Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 6 - 11 mei 2019

week 6 - 11 mei 2019

Vooraf.
We proberen de draad weer op te pakken met hierbij het eerste wethoudersblog. Van de afgelopen week. Het weekend daarvoor stond natuurlijk in het teken van 4-5 mei. Ik wil je wijzen op de toespraken en declamaties die te vinden zijn op de site Aalten.nl onder “nieuwsberichten”. Ik was behoorlijk onder de indruk van de declamatie “onontkoombaar” van Ankh Gussinklo. Zondag was er op de zolder van het Onderduikmuseum de try-out voorstelling van “Kerf, of hoe de regen hoop bracht”,   een keiharde confrontatie met belangrijke vragen: waarom overkomt hen deze oorlog en waarom ons niet?
 
Maandag.
Het leuke van wethouder zijn is dat mensen en organisaties je opzoeken om hun ideeën te vertellen. Zo kwam n.a.v. een krantenartikel over een raadsvergadering iemand van Buurtwerk Nederland vertellen hoe zij mensen in buurten met elkaar in contact brengen. Ga ik bespreken met Figulus en de talentverbinder. Tussen de middag gingen we als college op bezoek bij schoenmakerij De Kaplaars van Eddy Welkamp. Hij won een gouden medaille bij de Europese kampioenschappen. Leuk wereldje die kampioenschappen van schoenmakers. Eddy doet ook van alles om zijn vak op een hoger plan te brengen. Toch lijkt het vak langzamerhand uit te sterven. In Utrecht is een Mbo-opleiding met 10 eindexamenleerlingen, dit jaar 2 nieuwe aanmeldingen. Dus bedrijven zelf moeten aan de bak. Want het is een echt vak. We keken onze ogen uit, ook over de werkstukken die Eddy voor de kampioenschappen gemaakt heeft. Schoenpoets is ook een verhaal apart: ga eens kijken.  Voor mij was het heel bijzonder omdat de vader van Eddy, Frans Welkamp,  natuurlijk jarenlang tegenover ons in de Bredevoortsestraat zijn winkel had. Frans had als speciale hobby het met leer bekleden van vazen.  En hij heeft nog even gewerkt bij schoenmaker Jansen (in het pand waar later Aaltens Cafetaria zat).
 
Dinsdag.
Natuurlijk beginnen we met de B en W vergadering. Eerst hebben we stil gestaan bij de activiteiten en organisatie van de 4 en 5 mei activiteiten. Waardering voor de organisatoren in Dinxperlo en Aalten. In  B. en W veel jaarrekeningen en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Dat is een apart fenomeen in gemeenteland. Om bepaalde taken uit te voeren (bijv. brandweer, inenten, re-integratie van werkzoekenden) is het soms verplicht of soms alleen maar handig om samen te werken met andere gemeenten. Maar hoe hou je daar dan (democratische) controle en (bestuurlijke) grip op. Heel bestuurlijk Nederland worstelt daarmee.  Bovendien hebben gemeenten soms verschillende beelden en verwachtingen van die organisaties als de GGD, de Stadsbank en Laborijn. Er komt wel steeds meer een inhoudelijke beoordeling en discussie en we kijken niet alleen maar meer of de cijfertjes kloppen. Ook onze eigen jaarrekening 2018 werd toegelicht en besproken. Tussen de middag kwamen de zgn. “culturele verbinders” bij mij en een medewerker op bezoek. Dat zijn nieuwkomers (allemaal vrouwen!) die al wat langer in Nederland zijn. Zij ondersteunen andere nieuwkomers in Nederland met de gewone dingen. Zo leggen ze uit wat afval scheiden is,  waar mensen terecht kunnen voor formulieren invullen, dat je je tuintje moet onderhouden enz. We kwamen er die morgen achter dat het Ramadan is. Dus de bestelde lunch moest maar weer afbesteld worden. Het was een openhartig en zeer interessant gesprek. Al gauw ging het over gewoontes, geloof, de Iman, de moskee, hun eigen gewoontes. Waarom wel of niet een hoofddoek, waarom wel of niet een hand geven. Onze gezamenlijke conclusie was: als je jouw gewoontes maar aan de ander uitlegt, de achtergrond ervan schetst, dan begrijp je het. En dan accepteer je verschillen., We gaan in elk geval de raad(swerkgroep) informeren en ook  in een “lunchbijeenkomst” het gemeentelijk personeel. Want dat is natuurlijk ook behoorlijk wit. Dinsdagavond  waren er twee RTG’s. Eén ging uitsluitend over het aanpassen van het bestemmingsplan, zodanig dat de nog geplande vier stallen aan de Gendringsweg niet door kunnen gaan. De meerderheid van het College vindt dat dat wel moet kunnen. Het was de eerste keer dat ik een minderheidsstandpunt innam, dus tegen was.
 
Woensdag
In Doetinchem besprak ik  met enkele collega’s de voortgang van het actieplan kwetsbare jongeren. We willen in september een startbijeenkomst met de uitvoerders en beleidsmensen: hoe werken we samen  om jongeren in een kwetsbare positie op de rit te krijgen en te houden. Dat is best ingewikkeld omdat veel organisaties hierbij betrokken zijn. Maar soms ook vrij eenvoudig: gewoon naast de jongere staan en hem/haar door de heftige “life-events”coachen. Daarna gauw weer terug naar Aalten overleggen over individuele problemen van onze burgers. Dat is een interessant, maar moeilijk onderdeel van de wethoudersfunctie: besluiten over het juist hulpaanbod aan kwetsbare mensen. Verhullend heet dat “casuïstiek”. Het gaat daarbij over mensen, die hulp nodig hebben, maar niet altijd willen of kunnen  meewerken.
Om 16.00 uur waren we met een zware delegatie  ( 4 personen MT, drie wethouders) bij de jaarvergadering van de Industriekring en de KBTO. Die laatste club probeert samen met bedrijven leerlingen voor de techniek te interesseren. Met een overtuigend verhaal van een leerlinge die eerst VMBO bouw (een meisje!) had gedaan en nu via de MBO een nascholing op HBO Saxion deed over marketing e.d. Ze heeft een goede baan als stylist. En heeft enorm veel baat gehad van het feit dat ze leerde timmeren. We waren te gast bij van Raam Aalten in Varsseveld. Een gloedje nieuw super duurzaam bedrijfspand. Een duizelingwekkende groei in personeel, omzet en (hopelijk ook) winst. Wat een bedrijf! Techneuten likken hun vingers af. Commerciëlen  knikken bewonderend. Socialen zijn onder de indruk van activiteiten van het bedrijf op het gebied van scholing, stages, kansen voor mensen met een beperking.
 
Donderdag.
Eerst maar eens even het College-bijpraat moment. Daarna de pers. Zij krijgen altijd de stukken van de B en W-vergadering van dinsdag en geven aan waar ze vragen over hebben. Voor mij ging het over de Stadsbank (mensen met een budgetbeheerrekening en in de schulden) . En over het aangepaste systeem van subsidie voor muziekverenigingen wat we de raad willen voorstellen. Dat gaat over het instrumentenfonds, dat willen we meer naar rato van het aantal instrumenten per vereniging verdelen. Dan spoorslags naar Nijmegen. Daar was een vergadering van de Achterhoekse wethouders Sociaal op de 20ste verdieping van het Erasmusgebouw. (Mooi uitzicht). Een interessant gedeelte werd gevormd door de plannen van Menzis die veel meer de regio wil betrekken. Daar gaan we mee aan de slag! Daarna het bezoek aan Karakter een instelling voor jeugdhulp. Diep onder de kindruk van de professionaliteit van de medewerkers, maar ook van de heftige problematiek waar ouders en kinderen mee te maken kunnen hebben.  Shocking is het om maar zo in een zgn. isoleercel te zijn.  Maar ook mooi om te zien dat daar de menselijke maat niet uit het oog verloren is. 
Die avond organiseert het “Meedoenpact” in het Dorpshuus te IJzerlo een avond over  armoede en meedoen. Prachtig dat dit niet door de gemeente aangepakt is, maar door een soort nieuw gevormd burgercomité (met natuurlijk wat professionals). Een mooi verslag staat op AFM: https://aladnafm.nl/startschot-anti-armoede-pact-in-dorpshuus-ijzerlo/
De verhalen waren indrukwekkend, de oplossingen creatief, de betrokkenheid groot. Dat is volgens mij de toekomst en de juiste benadering: wat kunnen we als samenleving doen om mensen die tussen wal en schip vallen weer op de rit te krijgen. Dat kan de gemeente niet alleen, dat kunnen de mensen niet alleen, dat kunnen de organisaties niet alleen. Samenwerking is het toverwoord en over eigen schaduwen en regeltjes heenspringen. Mijn ideaal is dat we een samenleving behouden waar mensen naar elkaar omkijken. Dat kan de gemeente ondersteunen, niet overnemen.
 
Vrijdag
Druk dagje met een paar interne overleggen over mooie plannen voor nieuwe woonvormen voor mensen met dementie en hun partners, initiatieven in het kader van het Naoberfonds. Dan naar Laborijn voor een overleg tussen DB-leden: hoe krijgen we de begroting 2020 sluitend en  hoe krijgen we de organisatie weer “swingend” na allerlei negatieve berichten. Een eerste mogelijkheid is al om op 14 mei a.s. naar de presentatie van Laborijn te komen in de raadzaal. Daar gaan we (met filmpjes) de resultaten presenteren van het project in het Werkkeercentrum in Aalten.
 
Zaterdag.
Er worden heel veel activiteiten georganiseerd voor mensen die het even njet zo gemakkelijk hebben. Op zaterdag twee voorbeelden. Zaterdagmiddag mocht ik even een kijkje nemen bij de Rode Kruismiddag. En zaterdagavond een benefietconcert  openen”. Prachtige bluesmuziek en dito artiesten. Opbrengst voor het GUV goede doelen fonds.
 
 

Twitter

Free business joomla templates