Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 7 -12 oktober 2019

week 7 -12 oktober 2019

Open dag vier Aaltense bedrijven.
In het weekend was er de bijzonder geslaagde open dag van 4 bedrijven in Aalten en de opening van de Breekijzer-tentoonstelling in het winkelcentrum Arkaden in Bocholt. Naast de gebruikelijke overleggen kwamen deze week ook enkele bijzonderheden aan de orde. Een informatie avond over partydrugs met de horeca. Een lange busreis naar en van Brussel met een hoopgevende workshop over de toekomst van de landbouw. Een drukbezochte stagemarkt bij de Fachhochschule in Bocholt en een mooi overleg  van de adviescommissie RMC in Doetinchem.
 
Maandag.
Deze week hielden we op de maandagmorgen al een B en W vergadering. Sommige leden van B en W togen maandag al richting Brussel. Eerst was er die avond nog een interessante informatieavond over zgn. partydrugs. Deze avond was op verzoek van de horeca zelf georganiseerd. Veel medewerkers van horeca-bedrijven waren ook aanwezig. Een voorlichter van Iriszorg gaf een overzicht van de meest gebruikelijke drugs en hoe je kunt herkennen of iemand onder invloed is van drugs. En natuurlijk hoe je dan moet handelen, ook als iemand “out” gaat.  Naast de wat bekendere  stoffen als weed en cocaïne, zijn nu populair miauw-miauw, xtc, speed (amfetamine). Het gebruik van het zeer verslavende GHB lijkt iets af te nemen. Lachgas (in bijv. slagroomspuitampullen) wordt wel gesignaleerd in Dinxperlo, volgens een aanwezige. Stoffen als miauw-miauw en de iets lichtere varianten stonden een jaar of vijf geleden nog niet op de verboden lijst. Ze zijn lastig te herkennen (poeder in capsules). De combinatie met alcohol is vaak heel erg gevaarlijk. Vooral speed en alcohol. De vraag was: hoe kun je nu als horeca, politie en gemeente zorgen dat jongeren niet gaan gebruiken en verslaafd raken. In elk geval melden bij de speciale horecalijn, die elke uitgaansgelegenheid verbindt met de politie. Ook kan gemeld worden bij misdaad-anoniem. Echter er kan dan niet altijd meteen actie ondernomen worden. Dus verwijderen uit de zaak en een toegangsverbod helpt ook. Er heerst bij de horeca soms wat terughoudendheid om te melden. Men wil niet graag bekend komen te staan als een drugscafé. Ik ben er wel van overtuigd dat uit volksgezondheidsoogpunt we moeten samenwerken: voorlichten, aanspreken en toegangscontrole helpen m.i. beter dan oppakken en opsluiten. Drugsgebruik moet niet gewoon gevonden worden maar  net zo als roken  “not done”; je bent een beetje een loser. En dat is natuurlijk een hele toer om mensen daarvan te overtuigen. Horeca en gemeente denken na over een vervolg op deze avond.
  
 
Dinsdag
Om 07.00 uur stond de bus klaar bij station Doetinchem voor vertrek naar Brussel. Met dank aan de files kwamen we daar om 11.45 uur aan voor de  “Open Day’s” van het Comité voor Regio’s. Dat is een van de grotere organisaties in Brussel, dicht tegen de Europese Commissie en het Europese Parlement. Men noemt Europa ook wel eens “het Europa van de regio’s”. Tijdens de  "Open day's” bezoeken rond de 6000 afgevaardigden vanuit de regio’s, provincies en gemeenten zo’n 600 workshops en conferenties. Dinsdagmiddag begon met een uiterst interessante verhandeling over “kringlooplandbouw” in Oost-Nederland (Twente en de Achterhoek). Dick Looman, veehouder uit Zelhem liet zien wat daarmee bedoeld werd. Hij pleitte voor de Achterhoek als pilot-regio in het kader van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GBL, wat er in 2022 aankomt). Het interessante van de gedachte over kringlooplandbouw is dat de regels niet van bovenop worden opgelegd en dat je als boer daar vervolgens aan moet voldoen. Maar dat je gezamenlijk je doelen bepaalt en in een soort convenant/afspraak vastlegt dat je er aan gaat voldoen. Ik vergelijk het een beetje met de omgekeerde verordening in het sociaal domein: niet de regels zijn uitgangspunt, maar de bedoeling.  In dit geval natuurlijk vanuit de kringloopgedachte: alles wat je verbouwt gebruik je voor je vee en de mest gebruik je weer op je land. Dat het werkt werd bevestigd door de jarenlange experimenten en gegevens-verzameling van proefboerderij “De Marke” uit Hengelo. Ook iemand van de Wageningen Universiteit gaf aan dat deze benadering een zeer toekomstgerichte haalbare weg is. Ik vond zelf deze benadering een verademing (kijken wat wèl kan) bij alle boerenprotesten van de afgelopen weken (die vooral gingen over wat niet kan). Er waren wat bobo’s uit Europa en twee Europarlementariërs die zeer positief waren over dit idee van de pilot. Mooi de Achterhoek op de Europese kaart gezet! Daarna het Oost-event: veel bestuurders uit Gelderland en Overijssel ontmoetten elkaar. “Thuis” was er het begrotingscafé:  de raadsleden kunnen de ambtenaren bevragen wat de bedragen, woorden, zinnen en termen in de begroting voor 2020 betekenen. De vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden, worden opgeschreven en  later schriftelijk beantwoord.Vrijdag werd het setje verstuurd.
  
 
Woensdag.
De tweede dag in Brussel werden ook talloze workshops georganiseerd. Ook door onze “eigen mensen” van de Euregio en de Grenzhoppers. Ze maakten indruk vanwege de praktische manier van werken  die zo in andere regio’s van Europa overgenomen kan worden. Ik koos voor een programma gericht op de rol van Europa bij de bevordering van de gezondheid. Die vond plaats in het machtige gebouw van het Europese Comité van de Regio’s. Soms heb je dat wel eens: ondanks simultaan vertalingen worden de op saaie toon voorgedragen politiek getinte boodschappen niet duidelijk en concreet. Dus in de pauze ben ik gegaan en het Parlementarium bezocht: een bezoekerscentrum pal tegenover het Europese Parlement met een prachtige presentatie van de geschiedenis van de tot totstandkoming van Europa, de uitdagingen van gisteren en vandaag en de rol van Europa bij het bewaren van de vrede in dit werelddeel. Dat lukte niet altijd: er kwamen weer pijnlijke plaatjes voorbij van de Balkan-oorlog.  Om 13.30 was het weer tijd om in de file te gaan staan tot we om 18.00 uur weer in Doetinchem waren. Die avond bespraken we bij Schiller de agenda voor de raad.
 
 
 
Donderdag
Was het een kort B. en W. Even de klokken gelijk zetten. Daarna ons kwartaaloverleg met het bestuur van de IKAD (Industriekring Aalten-Dinxperlo). Dit zijn interessante bijeenkomsten, waar ook informatie uitgewisseld wordt en plannetjes gemaakt worden. Zo gaat de zgn. Matchmaker van het Internationale Netwerkbureau (Bocholt) binnenkort een presentatie houden voor de bedrijven. Welke vragen hebben bedrijven over het zakendoen met Duitse bedrijven en kan deze Matchmaker deuren openen.  Er werd even teruggekeken op de mooie open bedrijven dag in Aalten (4 bedrijven, naar schatting 1200 bezoekers). Zeer positieve reacties van bezoekers en bedrijven. Was het altijd een beetje moeizaam om voldoende bedrijven te krijgen voor een open dag. Dit succes zorgde ervoor dat er nu meer bedrijven willen meedoen. En zo’n open dag is niet alleen een gelegenheid om het bedrijf van binnen te laten zien, maar ook om vacatures aan te geven. En het heeft zeker een aantal sollicitanten opgeleverd. We gaan ook in onze driemaandelijkse uitgave “Aalten in Bedrijf” aandacht geven aan de KBTO, dat is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en scholen. Het is nl. heel erg belangrijk dat we jongeren uit de Achterhoek zoveel mogelijk interesseren voor werk en opleidingen in de techniek. Dat bleek ook die middag. In de Fachhochschule in Bocholt werd de zgn. stagemarkt georganiseerd. Duitse en Nederlandse bedrijven presenteerden zich aan de studenten van de FHS en van een bus vol studenten van Saxion. Ik sprak een Aaltens bedrijf en dat had halverwege de middag al 12 namen genoteerd van studenten die op gesprek wilden komen voor een stageplaats. Het zou mooi zijn als ook Duitse studenten (internationaal) stage kunnen lopen bij de Achterhoekse bedrijven en dan misschien blijven hangen. Ook nog even met Tycho Geurkink gesproken. Hij denkt dat hij nog steeds de enige Nederlandse student is op FHS. Dus hij heeft het initiatief genomen om de drie Achterhoekse scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken (de decanen)  en hen te wijzen op de mogelijkheden van de Fachhochschule in Bocholt. Als gemeente zijn we hard bezig de busverbinding weer te herstellen. Daarna reed ik door naar Doetinchem om met de programma managers van de thematafel “Onderwijs en Arbeidsmarkt” te overleggen over de mogelijkheid om in de Achterhoek meer werk te maken van de ondersteuning van startende ondernemers. Dat is nl. erg versnipperd met als gevolg dat maar weinig mensen meedoen aan de weinige programma’s die er zijn. Terwijl het aantal zzp-ers stijgt.Dat moet beter kunnen!
  
Vrijdag.
Ook vrijdag stond in het teken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De adviescommissie RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum voortijdig schoolverlaters) besprak de acties die gaan volgen om leerlingen (vooral van voortgezet onderwijs, maar nog meer van ROC) die ongediplomeerd van school gaan toch weer terug in een opleiding te krijgen, zodat ze een startkwalificatie op de arbeidsmarkt hebben. Of begeleiden op de arbeidsmarkt. En dan zie je dat veel jongeren in een kwetsbare positie een grotere kans hebben om uit te vallen. Scholen en gemeenten kunnen niet altijd inspringen. Soms moeten ook wetten veranderd worden, moet het Rijk geld en steun beschikbaar stellen of moeten instanties bij wet gedwongen worden met elkaar samen te werken. Dat is allemaal aan de Rijksoverheid gevraagd: help ons als gemeenten en scholen nu met geld, middelen, wetten en steun. De reactie van het kabinet (binnengekomen op 4 oktober) is ronduit teleurstellend: ja jullie ideeën zijn goed, acties zijn nodig, maar wij schuiven het geld daarvoor door naar het volgende kabinet.  De komende weken gaan we ook vanuit de Achterhoek daarop reageren. Wij willen graag dat onze kwetsbare jongeren goed door hun schoolcarrière heen geloodst worden. Dat kan bijv.  door de inzet van een zgn. lifecoach, een soort mentor die leerlingen geleidt in hun moeilijke momenten in het leven.
Dat dat nodig is bleek ook op een middag op Schaersvoorde in een discussie tussen politici (o.a. Kamerlid Rens Raemakers van D66; wethouder Hans te Lindert van Onderwijs) leerlingen (van Schaersvoorde) jongerenwerkers (o.a. Frank Sikking van Figulus). Jongeren hebben best veel onzekerheden en vragen waarmee ze niet altijd mee voor de dag komen. Daarvoor is steun, hulp, maatjes en goeie begeleiding van gemeente en school nodig. Ook van de ouders, maar die moeten soms ook geholpen worden om te helpen. Ik kon er maar een half uurtje zijn, maar vind het mooi dat ik die kabinetsbrief waar we het die morgen bij RMC over gehad hebben, meteen onder de aandacht kon brengen van Rens Raemakers. Hij zou het signaal doorgeven aan zijn collega. 

Twitter

Free business joomla templates