Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 14 - 21 september 2019

week 14 - 21 september 2019

Maandag.
Heel veel overleggen intern en extern op de maandag. Ik pik er twee uit. Vanuit de thematafel “de gezondste regio” zijn we bezig om programma’s op te stellen die ook zouden kunnen passen binnen de zgn. regiodeal. De regio Achterhoek moet een aantrekkelijke regio zijn en blijven voor werknemers om zich te vestigen. Natuurlijk is dan van belang dat er woningen zijn, een aantrekkelijk leefklimaat enz. Maar ook dat werknemers fit, gezond en duurzaam inzetbaar zijn. En dat organisaties en bedrijven hun best doen om hun werknemers fit en gezond te houden. Daar zijn programma’s voor. Het idee is nu dat we vanuit de themagroep bedrijven en organisaties gaan motiveren om volop in te zetten op maatregelen die werknemers fit en gezond houden en dus duurzaam inzetbaar. De GGD heeft bijv. een programma “NOG fitter en vitaler”. In Aalten doen slechts drie bedrijven daar aan mee, terwijl het gratis voor niks, voor nop is. Hoe mooi zou het zijn als we meer bedrijven in Aalten (incl. de gemeente) kunnen interesseren om mee te doen. Kijk maar eens op deze site: https://www.nogfitterenvitaler.nl/. Een tweede overleg was met de projectleiders van de Werkacademie van Laborijn in Aalten. De resultaten van de aanpak werkacademie werden besproken. Natuurlijk kan alles nog beter en.... Feit is wel dat we nu meer mensen in beeld hebben met hun mogelijkheden en dat we ook mensen daadwerkelijk aan het werk hebben. We  gaan twee mooie voorbeelden opnemen in de e-mailnieuwsbrief “Aalten in bedrijf” die volgende week verschijnt.
 
Dinsdag.
Natuurlijk B en W, waar we dit keer de laatste puntjes op de i zetten over de begroting 2020 e.v. Er komt natuurlijk een behoorlijke taakstelling op het sociaal domein, maar daar zijn college-wethouder Hans te Lindert (Jeugdzorg) en ik tot op het bot gemotiveerd om er iets van te maken. Niet omdat het zo fijn is om te bezuinigen,  maar omdat wij zien dat juist in preventie en “voorveld” heel veel  problemen “afgevangen” kunnen worden  en voorkomen dat we in dure zorgtrajecten terecht kunnen. Ook mogen we van onze uitvoerders vragen “omgekeerd” te denken. Niet  wat  de regeltjes zeggen en voorschrijven, maar wat nodig is en wat de bedoeling is. 
Die middag gingen we als B en W  op bedrijfsbezoek bij ARA. Sommigen van het college waren daar al voor de vierde of vijfde keer, maar het blijft toch altijd fascinerend hoe zo’n puur plaatselijk bedrijf  zo’n innovatieve kracht en producten weet te ontwikkelen. Wat opviel is de ruimte in de gebouwen, de scheiding tussen de afdelingen die de metalelectronica verzorgen en de afdelingen die de  “grove” stans-, snij- en buigwerkzaamheden verzorgen. Beide afdelingen zorgen voor mooie producten die uitsluitend in de B+B markt afgezet worden (geen consumentenproducten dus).
De dinsdagavond zat ook mudjevol: samen met de raad dachten we na over ondermijning, veiligheid in het buitengebied en de brandweer.
 
Woensdag
Dit was een bijzondere dag. Als college waren we uitgenodigd door de “buitendienst” om eens een dagje mee te lopen. Dat pakte wat anders uit (iedereen had natuurlijk graag burgemeester en wethouder “an de schuppe” gezien.) dan aangekondigd.  De mannen van de buitendienst wilden ons graag eens een paar “uitdagingen” laten zien. Zoals daar zijn: de Japanse duizendknoop, de onderhoudsvragen op de begraafplaatsen, de bestrijding van de eikenprocessierups. Maar vooral de toestand van de bomen. Die wordt er niet beter op na twee zeer droge zomers. Berken leggen massaal het loodje. Beuken hebben het ook moeilijk. Eiken hebben ook last van de droogte en er knappen spontaan takken af. Een optimistisch gegeven: er zijn dit jaar weinig essen “geruimd” vanwege de essentaksterfte. Misschien is de hitte hiervoor gunstig. En natuurlijk twee dingen om heel trots op te zijn: de duurzame nieuwbouw die gerealiseerd wordt en de “inclusie”van de werknemers van Laborijn die echt opgenomen zijn als collega’s. Klasse!
Woensdagavond oefende de raad met nieuwe vormen van besluitvorming, discussie en vergadering. Wethouders konden een beetje meekijken en meelopen. De essentie van een efficiënte manier van vergaderen is natuurlijk dat alle stemmen en meningen gehoord worden. Maar dat er aan het eind van de dag wel een besluit komt. Het nieuwe voorgestelde systeem biedt hiervoor zeker kansen. Een grappig kenmerk van een nieuw te ontwikkelen vergadersysteem  is ook dat raadsleden die hele betogen houden over de inhoud en randvoorwaarden van de voorstellen,  en uiteindelijk toch voorstemmen, minder kans krijgen.  
 
Donderdag
Ook weer een dag vol met overleggen en vergaderingen over het gemeentelijk beleid. Ik werd geïnterviewd door een groepje  medewerkers die beziggaan met de horecavisie. Wat moet er in zo’n visie staan. Natuurlijk afspraken over sluitingstijden,  geluid en ruimtelijke ordening (waar wel en geen horeca),. Maar vanuit mijn portefeuille ook: hoe kan de horeca ingeschakeld worden  bij de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente,  hoe kunnen we samen werken aan alcoholmatiging en het voorkomen dat jongeren gaan roken?  Het ligt niet zo eenvoudig. Aan het eind van de middag naar het afscheid van Wim Meijnen. Wim heeft 43 jaar lang op zijn geheel eigen wijze in zo’n beetje alle vormen van onderwijs, gebouwen, richtingen en projecten van Schaersvoorde (bedacht zelfs deze naam) geijverd voor techniek in het onderwijs.  Hij is de drijvende kracht achter het technieklokaal en de KBTO (Kontakt Bedrijfsleven Technisch Onderwijs).  Veel Aaltense bedrijven zijn verbonden aan deze stichting die leerlingen in een vroeg stadium vertrouwd maakt met de techniek.  Willen we een vitale en leefbare Achterhoek houden zullen we voluit in moeten zetten op opleiden van jongeren in de techniek. Van Wim is ook bekend dat hij zijn christelijke overtuiging niet onder stoelen of banken steekt; hij had zelfs een boekje voor zijn afscheid geschreven; dat alle gasten meekregen. En zijn kinderen (zonder kolde kante) alleen al zijn in staat een compleet zangkoor op de been te brengen.
 
Vrijdag
Vrijdagmiddag ging ik naar een bestuurdersbijeenkomst van GroenLinks in Utrecht. Zo’n 50 wethouders uit het hele land bogen zich over wonen met zorg, energietransitie en duurzaamheid. Juist die morgen meldde NRC dat er 14.000 ouderen op de wachtlijst staan voor verpleeg en verzorgingshuizen. De wonderlijke financiering en eigen bijdragen verschillen tussen de WMO en de WLZ (de wet waaronder de langdurige zorg valt)  èn het gebrek aan plaatsen zorgt er voor dat we weer de weg op gaan van de lange wachtlijsten. In Aalten soms al een jaar. Wethouders uit Zwolle en Utrecht hadden interessante projecten van gemengd wonen (studenten en ouderen, Krasse Knarrenhof), die ook wellicht voor Aalten interessant zijn. Ze sturen in elk geval materiaal op.
Die avond ging we als college de zgn. “plaklocaties”af. In een drietal hallen, schuren en loodsen werd de laatste hand gelegd aan de mooie wagens voor de optocht van zaterdag in Aalten. Grappig is dat de ontwerpen geheim blijven en dat de brouwers van elkaar niet weten wat ze op de weg brengen. Dus een beetje het wedstrijd gevoel tussen bijv. Corsogroep 2002 en Buurman en Buurman aanwakkeren was niet verkeerd>
 
 
Zaterdag
Natuurlijk de optocht en het vendelzwaaien. Dat alles onder  prachtige weersomstandigheden. Wist je trouwens dat het vendelzwaaien eigenlijk een soort gebed is. En dat het vendelzwaaien waarschijnlijk al uit de tijd van de Kruistocht stamt. )Die kennis komt dan weer van collega-wethouder Ted Kok die uit het vendeliersdorp Didam komt). Zoek het eens op op Wikipedia: interessante geschiedenis.
 
 

Twitter

Free business joomla templates