Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 10 - 15 augustus 2020

week 10 - 15 augustus 2020

Vanwege de vakanties deze week een gecombineerde uitgave van Progressief Nieuws en de blog van wethouder Joop Wikkerink.
Met hierin een uitgebreid (foto) verslag van de “droogte-excursie” naar het Aaltens Goor op woensdagavond 12 augustus en een kort overzicht  van de andere drie excursies.
Deze uitgave van  het wekelijkse  Progressief Nieuws wordt dan ook eenmalig verstuurd aan alle deelnemers van  de vier fietsexcursies. Voor hen het volgende:
 
Progressief Nieuws verschijnt elke zondag voor leden, sympathisanten en andere belangstellenden voor het werk van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten.  De ene week gevuld door nieuws en verslagen vanuit de fractie, aangevuld met  interessante onderwerpen aangedragen door de de lezers. De andere week een weblog van wethouder Joop Wikkerink, waarin hij een kijkje geeft in het werk als wethouder. Deze week dus gecombineerd.
 
Wil je meer weten over het werk van de gemeenteraad, de inbreng  van de Progressieve Partij daarin en  onze andere  activiteiten, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Fietstocht naar het Aaltense Goor (woensdag 12 augustus)  Gerrit Stronks 
 
 
Bijna 50 mensen verzamelden  zich woensdagavond 12 augustus aan de Goordijk, nabij het natuurgebied het Aaltense Goor. Ze kwamen daar om te horen van het Waterschap Rijn-IJssel wat er gedaan wordt aan het bestrijden van de droogte en om een toelichting te krijgen op het natuurherstelproject.
 
Klimaatverandering
De heer Polman schetste de noodzaak tot goed waterbeheer. In Nederland is er een jaarlijks overschot, maar zoals we merken is de verdeling over het jaar niet zoals we het zouden willen: ’s winters te veel en ’s zomers de laatste jaren te weinig water. Tot voor enkele jaren was men vooral in de winter en het voorjaar bezig met het water afvoeren ten behoeve van de landbouw, maar men komt er nu achter dat water vasthouden voor (en in) de zomer ook belangrijk is. Op korte termijn kunnen er kleine stuwen geplaatst worden in de sloten, ook skippyballen in de duikers is een oplossing voor de korte termijn. Maar voor langere termijn moet het water in de winter langer vastgehouden worden door meer infiltratie in de bodem. Hiervoor moeten sloten “verondiept” worden en beken moeten weer meer meanderen (slingeren) door infiltratie gebieden. Ook stuwen kunnen, waar mogelijk, verhoogd worden.
 
Natuurherstel
Iedereen die wel eens rondfietst in dit gebied heeft wel gezien dat er afgelopen winter veel afgegraven is in de weilanden tussen de Boterdijk en het natuurgebied. 
Naast het Waterschap zijn er veel organisaties actief in de werkgroep die de plannen voorbereid heeft: de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, LTO, Staatsbosbeheer, Venneboeren, SNMA, enz. De heer Klein Tankink gaf aan de hand van een plattegrond toelichting op alle plannen.
 
Het regenwater komt via sloten en beken vanaf het Oost-Gelders Plateau (globaal van de watertoren tot in Barlo) naar het lagergelegen Daalse Veld en Aaltense Goor. Tot afgelopen jaar werd dat water omgeleid,om het natuurgebied heen naar de Veengoot, maar nu wordt het via een inlaat verzameld in het nieuwe natuurterrein zodat het regenwater in het gebied kan infiltreren. Het eerste deel wordt kruidenrijk grasland waar koeien kunnen grazen en tweede deel (richting Goordijk) wordt nat grasland met hoogteverschillen, wat een keer per jaar gemaaid zal worden. 
 
Het grondwater van het hoger gelegen gebied, komt als kalkrijk kwelwater in het Goor en zorgt daar voor een unieke vegetatie. 
Omdat het er ’s winters vaak nat zal zijn is er een loopvlonder aangelegd. Er moeten nog houtwallen worden aangelegd en dan is het afwachten welke planten er zich zullen vestigen. Opvallend was dat er nu al erg veel lila/roze kattenstaart (Lythrumsalicaria) groeide. 
Dankzij de heren van het Waterschap een mooie afsluiting van vier interessante zomeravond fietstochten.
 
 
 
 
Terugblik zomer-fietsexcursies 2020 Progressieve Partij   
 
 
Gezegend met heel mooi zomer-avondweer fietsten we deze zomer vier avonden naar interessante bestemmingen in het buiten gebied van (bijna) de gemeente Aalten.
Waarom doen we dit?  Als Progressieve Partij vinden we dat politiek niet alleen in de raadszaal thuishoort. Standpunten en opvattingen willen we graag toetsen in de praktijk. Corona heeft duidelijk gemaakt dat er een paar hele grote weeffouten zitten in het huidige systeem. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de economie en arbeidsmarkt, de voedselproductie, de klimaatverandering, de zorg, kunsten en wetenschappen. Daar verliezen de “zwakke”waarden het steeds van groei, geld en aandeelhouders. Met onze acties als fietsexcursies, terrasavonden en meedenk-bijeenkomsten willen we kijken hoe (erg) de  situatie is en wat we er aan kunnen doen. Alternatieve oplossingen aandragen. Vaak gericht op samenwerking tussen de verschillende partijen. En dan moet je erop uit. In de zomer per fiets. En als je dan ook nog een leuke tocht kunt bieden aan onze inwoners die niet op vakantie zijn of vakantiegasten hier in de gemeente met een interessante uitleg, dan is iedereen blij.  Een kort overzicht.
 
26 juli: het Vragenderveen, Vragender    Theo Bauhuis
In de driehoek tussen Bredevoort, Lichtenvoorde en Winterswijk ligt een heel bijzonder stuk natuur: Het Vragenderveen. Bijzonder op verschillende manieren: Het levende hoogveen is erg zeldzaam in Nederland en dan ook nog eens in goede staat. Het beheer wordt gedaan door Stichting Marke Vragenderveen, een van de oudste agrarische natuurbeheer organisaties in Nederland die het beheer ook nog eens geheel met vrijwilligers doet.
Stichting Marke Vragenderveen, eigenaar en beheerder van het gebied is net na de 2e wereldoorlog  ontstaan als weerstand tegen de dreigende onteigening door buurman Natuurmonumenten (Korenburgerveen). Ondanks het feit dat er twee eigenaren zijn is het gebied natuurlijk één geheel. Inmiddels bewijzen Natuurmonumenten en SMVV dat samenwerking tussen natuurorganisaties en agrarisch natuurbeheer heel goed mogelijk is. 
 
Middelpunt van het Vragenderveen is het kwetsbare hoogveen. Hoogveen ontstaat in een natuurlijke kom waarin regenwater blijft staan. Hoogveen verdraagt ook niets anders dan regenwater. Dit geeft de bijzondere voedselarme en zure omstandigheden waarin het veen zich ontwikkeld. Normaal gesproken is die afhankelijkheid van regenwater in het Nederlandse klimaat geen probleem, maar afgelopen jaren werd erg duidelijk dat ook in Nederland voldoende regenwater geen zekerheid is. Aangezien ander water geen optie is, wordt er alles aan gedaan om het regenwater in het gebied vast te houden.
Het hoogveen is kwetsbaar en dus verboden toegang voor wandelaars. Voor wie toch nieuwsgierig is naar dit bijzondere gebied zijn er excursies met een gids te boeken via www.vragenderveen.nl. Tijdens zo’n excursie zie je tal van zeldzame tot zeer zeldzame planten als de kleine veenbes, de rijsbes, het prachtige zonnedauw en de lavendelheide. Kies de natte excursie en ervaar hoe het is om te lopen op het deinende waterbed van met veenmos dichtgroeide oude veenputten.
 
29 juli: Landgoed Kotmans, Miste   Tobi Venhorst 
 
 
Afgelopen woensdag was de tweede zomeravond fietsexcursie. Vanaf Bredevoort zijn we via een prachtige route naar landgoed Kotmans in Miste gefietst. Vanwege het grote aantal deelnemers, hebben we ons in twee groepen gesplitst. Bij het onderkomen van Dialectkring Achterhook en Liemers vertelde Ankh Gussinklo, Achterhoeks schrijver en dichter, ons over het ontstaan van dit schitterende landgoed. Ook vertelde Ankh over de opgravingen die vlakbij zijn verricht. Hier zijn bijzondere vondsten gedaan uit de tijd dat de Achterhoek nog deel uitmaakte van de oceaan. Schelpen, haaietanden en vele keien uit lang vervlogen tijden. 
Daarna maakten een wandeling langs het beroemde Schrieverspad. Een pad met links en rechts verschillende inheemse bomen, geplant door bekende en minder bekende Achterhoekse tekstschrijvers en dichters. Henk Krosenbrink, Bennie Jolink, Firma Weijland, Hans Keuper....iedere boom heeft zijn eigen schrijver en stukje tekst op een bordje. Heerlijk om doorheen te lopen en in gedachten weg te dwalen bij de inhoud van deze teksten. 
In de avondzon las Ankh op prachtige wijze een paar eigen verhalen en gedichten voor, uiteraard in het dialect Soms vrolijk, soms ontroerend en soms met een tikkeltje dramatiek. Maar altijd erg beeldend en recht uit haar hart. In haar verhaal "het land van (n)ooit" deed Ankh een scherpe aanklacht tegen ongelijke behandeling van mensen in de zorg en de miljardensubsidies aan de KLM. De "aovondaoverdenking" ging over de "olde Helenakerke op de bulte".  
 
5 augustus: Ekoboerderij Ormel, De Heurne    o.a. Ans Plug
 
 
Erik Ormel en Ellen te Winkel  houden op hun bedrijf al bijna 25 jaar Jerseykoeien. Dit zijn kleine, oranje-bruine koeien met een zacht karakter. Ze geven melk met een hoog vet- en eiwitgehalte. Hiervan maakt Aurora, een kaasmakerij in Kranenburg (Dld) een aparte kaas met een bijzondere smaak.
De Jersey's hebben allemaal horens en men laat  de jonge kalveren bij de koeien melk drinken, zodat ze op een natuurlijke manier groeien.
Verder worden de kalveren zoveel mogelijk in het voorjaar geboren. De koeien vreten voor 90% gras en klaver. Hiervoor lopen ze in de zomer dag en nacht in de wei. Afhankelijk van het weer, lopen de koeien van begin april tot half december buiten. Reacties: “ Fantastische fietsexcursie naar Ekoboer Ormel in de Heurne. Jerseykoeien en heerlijke kaas. Midden tussen de koeien vertelde Erik het verhaal over de mogelijkheden van "anders" boeren. Hoopvol. Het kan. Veel mensen sloten aan.” “Het was een interessante excursie!! Leuke fietstocht, Esther stond ons op te wachten met de koffie! En interessante uitleg over deze bijzondere Jersey koeien!! De stal bezichtigd, de weide met de koeien, allerlei soorten kaas geproefd en tot slot konden de liefhebbers een lekker stukje kaas kopen..... Leuke avond!! Veel deelname!” 
 
 
Weblog 
 
Vanwege vakantie geen uitgebreid weblog deze week.
Wel enige aandacht voor de ontwikkelingen in het sociaal domein.
Als wethouders verantwoordelijk voor o.a. de WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdhulp willen collega-wethouder Hans te Lindert en ik graag in gesprek gaan met “aanbieders” van zorg op dit gebied. Daarom hebben we meer dan 150 zorgverleners gevraagd mee te denken over goede zorg en opvoeding. Hieronder het persbericht daarover.
 
Wethouders in gesprek over goede zorg en opvoeding èn minder uitgaven.
 
Wethouders Joop Wikkerink en Hans te Lindert hebben deze week organisaties binnen het sociaal domein uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan over goede zorg en opvoeding in een tijd waarin de gemeente meer grip moet krijgen op zorgkosten. Begin juli stelde de gemeente het Transformatieplan sociaal domein vast. Dit plan bevat een keur aan maatregelen waarmee een ander manier van denken wordt gestimuleerd, zowel bij medewerkers van de gemeente als bij inwoners. Het Transformatieplan biedt handvatten om de steeds grotere kloof tussen uitgaven en inkomsten voor zorg aan inwoners te verkleinen. Om ideeën over goede zorg en opvoeding uit te wisselen nodigt de gemeente de organisaties uit om met hen in gesprek te gaan. 
 
“Duidelijk is dat de manier waarop wij – maar ook de inwoner zelf – naar zorgvragen kijken, moet veranderen. Vanuit dit besef hebben wij een ‘Transformatieplan sociaal domein’ opgesteld. Voor nagenoeg alle plannen geldt dat we, om ze te laten slagen, steun en begrip nodig hebben van alle betrokkenen: inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverleners en verwijzers. We kunnen dit alleen samen”aldus de wethouders Wikkerink en Te Lindert. 
 
Bewust omgaan met zorg 
De gemeente vraagt inwoners te helpen het tij te keren. Om bewuster om te gaan met zorg(vragen) en zo de uitgaven naar beneden te brengen. Natuurlijk betekent dat niet dat inwoners die zorg nodig hebben, die zorg niet meer krijgen. Wel vraagt de gemeente kritisch mee te blijven denken bij vragen en problemen bij inwoners. Wat is precies het probleem en waarmee is iemand geholpen? Is er hulp in de familie of omgeving? Zijn er andere voorzieningen die een oplossing kunnen zijn? Daarna of aanvullend kan de gemeente wellicht helpen. 
 
Inzetten op preventie 
Een andere belangrijke pijler van het transformatieplan is maximaal inzetten op preventie. Voorkomen dat mantelzorgers de zorg voor een naaste niet meer volhouden, vroeg signaleren van betalingsproblemen, groepsaanbod voor ouders en opvoeders, soms als vóórdat ze ouders zijn…Het zijn zomaar wat voorbeelden waarmee voorkomen kan worden dat inwoners ‘vast lopen’ en vervolgens (dure) individuele zorg en ondersteuning nodig hebben om weer vooruit te kunnen. 
 
Jaarlijks tekort van 3 miljoen 
De afgelopen jaren is de vraag van inwoners naar zorg en ondersteuning fors toegenomen. In combinatie met de steeds hogere én achterblijvende vergoeding van het Rijk, zorgt dit inmiddels voor een kloof van zo’n 3 miljoen euro tussen zorguitgaven en –inkomsten per jaar. Als de gemeente niet ingrijpt loopt de zorg voor alle inwoners en uiteindelijk de werkgelegenheid van zorgpersoneel gevaar. 
 
 

Twitter

Free business joomla templates