En de zorg of het oude niveau weer terugkomt. Opvallend was dat de overheidsmaatregelen juist voor kleinere ondernemers soms gewoon niet blijken te werken. Vanuit Bredevoorts Belang en Bredevoort Schittert werden wel veel plannen ontwikkeld en aangekondigd om ook de toeristen en dagjesmensen weer naar Bredevoort te krijgen. Vanuit het verenigingsleven werd ook verlangend uitgekeken naar een nieuwe start. Feitelijk zijn de activiteiten stilgevallen. Af en toe een beetje appen, teamsen vervangt nooit de sport of muziekavonden. Ook nu werd weer vanuit de zorg gewezen op de dreigende vereenzaming van alleenwonende ouderen. En ook een nog niet eerder genoemde groep: de jonge vrijgezellen van rond de 30. Er kwamen ook leuke ideeën door: kinderopvanggroepen die langsgaan bij ouderen, thuiszorg die vrijwilligers kan koppelen. Juist in dit gesprek bleek dat veel mensen echt wat willen doen, maar niet zomaar ergens op afstappen. Er werden heel wat afspraken gemaakt: een extra ondernemersavond, een gesprekje met Figulus, meer nieuwtjes in de krant of een stadsomroeper. En (direct gedaan) uitwisselen van adressen.
 
Afgelopen zaterdag praatten we met mensen die actief zijn in Dinxperlo. Daar gebeurt veel en wat leuk is: men weet elkaar te vinden. Hèt idee van het jaar was wel de actie die Naoberz (Kulturhus) nu gaat opzetten met de Hofnar uit Aalten om middels een bingo-battle de strijdbijl tussen Aalten en Dinxperlo te begraven. Houd de sociale media in de gaten. Vanuit de cultuurhoek wordt toch voorzichtigaan vanaf oktober weer geprogrammeerd. Het Klein Theater heeft  plannen en de VVNF komt snel naar buiten met (bescheiden) activiteiten voor Koningsdag. Dinxperience gaat toch wat in juli doen aan weerszijde van de grens. En bij Naoberz hopen ze toch dat met de terrasuitbreiding ook wat extra muzikale activiteiten mogelijk zijn deze zomer. Bij de sportverenigingen en scholen is veel enthousiasme voor de sportcarrousel: er moet nog wat meer publiciteit aan gegeven worden ook individuele tieners moeten over de drempel geholpen worden. We hebben het gehad over de soms onduidelijke regels en dan het verschil tussen basis-school leerlingen en leerlingen van het voortgezet onderwijs, die vaak ook nog niet in de kern Dinxperlo op school zitten. Samenwerking is dan toch het toverwoord, ook tussen scholen voor voortgezet onderwijs. En dan komen de ideeën op tafel: apps, virtuele wedstrijden, gebruikmaking van apparatuur van Dinxper FM, film, video., Facebook pagina “Je bent een Dinxperloer... Ook hier deelden we de e-mailadressen weer zodat mensen ook elkaar weer kunnen vinden.
 
Zaterdag 3 april zijn inwoners van alle buurtschappen welkom om aan te sluiten. Van 10.15-11.15, vooraf wordt het koffiepakketje bezorgd. Je kunt je nog tot en met woensdag 31 maart bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opgeven voor het koffiemomentje met de wethouders Joop Wikkerink en Hans te Lindert. 
 
Aanbesteding WMO en Jeugd wordt regionaal georganiseerd
 
Na een erg lange en intensieve voorbereidingstijd (hulde aan onze ambtenaren, maar ook zorgpartners) gaat 1 april de aanbesteding de lucht in. Het gaat daarbij om diensten op het gebied van Jeugdhulp, WMO begeleiding en WMO Beschermd wonen. Als gemeenten zoeken we partijen die deze diensten voor onze inwoners goed en verantwoord kunnen uitvoeren. Er is een aanbestedingsdocument, waar ik het voorwoord van mocht maken en er komen wat perspublicaties. Ik ben blij dat we nu zover zijn: er volgt nog veel werk en zorgvuldige afwegingen, maar aanbieders weten vanaf nu wat wij als gemeenten zo belangrijk vinden voor onze inwoners. Ik ben er ook trots op dat –ondanks soms vele lokale meningsverschillen- we op één lijn zijn gekomen en met één verhaal en aanbesteding naar buiten komen.
 
Samen beter.
 
In de Achterhoek weten we niet beter: klaarstaan voor de ander. De meesten van ons vinden het heel normaal om buren, kennissen, vrienden en familie te helpen als ze zelf iets niet meer kunnen. Of om op een andere manier de handen uit de mouwen te steken. Veel Achterhoekers doen vrijwilligerswerk. Of zijn mantelzorger. Het naoberschap hebben we nog steeds hoog in het vaandel. 
 
Maar hoe krachtig onze samenleving ook is, de professionele zorg en ondersteuning is ook nodig. We kennen allemaal wel iemand die problemen heeft of eenzaam is. Mensen met een fysieke of psychische beperking, die moeite hebben om mee te komen. Inwoners die aan de zijlijn staan of vastlopen in hun leven, om welke reden dan ook. Net zo vanzelfsprekend als het naoberschap is, moet ook de professionele zorg en ondersteuning zijn.
 
Daar werken we in de Achterhoek hard aan. Als 8 Achterhoekse gemeenten gezamenlijk. Maar ook samen met zorgaanbieders, met scholen, met huisartsen en met al die andere professionals die dag in dag uit klaarstaan voor onze inwoners. Sinds de decentralisaties van 2015 zijn we er met elkaar in geslaagd om een mooi zorgsysteem op te zetten. Waarin aandacht is voor de eigen mogelijkheden van onze inwoners en we samen met de inwoner kijken naar oplossingen. En waarin het lukt om inwoners de zorg of ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. 
 
Toch zijn we er ook van overtuigd dat het nog beter kan. Moet zelfs. Het is belangrijk om onszelf te vernieuwen. Om zo nog dichter bij onze inwoners en hun wensen en mogelijkheden te staan. Onder het motto ‘samen op weg naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen’ zijn we afgelopen periode met elkaar een mooi proces gestart. Intensief ook. We hebben met elkaar goede en soms ook pittige gesprekken gevoerd. ‘Samen voor beter’ is niet voor niets de titel van dit voorwoord.
 
Dit document en de komende aanbesteding kunnen we zien als het tussenresultaat. Een belangrijk tussenresultaat, dat zondermeer. In dit document is alles samengebracht wat we binnen het sociaal domein Achterhoek in de komende jaren belangrijk vinden. Van een forsere kanteling naar preventie en echt resultaatgerichte zorginzet en financiering tot langdurig en zakelijk partnerschap en een heldere (lees: professionele) rolverdeling. 
 
Dit document is bovenal een uitnodiging aan elke zorgaanbieder die zich verbonden voelt met de ambities van het sociaal domein Achterhoek. Wilt u, als zorgaanbieder, werk maken van een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen? Schrijf u dan in voor de aanbesteding. Dat kan als individuele organisatie (hoofdaannemer), maar wij stimuleren ook zeker samenwerkingsverbanden om in te schrijven. In welke vorm dan ook. 
 
 
Met hartelijke groet,
 
Joop Wikkerink,
 
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Achterhoek
 
 
POLITIEK-SOCIAAL CAFÉ
 
Vrijdagmiddag nam ik deel aan aan een politiek-sociaal café van Divosa, dat is de vereniging van directeuren van sociale diensten. Er was een interessante analyse van de verkiezingsprogramma’s en dus mogelijke gevolgen voor kabinetsformatie. Daaruit stijgt een redelijk somber beeld op als het gaat om de betaalbaarheid van het sociaal domein bij gemeenten. Daar heb ik  in deze blog natuurlijk al veel vaker over geschreven. Wat ook een belangrijke notie was tijdens dit politiek café, waar zo’n 50 betrokkenen bij de sociale zekerheid aan meededen, is dat we echt werk moeten gaan maken van een brede inzet. Dat betekent voor mij: bestaanszekerheid, focus op positieve gezondheid en het weghalen van de ongelijke kansen op werk, wonen en onderwijs.
 
Speerpunten kabinetsformatie
 
Waar focussen gemeenten zich op tijdens de komende kabinetsformatie? Die vraag legde Divosa de afgelopen weken voor aan haar leden. Als het aan de leden van Divosa ligt, worden tijdens de kabinetsformatie belangrijke stappen gezet op de volgende gebieden.
 
Bestaanszekerheid als fundament 
 
Divosa en haar leden maken zich zorgen om het toenemende aantal huishoudens, vaak met kinderen, dat leeft in bestaansonzekerheid. Onzekerheid over een dak boven je hoofd, eten op tafel, betaalbare en toegankelijke zorg, een sluitend ‘huishoudboekje’ en schulden, verminderen het welzijn van mensen en beperken de mentale ruimte om een weg uit deze situatie te vinden. Maar ook onzekerheid over wat er gebeurt met je inkomen, wanneer je vanuit de bijstand aan het werk gaat. Bestaanszekerheid is daarom het fundament voor een inclusieve samenleving. In het bevorderen van bestaanszekerheid delen Rijk en gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid.
 
Eenvoud centraal in regelingen en systemen
 
Divosa pleit voor één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zijn verschillende instrumenten beschikbaar en bestaat de ruimte om instrumenten afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner en de lokale situatie in te zetten. Ook pleiten we voor een herziening van de sociale zekerheid en toeslagensysteem. Zo zijn er maar liefst 27 verschillende inkomensondersteunende regelingen terwijl dat er veel minder zouden moeten zijn. 
 
Laagdrempelige en ‘levensbrede’ hulp voor iedereen
 
Gemeenten hebben voldoende middelen en instrumenten nodig om kwetsbare mensen te vinden en te binden – ook en juist de mensen die niet zelf om hulp vragen. Bijvoorbeeld uit schaamte of doordat ze zich (onbedoeld) niet aan afspraken houden omdat ze de informatie niet begrijpen van de (lokale) overheid.
 
Uitvoering is leidend voor beleid
 
De uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kan soms schuren met ‘de bedoeling van de wet’. Divosa pleit ervoor dat Rijk en gemeenten samen optrekken om zo nodig beleid aan te passen aan wat werkt in de uitvoering.
 
Volwassen relatie tussen Rijk en gemeenten
 
Meer vertrouwen in elkaar, meer rust en ruimte om als gemeente zelf te ondernemen en keuzes te kunnen maken. Dit vertrouwen gaat overigens ook over onze eigen samenwerkingspartners. Gemeenten mogen ook hun veerkracht meer laten zien aan het Rijk.
 
Iedereen een dak boven zijn hoofd
 
Divosa maakt zich hard voor oplossingen voor belemmeringen die dakloosheid in de hand werken. Zo pleiten we voor omvorming van de kostendelersnorm en zo nodig inzet van maatwerk binnen de Participatiewet voor de lagere bijstandsnorm voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar en de zoekperiode van 4 weken voor jongeren tot 27 jaar.
 
Iedereen een baan
 
Divosa blijft pleiten voor structurele investeringen in het activerend arbeidsmarktbeleid. Tijdens economisch slechtere tijden moeten gemeenten juist meer mogelijkheid hebben om inwoners te ondersteunen.
 
Meer budget en (beïnvloeding van de) financiën
 
Structureel voldoende financiële middelen zijn hard nodig in het sociaal domein. Het is zaak om de huidige tekorten in het sociaal domein weg te werken en te zorgen voor een buffer voor gemeenten om te investeren. Ook is voldoende macrobudget voor verplichte uitgaven nodig en een verdeling die klopt bij de uitgaven van gemeenten systeem. Gemeenten die het ‘goed doen’ worden beloond en niet afgerekend. Door zorg te voorkomen, brengen we de totale kosten van zorg en ondersteuning terug. We verdienen de investeringen terug via een gezondere samenleving, een sterkere arbeidsmarkt, een aantrekkende economie.
Financier de loonkostensubsidie op basis van realisatie. Onderzoek hoe shared savings bereikt kunnen worden met de betrokken partners. Bundel en vereenvoudig financieringsmogelijkheden voor scholing. Financier leerwerkloketten structureel voor een ‘leven lang ontwikkelen’ en een goede match tussen werkzoekenden, het veranderend arbeidsaanbod en onderwijs.
 
 
 
 
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates