Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 13 - 18 januari 2020

week 13 - 18 januari 2020

De nieuwjaarsrecepties zijn nog niet voorbij.
Ook deze week waren er nog een paar. Maar ook waren er buiten de deur van het gemeentehuis van Aalten interessante zaken te zien en te bespreken. Zo stond een interessant bezoek aan Düsseldorf op het programma en organiseerde de gemeenteraad van Montferland en diepgravende informatie-avond over de lokale media. En dan was er natuurlijk nog die verkiezing van de “beste bestuurder”van het jaar. In de categorie “kleine gemeenten” bleef de titel in de Achterhoek: won vorig jaar burgemeester Joris Bengevoord de titel, dit jaar is de eer te beurt gevallen aan collega Hans te Lindert.
De werkweek werd feestelijk afgesloten met een vrijwilligersavond van Figulus
 
Maandag: lokale media onder de loep
 
Maandagavond organiseerde de gemeenteraad van Montferland een informatie avond over lokaal mediabeleid. De gemeenten zijn al heel lang verantwoordelijk voor de lokale omroep. Van het Rijk krijgen zij in het gemeentefonds een bedragje dat ze aan de lokale omroep kunnen besteden, ongeveer € 1.30 per huishouden per jaar. Kàn, het hoeft niet. De meeste gemeenten sluizen dit door naar hun lokale omroep. In Aalten de Aladna/AFM. Verder moet de gemeenteraad opletten dat de lokale omroep alle stromingen aan bod laat: de zgn. representativiteitsverklaring.
Er spelen echter ook allerlei landelijke ontwikkelingen. De minister wil dat lokale omroepen in ongeveer 80 gebieden in Nederland gaan samenwerken en zich omvormen tot streekomroepen. Deze verzorgen dan het streeknieuws. Eén van die 80 gebieden is de Achterhoek (plus Lochem). De lokale omroepen in dit gebied praten al een tijdje met elkaar over samenwerking. Probleem is dat de minister het geld er niet bij legt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zit intussen ook niet stil. Een heuse expertisegroep probeert handreikingen voor gemeenten op te stellen.
De voorzitter van deze Expertisegroep, de burgemeester van Kampen was maandagavond afgereisd naar Montferland. Met hem de directeur van Beeld en Geluid op het mediapark te Hilversum, ook lid van dat Expertiseteam, de heer van Nispen toe Sevenaer. Beiden trokken zij de problematiek breder: het gaat niet alleen om lokale omroepen maar om het lokale mediabeleid.
Een kritische, onafhankelijk pers, ook op lokaal niveau is nodig voor een goed draaiende democratie en voorwaarde voor de participatie van de inwoners.  Daarom moet je lokale media beschouwen als “merit goods” (goederen en diensten waarvan het gebruik door de overheid wordt bevorderd). Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) had maar één belang: het LTMA: lokaal toereikend media-aanbod. Elke gemeente zou een mediaanbod moeten hebben waarin de pluriformiteit terugkomt. Maar ook de onafhankelijkheid. 
 
Na de beschrijving waarin de “ideaal-situatie”geschetst werd, kwamen drie betrokkenen bij de lokale omroep aan het woord. De directeur van Regio8, de hoofdredacteur van RTV Slingeland uit Winterswijk en de “kwartiermaker” Jan Bart Wilschut, die de omroepen in de Achterhoek probeert te laten samenwerken. En daar kwam het knelpunt levensgroot op tafel. Wil het LTMA in elke gemeente kans maken moet er geld bij. Geld voor professionalisering en versterking van de redacties. En gemeenten zitten op dit moment niet te wachten op een berekende verdubbeling van de subsidie die aan lokale omroepen beschikbaar moet worden gesteld.
 
Een paar maanden geleden heb ik vanuit de gemeente Aalten twee studenten de vraag gesteld welke kant het op moet met de lokale media in Aalten. Ze komen (misschien wel niet geheel verrassend) tot hetzelfde verhaal als die maandagavond: als er streekomroepen moeten komen met een LTMA dan zal een overheid met geld over de brug moeten komen. De vraag is of dat dan nog een verantwoordelijkheid van de gemeenten moet blijven. 
 
Eerste oordeelsvormende raad
 
Dinsdagavond was de “oordeelsvormende raadbijeenkomst”.  Raadsleden vormen een oordeel over een voorstel dat door B. en W. wordt voorgelegd. Daarvòòr heeft de raad al informatie ingewonnen bij deze en gene over dat voorstel. De zogenaamde beeldbepalende bijeenkomst. Dinsdag stond het Cultuurbeleid op de agenda. De portefeuilehouder daarvan is de burgemeester. Maar er staan ook dingen over Bibliotheek, Muziek en vrijwilligersbeleid in. Dus we zaten met een afvaardiging van drie aan tafel.
 
Voor mij ging het over de Bibliotheek. Juist die morgen hadden we in B. en W. groen licht gegeven voor de verbouw van AH en de daarmee verband houdende verplaatsing van de bibliotheek naar het oude pand van de Aldi naar het Lage Blik. Samen met de Bibliotheek gaan we kijken of we een contract kunnen sluiten met daarin de prestaties die we als gemeente verwachten. Dan kun je denken aan het aantal leden, aantal uitleningen, rol van andere media, programma tegen laaggeletterdheid enz. In principe hebben we als College ook afgesproken dat de dienstverlening zoals die nu is wordt voortgezet tegen het bedrag wat er nu voor staat.
Daarop is de laatste vier jaar bezuinigd. Die bezuiniging stopt nu, zodat de bibliotheek ook zekerheid heeft over het bedrag wat zij kwijt is aan huisvestingslasten. We verwachten natuurlijk dat er meer bezoekers komen. Enerzijds door de nieuwe centrale plek in het dorp, anderzijds door een fris en modern programma. Ook stelden raadsleden vragen over het vrijwilligerswerk. De uitvoering daarvan ligt bij Figulus met ondersteuning van o.m. de talentverbinders.
In de praktijk verandert het karakter van het vrijwilligerswerk. Van langdurige verbintenissen naar korte contacten. Mooi voorbeeld is de vraag van de Aaltense Uitdaging die vrijwilligers vraagt om 2 uurtjes (!) te helpen bij het schoonmaken van de oorlogsgraven i.v.m. de komende festiviteiten in het kader van 75 jaar vrijheid.
 
Woensdag: Ondernemers aan de bak
 
Het was vroeg dag: 6.45 uur aanwezig bij de wekelijkse bijeenkomst van Chapter “De Leeuw” in Heelweg van de BNI. Een club gedreven ondernemers (mkb-ers en zzp-ers) die in een netwerk elkaar helpen met advies, contacten en omzet. De kracht van het netwerk is de herhaling: steeds aan je collega’s vertellen en laten zien waar je mee bezig bent, waar je bedrijf voor staat en wat je in de aanbieding hebt. Tegelijkertijd bevelen je collega-ondernemers je bedrijf aan in hun netwerk of bij hun klantcontacten. En dat gebeurt dan in wekelijkse
ontbijtbijeenkomsten op woensdag om van 6.30-8.30 uur.  Ik had aan één van de leden gevraagd of ik iets mocht vertellen over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. 
Vanuit de gedachte van J.F. Kennedy: “Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country.”. Gelukkig had ik op een A4tje alle mogelijkheden kort aangestipt, want ik kreeg maar 2 minuten (wekker!). Ik ben ervan overtuigd dat juist ondernemers met hun contacten, creativiteit en netwerken de gemeente kunnen helpen bij een belangrijke taak: community building (samenlevingsopbouw). Ze kunnen stageplaatsen, leerwerkplekken, vakantiebaantjes bieden voor leerlingen die wat minder goed meekomen; ze kunnen meedoen met het Meedoenpact, Aaltense Uitdaging of projecten van de talentverbinder.
En natuurlijk kunnen ze werk bieden aan mensen waarvoor de arbeidsmarkt moeilijk is. Samen met collega-wethouder Martin Veldhuizen bezoeken we ook graag de wat grotere bedrijven en vragen we aandacht voor dit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ken je bedrijven of organisaties die hun steentje willen bijdragen (naast al het andere wat ze al doen) aan het bieden van kansen van mensen die onze ondersteuning nodig hebben, geef dan een seintje.
 
Een hele andere groep ondernemers kwam die avond bij elkaar in Doetinchem. Daar was de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW, de organisatie van ondernemers in de Achterhoek. Deze “captains of industry” waren samen met overheidsbestuurders, vertegenwoordigers van het onderwijs en publieke organisaties getuige van de lancering van een nieuw Achterhoek-promo-filmpje. 
Het is mooi om te zien dat de Achterhoek zich steeds meer profileert op enkele gezamenlijke thema’s. En daar zitten er een paar bij die mij in elk geval behoorlijk aanspreken: circulaire economie (landbouw) en duurzaamheid, smart industry, dè stage-regio van Nederland, inclusieve arbeidsmarkt.  Woorden en begrippen die zo’n 10 jaar geleden nog vaak als “links” en “geiten-wollen-sokkentaal” werden weggezet worden nu soepel overgenomen in het beleid en zijn nu leidend in ondernemers- en overheidsland. Er is vooruitgang geboekt!
 
Schoolreisje voor bestuurders
 
Donderdag vertrokken we rond 8.00 uur per bus naar Düsseldorf. “We” dat waren de bijna complete colleges van de 7 Achterhoekse gemeenten. We gingen op ons jaarlijkse “schoolreisje”. Voordat er gemopperd wordt over “snoepreisjes op kosten van de burger”: klopt het was erg gezellig, we hebben veel gezien en gehoord, maar vooral veel met elkaar gepraat. En dat laatste is bijna onbetaalbaar. Immers we moeten het als Achterhoek samen rooien. We moeten als gemeenten samen optrekken met anderen in de regio om de ambities die o.a. in het bovengenoemde filmpje genoemd staan waar te maken.
En dan gaat het er om dat je samenwerkt. Samenwerken begint met elkaar kennen en weten wat je aan elkaar hebt. En dan helpt het enorm dat je elkaar ook informeel treft en het met elkaar hebt over bijv. je kinderen, je hobby's, je levensgeschiedenis. Dat helpt in de “teambuilding”. Wat ook helpt in de gezamenlijkheid dat om 16.00 uur het bericht kwam: weer een Achterhoeker is verkozen tot de Beste Bestuurder van een kleine gemeente. In dit geval onze Hans te Lindert uit het Aaltens college. Hans liet niet na te benadrukken dat hij deze prijs niet gekregen had als individu maar eigenlijk als lid van het College van Aalten en dankzij de samenwerking met raad, ambtenaren en inwoners.
 
Het leverde hem een mooi welkom op door de Achterhoekse collega’s in Düsseldorf. We bezochten de Landdag van NRW (het parlement van Nord Rhein Westfalen), hadden een gesprek met een parlementslid over het parlementaire systeem in Duitsland (bijzonder ingewikkeld) en verbaasden ons over het hilarische feit dat de geachte afgevaardigden hun koffie in de vergaderzaal onder de vergadering ter plekke contant moesten afrekenen bij de koffiedame en haar portemonnee. We hadden een gesprek met de mensen van het Nederlandse consulaat en maakten een indrukwekkend tourtje met een speciale bus over het vliegveld.
Ook bezochten we onder leiding van twee gidsen de Medienhafen: het oude havengebied dat getransformeerd is tot een werk-, winkel, en uitgaansgebied (geen woningen!). Prachtige moderne gebouwen. De mooiste: Neuer Zollhof van ongeveer de beroemdste hedendaagse architect Frank O. Gehry (Guggenheim Bilbao, Vitra Design Centre bij Basel). Drie torens met een betonnen kern met verschillende bekleding (de middelste met Gehry's kenmerkende glimmende platen). Volgens de gids gebaseerd op de “heilige familie”. De meningen waren verdeeld over de sfeer: waar zijn hier de mensen?) 
 
Vrijdag
 
Vrijdagavond organiseerde Figulus de nieuwjaarsbijeenkomst voor haar vrijwilligers. Zaal Bruggink in De Heurne zat bomvol. Het team van Figulus vormde “the crew”, als volleerde kelners serveerden ze de drankjes en hapjes. Eric Wigchers memoreerde het afgelopen jaar. Twee prijzen werden in de wacht gesleept door de cultuurverbinders (de transformatieprijs) en talentverbinder Richard Jongetjes (2e bij de beste buursportcoach).
 
Ook noemde Eric de kinderburgemeester en de kinderraad die een heus actieprogramma hebben gemaakt samen met de gemeente en de social workers van Figulus. Ik mocht de aanwezigen bedanken namens de gemeente. Ik heb benadrukt dat vrijwilligerswerk niet alleen goed is in het kader van de “samenlevingsopbouw”, maar ook gewoon gezond is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een van de zes pijlers voor een gezond en gelukkig stabiel leven is “het van waarde zijn, iets voor een ander betekenen”.
 
Dus dat vrijwilligerswerk een preventieve werking heeft op je gezondheid. En of de duuvel er mee speelt: die gedachte kwam terug in een kwisvraag: “vrijwilligers zijn steeds ouder”of “vrijwilligers worden ouder”. Die kwis was onderdeel van een grappig optreden van de V.I.P.kip die op zijn enthousiaste manier de hele zaal “aan de gang” kreeg. Met gekke foto’s, liedjes, kwisjes en andere ongein met een serieuze ondertoon: “je bent dan misschien niet bekend en beroemd, maar je bent wel belangrijk: vrijwilligers je bent goud waard.
 
Een leuke avond met leuke mensen. De moeite waard om bij te horen. Meld je bij Figulus om ook “goud waard te worden”: er is altijd wel wat te doen.
 
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates