Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 17-23 juni

week 17-23 juni

Maandag is de dag van de interne overleggen.  ’s Morgens met de programma-manager, afdelingshoofd en teammanager amen met college wethouder Hans te Lindert. Het gaat over talloze onderwerpen in het sociaal domein. Natuurlijk aan de ene kant “hoe houden we de kosten inde hand”, maar ook aan de andere kant: hoe krijgt iedereen de juiste zorg die nodig is. En vooral hoe kunnen we maatwerk leveren. De goede zorg voor de een hoeft niet per se goede zorg voor de ander te zijn. Een mooi voorbeeld was die middag in een gesprek met raadslid Alexander van der Graaff. Hij is door het ministerie gevraagd om mee te denken over de positie van de jonge mantelzorger. Hoe kunnen we de jongeren die de zorg hebben voor hun broertjes of zusjes of deels voor hun ouders ondersteunen? Hoe sporen we ze op? Hoe komen we er achter wat hun vragen zijn. Natuurlijk spelen scholen hier een belangrijke rol als “vindplaatsen”. Hoe ondersteunen we de leraren om signalen te herkennen? In de week hiervoor was het de week van de jonge mantelzorger. Daar bleek in diverse bijeenkomsten en presentaties hoe nodig het is om tijdig steun te bieden. We hebben in elk geval afgesproken dat we in het mantelzorgprogramma wat de gemeente uitvoert gaan kijken hoe deze groep daar in past.
Tijdens de week van de jonge mantelzorger was er een ontmoeting met staatssecretaris Blokhuis (foto Alexander van der Graaff) en speelde toneelgroep “De Kap”hun voorstelling “Roos Radeloos” in de Achterhoek.
 
Dinsdag.
De hele morgen B. en W.-vergadering. Er moet een begroting voor het jaar 2020 opgesteld worden. Kaders zijn daarvoor door de raad vastgesteld. We hebben een behoorlijke opgave vanwege  de kortingen die het Rijk toepast op het sociaal domein. Daardoor krijgen we te weinig geld om aan de zorgvraag te voldoen. Dus we zullen moeten kijken of we kunnen bezuinigen. We hebben afgesproken dat de hele begroting, alle terreinen daarin meedoen. 
Die middag gingen we op bezoek bij Jos Tolkamp Speciaal Transport. Twee dingen vielen op, of eigenlijk drie. Ten eerste de prachtige “vloot” van 30 speciale vrachtwagens soms met de meest uitgekiende apparatuur aan boord. Ten tweede de behoorlijke omvang van het bedrijf met bijna 40 man  personeel. En ten derde de prachtige verhalen uit de praktijk van het vervoer van Jos zelf. Sterke staaltjes en hartelijke contacten met “oom agent”.  Een leuk bezoek.
 
’s Avonds was er het extra Rondetafelgesprek over Boogie Woogie. Aansluitend heb ik zoveel mogelijk informatie gegeven over de situatie bij Laborijn. Het is daarbij steeds weer belangrijk om uit te leggen dat Laborijn van vier gemeenten is en zich richt op drie “aandachtsvelden”: 1. Het verstrekken van inkomen/uitkeringen aan mensen die niet “zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien” (bijstanduitkering); 2.  Het uitvoeren van re-integratietrajecten waardoor mens die geen werk hebben weer een baan vinden en 3.  Het bieden van werk aan mensen met een wsw-indicatie (mensen die aangewezen zijn op aangepast werk).  Er is een onderzoek gedaan naar de bejegening/behandeling  van mensen uit de eerste groep. 50% van deze groep voelt zich niet goed behandeld. Dus dat is nogal fors. Dat moet natuurlijk veranderen. Veranderingen in cultuur en gedrag gaan langzaam. Dus er zijn in het laatste jaar en daarvoor veel programma’s opgezet om dit te verbeteren. Het rapport geeft aan dat die effecten nog niet allemaal zichtbaar zijn. De media publiceren hier veel over. Uiteraard compleet met hele en halve (on)waarheden. En stalking van de directeur. Dat is lastig communiceren omdat je als overheid nooit op individuele zaken mag ingaan. In de pers gebeurt dat wel volop. Dus je staat altijd met 1-0 achter. Sommige kranten hinten op het “opzouten” van directie en dagelijks bestuur. Dat laatste is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Dat DB zit er nog maar een jaar en is direct bezig gegaan met maatregelen om meer inzicht te krijgen in de groep klanten van Laborijn en met programma’s om meer vanuit “de bedoeling” te werken in plaats van uit de wetten en regels. Het is natuurlijk teleurstellend dat dat nog niet overal  tot resultaat geleid heeft. Een tweede punt is de aankondiging dat Oude IJsselstreek de samenwerking in Laborijn wil beëindiging. Die mededeling heeft tot veel teleurstelling geleid bij andere gemeenten. Wat Oude IJsselstreek precies wil, is niet bekend. Het wachten is op een brief of besluit.
 
 
Woensdag:
Die dag was er het “uitje” van de Personeelsvereniging. Dit jaar ging het naar koekstad Deventer. Er was zowel ’s morgens als ’s middags een leuk excursieprogramma. Ik liep mee met de stadswandeling. We hielden het helaas niet droog. Maar na even schuilen in de beroemde waag gingen we gewoon weer verder. Die middag moest ik de groep alleen laten en ging ik naar Almere. Daar werd het (kwartaal-) gesprek gevoerd tussen vertegenwoordigers van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland en o.m. de staatssecretaris van Sociale Zaken, mw. Van Ark. Ik vertegenwoordigde de arbeidsmarkt regio Achterhoek. We hadden het over sociale innovatie. Hoe kun je door innovatieve ideeën hardnekkige problemen te lijf gaan. Bijvoorbeeld hoe kun je mensen met multiproblematiek toch richting werk begeleiden. Bijv. door het inzetten van een lifecoach
 
Donderdag.
De regio Achterhoek heeft een structuur waarin Overheid, Onderwijs en Ondernemers met elkaar werken. Ze doen dat op zgn. thematafels. Donderdag kwam al die thematafels bij elkaar in het nieuwe gebouw van het ROC “Sport en Bewegen”in Doetinchem. Die morgen nam ik deel aan de thematafel “De gezondste regio”.  Ik ben erg geïnteresseerd in de actielijn “vitale collega’s”, waarin het doel is werknemers duurzaam inzetbaar te houden door een gezonde leef- en werkstijl. ’s Middags was er de thematafel”Onderwijs en arbeidsmarkt”.  En concrete actie die daar besproken werd is het “Fonds voor talentontwikkeling”.  Het is van groot belang dat werknemers een levenslang zich ontwikkelen. Soms zijn daar geen middelen voor. Via zo’n fonds kunnen werknemers die niet onder Cao's vallen en geen gebruik kunnen maken van de scholingsmiddelen uit die CAO toch scholing volgen om bij te blijven of een andere richting op gaan.
Die avond was er weer de jaarlijkse fietstocht van SAAP: Samenwerkend Aaltens Actief Platteland”. Dit keer waren we te gast bij Dinxpers belang. Via de Joodse begraafplaats, het kleinste kerkje fietsten we langs de Aa-strang richting de greune grenze bij ’t Hagt en via het Welinkbos weer terug naar ’t Blauwe Meer. Daar werd traditiegetrouw het jaarverslag van de SAAP met alle uitgevoerde projecten overhandigd aan de wethouder.
 
Vrijdag
’s Morgens was ik bij Laborijn aan de Nijverheidsweg. Leuk om Bert even te spreken en een mevrouw die nu via het zgn. beschut werk  een vast contract heeft. Twee maanden geleden zat ze nog huilend bij mij aan het bureau. Er gaan dus ook dingen goed bij Laborijn. Daar ging het interview op RTV Slingeland ook over. Natuurlijk moeten we in de allereerste plaats zorgen dat klanten goed, netjes en respectvol behandeld worden.  Daarnaast zijn we ook verplicht om te controleren of klanten hun uitkering terecht ontvangen. En ten derde moeten we proberen om bijv. in de Werkacademie in Aalten mensen te laten ontdekken wat ze goed kunnen, welk werk geschikt is en zo mogelijk  uitplaatsen naar bedrijven in Aalten e.o. Dat gebeurt ook in de Werkacademie. 
Ik heb nog geen link, probeer vanavond nogmaals
Diezelfde morgen deed ik mee aan de “prokkelweek” . Prokkelen is een “prikkelende ontmoeting” met mensen met een beperking. En dan wederzijds:  ik ging naar het reprocentrum “Op de Hoven” in Aalten en Linda en Foenda gingen met mij een kijkje nemen in het gemeentehuis. Lars en Sander bleven op de Hoven. Lars heeft mij uitgelegd dat hij met zijn ogen een spraakcomputer kan bedienen. En ook leuk: als hij zijn ogen naar boven draait bedoelt hij: “ja”.  Sander heeft mij heel simpel uitgelegd dat hij heel erg autistisch is. En met Linda en Foenda hebben we samen ontzettend gelachen. Linda maakt steeds vreugde dansjes.  En Foenda is ontzettend goed in mailen, computerwek en reprowerk. Alleen werkt haar lijf niet zo mee en moet ze ook in een scootmobiel zich voortbewegen.  Er komen nog foto’s. Maar in onderstaand filmpje vanaf 1.15 min.  zie je het groepje met hun begeleider bezig. Een heel vrolijk groepje mensen.
https://www.facebook.com/Estinea/videos/321279805211944/
 
Zaterdag.
Dit weekend was het weekend van de” Achterhoekse Unieke Spelen”. Ruim 200 sporters met een beperking namen deel aan o.a. voetbal, hardlopen, bocce, beachvolleybal. ‘s Morgens geopend door collega Hans te Lindert met nog 5 regionale wethouders sport en ’s middags nam ik even een kijkje bij de finales en prijsuitreiking. Althans dat wilde ik doen om 15.00 uur: iedereen al aan het weggaan. En er stond toch duidelijk 16.00 uur op de kaart. Jammer. Zondag is er de triatlon rond Bredevoort en een aangepast voor de deelnemers aan de  “Achterhoekse Unieke Spelen”. 
  
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates