Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 19 april - 26 april

week 19 april - 26 april

Het nieuwe werkritme begint gewoon te worden, maar went nog niet. 
Alle dagen lijken een beetje hetzelfde.  Om 8.00 uur achter de computers: in een soort controle-kamer: telefoons, i-pad, desktop: camera, koptelefoon en luidsprekers. Mis het koffiemoment met de griffie. Vergaderen meestal toch via Teams: het blijft onrustig met veel gepiep, gekraak, onscherpe beelden en haperende verbindingen. Maar al heel wat interieurs kunnen bewonderen! 
 
Aan het eind van de middag een frisse neus halen. De omgeving nu wel zo’n beetje gezien. Dus voorzichtig op zoek naar nieuwe natuurgebieden in de omgeving. Ken je het Staatsbosbeheergebied Koolmansdijk, Lievelde (10 km hier vandaan): een aanrader.
Na het avondeten weer achter de computers. Alles gaat digitaal tot in de kleine uurtjes toe. Merk ook dat mensen het “opgehokt zitten” moe zijn en eraan proberen te ontsnappen.
Maar ons ongemak is helemaal niets vergeleken bij bijv. de oudere mensen die zijn opgesloten in hun verzorgingshuis, voor hun eigen bestwil. Er wordt wel goed aan hen gedacht!
 
Bemoediging
 
Ook juist voor die mensen die het zwaar hebben, probeert dit college “dichtbij” te zijn. Net zoals heel veel inwoners van onze gemeente dat ook doen. Met kaartjes, acties, bezoekjes in hoogwerkers, boodschappendienst, er wordt heel veel mooi werk gedaan! Naar aanleiding van de kaartjes die bezorgd werden bij de zorginstellingen en de foto’s daarover in een vorig blog, kwam er een enkele reactie, ook van raadsleden. De vraag was, ook wel via sociale media, waarom de instellingen alleen? Er zijn ook mensen alleen thuis die het hard nodig hebben.  En dan kom je toch weer op die privacy.  Maar daar is iets op gevonden. In de brief van de burgemeester (no.6) in de Aalten Vooruit van 21 april staat een oproep om namen en adressen door te geven van mensen waarvan je vindt dat ze een mooie kaart moeten hebben. Je kunt dan deze namen en adressen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en dan stuurt de burgemeester namens ons allen een kaartje. Bovendien bezorgt Figulus kaartjes bij de ouderen waar zij contact mee hebben. Met raadslid Margret Rensink, die voorstelde alle WMO-klanten een kaartje te sturen, kwamen we op het idee om namens de hele gemeenteraad de inwoners sterkte te wensen. Die paginagrote gemeenteraadsgroet komt dinsdag in de Aalten Vooruit en De Band. Het is mooi als iedereen attent blijft en zijn/haar beste beentje voorzet. 
 
Thematafels
 
Donderdag 16 april gingen er wel twee thematafels vanuit de 8erhoekambassadeurs (ik kan er maar niet aan wennen, regio Achterhoek wordt bedoeld). De thematafel “De gezondste regio” en de thematafel “Onderwijs en arbeidsmarkt”.  Het is een hele toer om tot verdiepende gedachtewisselingen te komen met zo’n 20 mensen via de digitale snelweg. (soms is tie niet zo snel).  Tijdens de thematafel “Gezondste regio” bespraken we een drietal stukken: het regiobeeld van Menzis de Regiovisie en het Regionaal preventieplan. Het regiobeeld geeft een opsomming van gegevens over de gezondheid van de Achterhoek en de Achterhoekers en de kansen en bedreigingen voor een betere, positieve gezondheid (vooral te bereiken door preventie). Zo’n regiobeeld moet ook verplicht gemaakt worden voor het Ministerie. Deze kan deze gegevens dan weer gebruiken voor hun (gezondheids) beleid.  Indirect heeft zo’n beeld natuurlijk ook te maken met de toekomstige voorzieningen. Zoals het aantal huisartsen, het aantal verzorgingsplaatsen en de ziekenhuizen. En daarover zijn de meningen in de Achterhoek nog niet helemaal gelijk, zo is bekend.
 
Op die gegevens van het regiobeeld is dan weer de Regiovisie gebaseerd. Als het de Achterhoek ernst is met de ambitie “de gezondste regio” te worden/zijn, dan moet er aandacht zijn en blijven voor o.a. de bevolkingsopbouw, de arbeidsmarkt, de technologie, de financiën en de samenwerking en organisatie daarvan. Wij zijn het bij de thematafel het erover eens  dat voor de Achterhoek de belangrijkste drie trends zijn:
 
-vergrijzing; steeds groter percentage inwoners is boven de 70 jaar.
-afname van het aantal zorgmedewerkers en informele hulp
-groei van het aantal chronische aandoeningen die veroorzaakt worden door leefstijl
 
En dat de grootste uitdagingen die hierbij horen zijn:
-van nazorg naar voorzorg: nog veel meer inzetten op preventie op alle niveaus
-maximaal gebruik maken van technologische mogelijkheden 
-inrichting toekomstig zorglandschap (voorzieningen)
-inrichting fysieke omgeving: wonen en omgeving (o.a. verzorgingsplaatsen)
(hierover meer in komende blogs)
 
Nauw hierop aansluitend is het regionaal preventieplan. In dit plan worden de acties benoemd die de komende jaren ondernomen worden om vooral de leefstijl van de inwoners van de Achterhoek zodanig te verbeteren dat er niet of later een beroep gedaan moet worden op de gezondheidszorg. Te denken valt aan acties gericht op het stoppen met roken, verminderen van middelengebruik, en het bevorderen van beweging.
Al deze stukken zijn nog niet definitief en staan in de komende tijd nog gepland voor behandeling of voorlichting in raden, colleges en andere gremia.
 
Ziekenhuisvoorzieningen
 
Hoe het zorglandschap er over pakweg 10 jaar uitziet heeft natuurlijk ook erg veel te maken met welke voorzieningen er zijn en waar deze gevestigd zijn. Dus ook met de discussie over de ziekenhuizen. Het idee was dat er een Regiogroep gevormd zou worden die in de komende maanden zou overleggen over de beste en volwaardige ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Er bleef onduidelijkheid bestaan over samenstelling en opdracht van die Regiogroep. Daar werd de afgelopen 1,5 week veel over ge-appt, gebeld en vergaderd.  
Duidelijk is dat de Minister heeft aangegeven dat in de discussie rond de ziekenhuizen de samenleving in de regio betrokken moet worden. Hoe dat moet is er niet bij aangegeven.  De fractie van de ChristenUnie stelde de vraag wie nou waar over gaat in deze discussie. Dat heeft natuurlijk te maken met de wetten en regels, maar ook met de opdracht en samenstelling van die Regiogroep. 
Tot ieders verrassing gingen de interim-bestuurder en de Raad van Toezicht van de ziekenhuizen (Santiz) vrijdagavond uit elkaar. Hoe het verder gaat met die Regiogroep is onduidelijk. Uitgangspunt moet natuurlijk zijn en blijven: hoe behouden we een volwaardige en toekomstbestendige ziekenhuiszorg voor alle inwoners in de Achterhoek? Daarbij is duidelijkheid erg gewenst. Precies de boodschap van de burgemeesters van Doetinchem en Winterswijk zaterdagavond.
 
Figulus
 
Maandag 20 april had ik mijn regelmatige bijpraat-afspraak met Eric Wichgers van Figulus. Ik denk dat wij als gemeente onze handjes mogen dichtknijpen dat wij in deze tijden zo’n goed werkende brede welzijnsorganisatie hebben. De talentverbinders (die ook verbonden zijn aan deze en andere organisaties), de jongerenwerkers, cultuurverbinders, vrijwilligers- en ouderenondersteuners: iedereen komt daar met creatieve ideeën om de samenleving zo goed mogelijk te laten draaien in deze tijd. We filosoferen dan door over wat een goede welzijnsorganisatie moet zijn. Vooral een organisatie inclusief werkers die initiatieven opsporen, verbinden en weer teruggeven aan de mensen zelf. Juist de coördinatie van allerlei initiatieven in deze tijd is in goede handen bij Figulus en hun medewerkers en niet te vergeten vrijwilligers.  Dat kan maar zo een van de lessen zijn voor na de coronatijd: Figulus zorgt dat initiatieven aan de gang komen en laat mensen en de samenleving zelf uitvoeren. “Faciliteert” en verbindt vooral.
Een mooi voorbeeld is natuurlijk nu de site https://www.gemeenteaaltenvitaal.nl/ . Hierop staat een keur aan activiteiten, tips, mededelingen, spelletjes, sporten enz. En wat leuk is: iedereen kan hier een bijdrage leveren: als er goede ideeën zijn worden ze opgenomen.
 
Laborijn
 
Ook in deze weken zijn er regelmatige contacten met Laborijn. Natuurlijk over de “grote kwesties ”als financiën, uittreding Oude IJsselstreek, jaarrekening, rapportages en accountantsrapporten. Maar ook met de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de TOZO (de regeling voor kleine ondernemers en zzp-ers, die omzet- en inkomensverlies lijden als gevolg van de coronacrisis). Net voor dit weekend waren er 1950 aanvragen in het werkgebied waarvan 344 in de gemeente Aalten. In 243 gevallen werd reeds een voorschot verstrekt, per 1 mei worden weer voorschotten verstrekt. Inmiddels is de regeling gepubliceerd in het Staatsblad, dus nu kunnen de voorschotten omgezet worden in beschikkingen. In Aalten zijn ongeveer 30 aanvragen gedaan voor een bedrijfskrediet van maximaal €10.500. Langzamerhand begint de situatie rond deze regeling rustiger te worden. Mooi was dat vrijdag het bericht kwam dat de regeling ook deels gaat gelden voor grensgangers. Ook hier zien we mogelijk een nieuwe manier van werken die mij erg aanspreekt. Geen dikke pakken formulieren, controle op controle; maar een simpele beoordeling en verklaring van de zzp-er zelf en werken vanuit vertrouwen en de bedoeling. Dat werkt. Ongeveer 1% van de aanvragers heeft zijn/haar aanvraag weer teruggetrokken omdat men toch niet aan de criteria voldeed of ander werk vond.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates