Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 23 - 29 september 2019

week 23 - 29 september 2019

Maandag.
Die middag ging het naar Ottevanger Milling Engineers aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten. Daar werden we ontvangen door Irma Rave. Zij begeleidt bij het bedrijf  werknemers die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor die inspanningen werd het bedrijf uitgeroepen tot ambassadeur van de Unieke Achterhoekers.  De Unieke Achterhoekers zijn mensen die veel begeleiding nodig hebben op hun werkplek. Veel bedrijven willen hen een kans geven. Ze worden via het WSP, Werkgeversservicepunt geplaatst en begeleid. Dat Werkgeversservicepunt is dan weer een partner van Laborijn. WSP zoekt de werkgevers en Laborijn zorgt voor de kandidaten. Het zou mooi zijn als nog meer Aaltense bedrijven mensen die veel coaching en begeleiding nodig hebben een kans zouden willen geven.
Teleurstellende avond voor verenigingen.
Dat niet alles maar zo goed dat bleek maandagavond. De Aaltense Uitdaging organiseerde in samenwerking met Figulus en de gemeente een avond voor besturen van verenigingen.  Bedoeling was om eens op zoek te gaan naar nieuwe wegen om vrijwilligers te boeien en te binden. Bijvoorbeeld door leuke vormen te vinden voor saaie vergaderingen. Maar dat liep een beetje anders. De “docent” gaf nou net les op de meest saaie manier in het vergaderen op de meest ouderwetse en formele manier. De organisatie was zo teleurgesteld dat ze anderendaags de aanwezigen een excuusmail stuurde. Ook de docent en haar bureau hebben ongezouten kritiek ontvangen. Soms gebeuren die dingen zo. Gelukkig namen de aanwezige verengingen het wel sportief op.  “Soms zit het mee, soms zit het tegen”zoals een van de deelnemers zei.
   
Dinsdag brachten we als B en W  een leerzaam bezoek aan Boomkwekerij Rendering, een mooi familiebedrijf aan de Groot Deunkweg in Barlo.
Het bedrijf levert en produceert sinds 1947 een breed assortiment boomkwekerij-producten aan professionele groengebruikers. Het bedrijf is gestart in Lichtenvoorde. Toen het daar moest wijken voor woningbouw, werd in 1969 een perceel in Barlo gekocht. Rendering heeft daar nu tussen de 25 en 30 ha in gebruik, waarvan 12 in eigendom. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest voor dit bedrijf, zo vertelde Eltjo. Zelfs een faillissement viel hen ten deel. Toch krabbelden ze door goede kwaliteit maar ook trouwe klanten weer op. 
Duurzaam bodembeheer en kwaliteit van product staat bij Boomkwekerij Rendering voorop. Het college kreeg dan ook een pittig lesje biologie en bosbouw. In een bus werd het terrein verkend waarbij het college uitleg kreeg over verschillende soorten bomen en heesters en het belang van biodiversiteit. En over het nut van het toepassen van bloemenmengsels; hierdoor zijn nagenoeg geen insecticiden nodig om bijv. luis te bestrijden.
Wat mij natuurlijk als muziek in de oren klonk was dat het bedrijf veel kansen geeft aan mensen van o.a. De Lichtenvoorde, Horizon Harreveld, Laborijn en Pronova (praktijkschool). 
Die avond hadden we een plezierige bijeenkomst met de commissie Sociaal Domein. Dat is een groep raadsleden en leden van de sociale raad die alles wat er speelt op dit terrein extra volgt en probeert ook suggesties en ideeën voor verbetering te doen. Een belangrijk deel van het gesprek “met de benen op tafel” ging over “eenzaamheid”.  Natuurlijk kent iedereen eenzame ouderen. Maar ook jongeren kunnen zich knap eenzaam voelen. Hoe kun je daar iets aan doen: signalering, doorverwijzing en bijv. maatjesprojecten. En steeds maar bespreekbaar maken. Zo is er op 11 oktober een bijeenkomst op Schaersvoorde om met leerlingen in gesprek te gaan over bijv. jonge mantelzorgers en psychische problematiek. Samen met D66 kamerlid Rens Rameakers.
  
 
Woensdagmorgen was er een oploopje in het gemeentehuis van Winterswijk, georganiseerd door de zgn. transformatietafel zorg. Dit is een bijeenkomst van bestuurders uit de wereld van de zorg, de politiek, de ziekenhuiswereld. Dat levert allerlei interessante gezichtspunten op. Dit keer vertelde de directeur en medewerkers van De Lichtenvoorde over hun werk. Er was een moeder die begeleid werd door de Lichtenvoorde. Zij deed heel moedig haar verhaal. Het werd duidelijk dat er veel en hard gewerkt wordt in de zorg, maar dat er ook nog zo ontzettend veel langs elkaar heen gewerkt wordt. En dan vooral bij de wat ingewikkelder zaken. In de gemeente Aalten gaan wij zeer binnenkort werken met een MDO-coordinator. (Multidisciplinair overleg). Ik verwacht daar veel van. Bij ingewikkelde hulpsituaties kan de coördinator elke zorgpartij aanspreken (met doorzettingsmacht) om de dingen te doen die goed zijn. Dus niet eigen positie, wet- en regelgeving eerst, maar de vraag en de behoefte van de burger voorop.
Die avond mochten collega-wethouder Martin Veldhuizen en ik aanwezig zijn bij de ledenvergadering van de IKAD (Industrieel Kring Aalten-Dinxperlo). Altijd weer een leuke bijeenkomst met nieuwtjes en mooie voorbeelden en presentatie. Dit keer vertelde Johan van Eerden over zijn Triple A; mastenbouw door heel Nederland en Duitsland om onze mobiele telefoons maar aan de gang te houden. Er was ook een interessante bijdrage van Harold Vulink innovatiemakelaar van het RTC Achterhoek. Bedrijven kunnen daar terecht met hun vragen over product of procesinnovatie. Er zijn prachtige voorbeelden als gerealiseerd zoals het zelfrijdend onderdelenkarretje bij van Raam in Varsseveld. Deze brengt de nodige onderdelen vanuit het magazijn naar de assemblageplek. 
 
 
Donderdag was er de Regio Achterhoekdag. Allerlei thematafels bedenken projecten en methoden om de Achterhoek vooruit de helpen. Het is leuk om daaraan mee te helpen. Samen met mensen uit onderwijs en de ondernemerswereld. Zo willen we graag dat de Achterhoek de gezondste regio wordt. Aantrekkelijk voor werknemers om zich te vestigen en in te wonen, maar ook zich zelf te ontplooien, waarde toe te voegen. Daarom hebben we een groepje gevormd die een programma gaat uit voeren: de gezondste collega. We willen dat elke bedrijf een gezondheidsbewust beleid voert: geen vettigheid in de kantine, niet meer roken, beweegprogramma’s, lunchwandelen enz. Op de tafel Onderwijs-Arbeidsmarkt liggen bijv. projecten om de scholing en bijscholing van werknemers te stimuleren. Ook voor die werknemers die niet onder allerlei vakopleidingen vallen. Maar ook om stagiaires van Hbo-opleidingen hier heen te halen en te houden. 
Die avond waren collega-wethouder Hans te Lindert en ik te gast bij een bijeenkomst van Platform Aalten. Dit is een samenwerkingsorgaan van buurthuizen en buurtbelangenverenigingen. Zoals bijv. Kulturhus Lintelo en Ons Aller belang te Ijzerlo. Dit heer ging het over Aalten als aantrekkelijke woon- werk en leefgemeente voor jongeren. Dan gaat het al gauw over wonen, werken en uitgaan. De standaard reactie is: er is te weinig. Maar zoals een van de aanwezigen zei: je kunt elk weekend wel naar twee of drie dingen. Toch wordt vooral een aanbod voor de jeugd van 12-18 gemist. De alcoholgrens van 18 aar is ook wel een dingetje, Zoals iemand zei: ja dan gaan ze indrinken in hun keet en komen ze bij ons om 24.00 uur en wij mogen dan geen alcohol verkopen en moeten om 01.00 uur dicht terwijl de uitgaansgelegenheden in het dorp om 02.00 dicht gaan. Ook hier bleek weer het belang van goede stageplekken: als men eenmaal bij een bedrijf zit, kun je je daar wellicht ook ontplooien. Hans gaf als laatste een kort commentaar op de zes werkelijk overvolle flappen.
 
 
Vrijdag werd overschaduwd door het trieste ongeval bij de watertoren, waar een oudere buurtbewoner bij het oversteken gegrepen werd door een passerende vrachtwagen. Dat brengt je dan weer tot nadenken: is het daar ter plekke wel veilig genoeg? Rijden de auto’s daar niet veel te dicht langs de kant en veel te hard. Is die middenberm wel breed genoeg om je een veilig gevoel te geven. Moet die kruising op deze manier eigenlijk niet helemaal opgeheven worden. Opvallend zijn ook reactie in de media: er was toch een burgerinitiatief dat vroeg om een brug of tunnel? Moeten er dan eerst doden vallen voor jullie iets doen. Ongepaste reactie ook richting familie en nabestaanden van het slachtoffer. Het al  of niet honoreren van die petitie had niks te maken met dit tragische ongeval. 
 
Zaterdag is in deze tijd van het jaar typisch zo’n dag waarop van alles georganiseerd is. Burendag (ik nam even een kijkje bij de Stegemanshof en bij de opening van de beweegtuin bij Estinea ). En natuurlijk de vaste evenementen op deze laatste zaterdag van september: Bredevoort Schittert en Septemberkunst.

Twitter

Free business joomla templates