Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek van 1 juli t/m 5 juli

week van 1 juli t/m 5 juli

Deze week begon met twee daagjes vrij in verband met de logeerpartij van  onze twee kleinkinderen.  Tussendoor was er nog wel veel contact met het gemeentehuis over de raadvergadering van woensdagavond.
 
Woensdag.
De morgen begon met het leggen van de laatste hand aan de versierde kamer van Ted Kok. Hij is op 7 juli 25 jaar wethouder  (in Didam, Montferland en Aalten) en dat is natuurlijk een felicitatie waard. Dus hadden we als college door een handige partner van een van ons  een medaille en foto-affiche laten maken . Tijdens de raadvergadering die avond werd er in de vorm van kleine foto-gebakjes nog aandacht aan besteed door de CDA-fractie.
.
Die middag was voor enkele klassen van groep 7 in de gemeente een spannende middag. In de Hofnar was nl. de eerste verkiezing  van de kinderburgemeester. Verschillende politieke fracties hadden dit onderwerp in hun programma staan zodat het vorig jaar in het raadsprogramma terecht kwam.  Na een gedegen voorbereiding door het bestuurssecretariaat was het dan woensdag zover. Negen kinderen van evenzovele scholen vormen de kinderraad voor een jaar. En er moest een kinderburgemeester uit hen gekozen worden. Ze hadden allemaal een keurige sollicitatiebrief geschreven, hielden een praatje voor de zaal, moesten een moeilijke vraag beantwoorden over de gemeente en de jury (drie vrouwelijke raadsleden) koos drie van hen in de finale.  In die finale moesten ze de burgemeester interviewen. Dat wisten ze niet van te voren, dus kwam het op improvisatietalent aan. Uiteindelijk oordeelde de jury dat Rosanna Lohuis dit alles er het beste ervan afbracht. Tussendoor waren er optredens van Danz-arte en de middag werd professioneel aan elkaar gepraat door wethouder Onderwijs Hans te Lindert en de “grote”burgemeester himself.  Het is leuk om te merken waar de belangstelling van kinderen naar uitgaat als ze denken aan een kinderburgemeester. Natuurlijk moet die aanwezig zijn bij bijv. de intocht van Sinterklaas (en dan zorgen dat de kinderen niet tegen de ruggen van de volwassenen aankijken). Maar ook werd door meerdere kandidaten aandacht gevraagd voor pesten, hondenpoep en plastic afval. Allemaal dingen waar de gemeenteraad best wat mee kan gaan doen.
 
 Die avond vond de laatste gemeenteraadsvergadering plaats voor de zomervakantie. Voor het College stonden er een paar belangrijke onderwerpen op, waar we graag steun voor wilden hebben. Allereerst ging dat over een andere invulling van het muziekonderwijs in de gemeente. De raad vindt nl. de bijdrage aan de muziekschool Boogie Woogie in Winterswijk te hoog. Het college vindt dat die bijdrage eigenlijk alleen gebruikt moet worden voor het geven van muziekonderwijs op het gebied van Harmonie en Fanfare aan kinderen die lid zijn van een muziekevereniging. Die gedachte past  Boogie Woogie niet. Vandaar dat het College voorstelt om te onderzoeken of via de muziekverenigingen voor datzelfde bedrag het muziekonderwijs verzorgd kan worden. Daar zitten mooi, nieuwe kansen in, volgens ons. Maar er moet nog wel wat gebeuren.  Zo moeten we nog wel veel overleggen met de muziekverenigingen hoe dit onderwijs opgezet gaat worden. En we moeten nog nadenken of  ander muziekonderwijs  ook door de gemeente ondersteund moet worden. Maar de eerste zorg is om na 1 juli 2020 het muziekonderwijs aan de leerlingen van de muziekverenigingen geregeld te krijgen. Volgens ons gaat dat met de enthousiaste hulp van de verenigingen lukken.  Gelukkig  steunde de raad deze gedachte.
Een tweede punt was  de wat ongelukkige afloop van het zgn. mediationtraject tussen eigenaar en buren van de varkensstallen aan de Gendringseweg 9. Er was in opdracht van de raad een poging gedaan om partijen bij elkaar te brengen. Dat lukte niet en op grond van een mededeling van één van de partijen had wethouder Kok aangegeven dat dit traject mislukt is. Dat vond de buurt (nog) niet en benaderde daarop de fractievoorzitters. Wethouder Kok gaf toe dat hij niet op grond van een mededeling van één partij  had mogen concluderen dat het traject mislukt was, maar dat hij had moeten wachten op de mededeling van de mediators. Hij bood z’n excuses daarvoor aan. En zal proberen altijd constructief overleg te bevorderen. Inmiddels is het bericht van de mediators ook binnen.
Een derde punt ging over het standpunt van de raad over de situatie bij Laborijn. Ten eerste ligt er een rapport waaruit duidelijk wordt dat vooral de mensen met een bijstandsuitkering zich niet altijd goed behandeld voelen. Ten tweede ligt er een mededeling van Oude IJsselstreek dat zij de samenwerking tussen  Doetinchem, Aalten (deels Montferland) en hen willen opzeggen.  Dit alles leidt tot veel opgeklopte  commotie in  o.m. de pers.  Dus in die zin was het wel opvallend dat ondanks de verschillen in benadering in drie gemeenteraden (Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten) nagenoeg dezelfde motie werd  aangenomen. De inhoud is dat het bestuur de opdracht krijgt om te zorgen dat de dienstverlening aan kwetsbare cliënten niet in gevaar komt.  Ik zit namens het College in het Dagelijks bestuur van Laborijn en heb die boodschap  meteen vrijdag overgebracht. Daaraan voegde raad van Aalten nog toe dat hij het onverstandig vindt dat Oude IJsselstreek uit de GR stapt.  Of de  raad en college van Oude IJsselstreek  daar gehoor aan geven, valt de betwijfelen. Men heeft zich daar nogal ingegraven. Natuurlijk moet er nog  veel meer gebeuren. Belangrijkste is dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen  in de zoektocht naar de juiste ondersteuning van mensen zonder betaald werk.
Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van Johan Pennings, raadslid voor de ChristenUnie. Hij kreeg ook een lintje. Ik heb hem natuurlijk al die bijna 20 jaar als raadslid meegemaakt en altijd goed met hem op kunnen schieten. We zaten vaak op dezelfde lijn als het ging om het sociale domein (de menselijke maat) en ook inrichting en gebruik van het platteland (ook hier oog voor de “menselijke”maat).
 
Donderdag
Die donderdag was er o.a. een algemeen bestuursvergadering van de GGD.  De GGD heeft  een wettelijke taak in het kader van de publieke gezondheid (bijv. inentingsprogramma’s) en daarbij nog (niet verplichte) andere taken en werkzaamheden bijv. anti-rook campagnes en voorlichting over gezonde levensstijl. Het bestuur besloot om de komende tijd prioriteit te geven aan het voorkomen dat kinderen gaan roken. En wel in samenwerking met allerlei andere campagnes en organisaties die zicht richten op het anti-roken.
 
Vrijdag
Die dag was er weer een (lange) vergadering van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Laborijn. Ook daar werd nog weer eens een beroep gedaan op de vertegenwoordigers van de gemeente Oude IJsselstreek om niet uit de GR te treden. De vertegenwoordigers gaven aan dat na dinsdag een toelichting op hun besluit komt en men reageert dan als college meteen op hoe de vier moties die in die gemeenteraad zijn aangenomen verwerkt moeten gaan worden.
De week eindigde in zomerse en koele sferen tijdens de zgn. zomerborrel, georganiseerd door de Personeelsvereniging van de gemeente Aalten. Dit keer op het terras van Theetuin Rensink aan de Tammeldijk. Zeer geslaagd en gezellig.
 
Fot: Leo van der Linde.
 

Twitter

Free business joomla templates