Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 8 - 13 april 2019

week 8 - 13 april 2019

Zaterdagavond  hield de Aaltense orkestvereniging AOV haar jubileumconcert.
Ze bestaan maar liefst 100 jaar. Opgericht als strijkorkest met 12 leden, gefuseerd in 1936 met het harmonieorkest Sempre Con Zelo (Altijd ijverig!), zo leert hun website. Het was een leuk concert in een uitverkocht huis. Ik mocht de felicitaties vanuit de gemeente overbrengen. Dat heb ik meteen maar gedaan namens de hele Aaltense bevolking met wat persoonlijke herinneringen. Want “de muziek” is er altijd: bij droeve dingen (dodenherdenking), leuke dingen voor kinderen (palmpasenoptocht in Bredevoort) en feestelijkheden zoals het Aaltense Volksfeest. Hulde! Wij vinden het als college belangrijk zichtbaar te zijn bij onze verenigingen. Zeker de muziekverenigingen. We hebben ze nodig bij herdenkingen, feesten en serenades. Maar ook in school, bij de muzikale opvoeding en het cultureel klimaat. En niet alle muziekverenigingen hebben het even gemakkelijk. Geld en ledenaantal zijn issues. Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij de AOV, heb ik kunnen constateren. Wat ook leuk is, dat Leo van der Linde op mijn verzoek bereid was een week lang foto’s van de AOV-in-vroeger-tijden te plaatsen op zijn facebook-pagina’s. Dat leverde ook nog wat nieuwe oude foto’s op. Leo bedankt!
 
Maandag
De normale wekelijkse overleggen met de medewerkers van o.a. Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen. We maken een begin met de evaluatie van het zgn. armoedebeleid. Hoe vaak en hoeveel wordt er nu gebruik gemaakt van bijv. regelingen. Op 9 mei is er een bijeenkomst gepland met het “Meedoenpact”, een groep actieve mensen die werk wil maken van “meedoen van iedereen” in onze samenleving. En dan hebben we het over particuliere initiatieven maar ook gemeentelijke regelingen. Dus ik zou het mooi vinden als we op die 9e mei ook een idee kunnen geven van cijfers en de wereld daarachter. 
Die middag/avond  was er een bijeenkomst van de Achterhoekraad. Daaraan voorafgaand een presentatie van de verschillende thematafels. Ik zit bij de thematafel “onderwijs-arbeidsmarkt”.  We proberen projecten en acties te ondersteunen die helpen om de aansluiting tussen (vnl. MBO-) onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Bijvoorbeeld het zou mooi zijn als er in de Achterhoek een branche-overstijgend instrument zou komen dat gericht is op een leven lang ontwikkelen.  Ik was ook nog even bij de tafel “De gezondste regio”.  Ook daar zou de verbinding gezocht moeten worden met de arbeidsmarkt. De GGD heeft bijvoorbeeld het programma “NOG gezonder en fitter”. Drie bedrijven in de gemeente Aalten doen mee. Dat moet natuurlijk meer worden. Ook probeer ik intern de gemeente als organisatie zover te krijgen om aan te sluiten.  Want –ook voor bedrijven- hoe mooi is het als je door een paar simpele maatregelen het ziekteverzuim met een half % zou kunnen terugdringen. Heb je de kosten zo terugverdiend!
 
Dinsdag
’s Morgens altijd een B. en W. vergadering, dit keer met soesje en sausijsje van Ted Kok die zondag jarig was. Even napraten over de Achterhoekraad van die avond ervoor. Het is nog erg zoeken naar de juiste weg, maar er zijn toch wel positieve ontwikkelingen. Zo lijkt er debat te ontstaan en lijken politieke stromingen elkaar te vinden. Daar kan de Achterhoek wel mee vooruitkomen. Nadeel is dan weer dat er politiek onhaalbare moties en amendementen worden ingediend en aangenomen. Mooi voorbeeld: de weg Varsseveld-Groenlo moet 4 baans worden. Daar gaat vooral Rijkswaterstaat over en die heeft de eerste 30 jaar nog wel wat anders aan z’n hoofd. Daarna de eerste contouren van de begroting bestudeerd. Zoals in zoveel gemeenten hebben wij ook last van oplopende kosten in het sociaal domein: jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Dus we gaan ons vast voorbereiden op ideeën, discussies hoe deze kosten in de hand te houden. Zonder dat de mensen die de hulp nodig hebben in de kou komen te staan.
’s Middags op bezoek bij het bedrijf Aalders in de Heurne. Samen met Edwin Reesink van het Werkgevers Servicepunt en wethouder Martin Veldhuizen. Wat een mooi en interessant bedrijf. Met zo’n 50 mensen maken ze daar vanalles op het gebied van metaal. Veel toeleveranties aan Achterhoekse bedrijven (machinebouw e.d.). Je rook de “ouderwetse smederij”geur door het hele complex. We hebben het natuurlijk gehad over personeelsvoorziening. Op dit moment voor Aalders nog geen enorm knelpunt: mensen werken graag en lang en trouw voor dit bedrijf. Natuurlijke aanwas vanuit de Anton Tijdinkschool en doordat het huidige personeel reclame maakt. Wat zou het antwoord op de personeelsvraag moeten zijn:. Simpel antwoord: morgen de LTS weer oprichten.
 
Woensdag
Veel “clean-desken”en vragen en verzoeken “afwikkelen”veelal per mail. Bezoekje van de directeur Publieke gezondheid van de GGD. Hij komt uitleggen hoe het bestuur van deze organisatie werkt, want ik kom –als het AB er mee instemt- in het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. Dat gaat best over belangrijke dingen en geen klein geld: Zo’n 14 euro per inwoner betalen wij aan de GGD. Voor o.a. de wettelijke publieke gezondheidstaken. Mooi voorbeeld: a.s. maandag 15 april grootschalige inentingsacties tegen de meningokokken  in de Eurohal in Dinxperlo!
 
Donderdag.
Vaak is donderdag de dag van de regionale overleggen. Dus die morgen naar Doetinchem voor een bijeenkomst van de portefeuillehouders sociaal. Belangrijkste bespreekpunt was daar hoe we vanuit de Achterhoek aandacht kunnen blijven vragen dat onze gemeenten zich zorgen maken over het Rijksbudget voor de jeugdzorg, de WMO en de Participatie. We hebben als portefeuillehouders een brief geschreven naar de Provincie met de vraag om hulp. Nu moeten we ook voor elkaar zin te krijgen dat de provincie samen met de gemeenten een pleidooi in Den Haag wil houden.
Die middag dus AB (ze hadden geen bezwaar tegen mijn DB-lidmaatschap) en daarop volgend DB van de GGD Noord en Oost Gelderland (22 gemeenten) in het kantoor te Warnsveld. De begroting 2020 en de rekening 2018 werden door het AB  goedgekeurd en  voor een zienswijze vrijgegeven aan de gemeenten. Veel gemeenten hikken tegen de kostenstijgingen aan, daar waar zij zelf op het sociaal domein veel geld te kort komen. Aan de andere kant hebben de gemeenten ook bepaalde normen bij de GGD goedgekeurd. Dus is er afgesproken om met een werkgroep nog eens goed naar het systeem van de zgn. “indexering” (kostenstijgingen) te kijken.
Donderdagavond was er een regionale bijeenkomst van VNO-NCW (Werkgevers) in Zelhem. Het thema daar was “innovatie”in de zorg. Zeer interessant. Het nieuwe woonzorgcentrum van Markenheem in Zelhem heeft al allerlei technische snufjes (beweegmelders e.d.) om mensen aan de ene kant vrij te laten zijn,aan de andere kant veilig. Vanuit de TU Eindhoven wordt gewerkt aan zeer interessante hulpmiddelen voor mensen met dementie (kompas, muziekkussen) . Het mooie is dat die ontwerpen ontstaan samen met mensen met demntie en hun begeleiders/mantelzorgers. Wat natuurlijk erg leuk is dat juist die donderdag in Aalten het project “Music & Memory” van start ging: 23 mensen  (verzorgenden en mantelzorgers) scholen zich in het laten horen van lievelingsmuziek van mensen met dementie.
 
Vrijdag
Een hele intensieve dag in het “Dorpshuus”te Ijzerlo met raad en college over “integriteit”en de “schijn van belangenverstrengeling”. Er zijn volgens de begeleider van die dag wel 32 definities van “integriteit”. En iedereen heeft er wel een soort van persoonlijk gevoel bij. Maar er zijn –en ze werden volop nagespeeld!- natuurlijk “grensgevallen” waarin raad- en collegeleden beschuldigd kunnen worden van belangenverstrengeling of nog erger van “niet integer handelen”. Dat ligt onder een vergrootglas, hoewel er in 2018 op de 20.000 politieke ambtsdragers “maar” 67 gevallen van integriteitsschendingen gemeld zijn. Elk raadslid is wel lid van een vereniging, soms vrijwilliger, soms zelfs bestuurslid. Daar moet je transparant over zijn  en open mee omgaan.  Dat wat je zelf integer vind, vindt de buitenwacht niet altijd zo. Dus dan komt het aan op uitleggen, erover hebben en praten en transparant handelen. Er is dus geen kant en klaar recept wat op iedereen past.  Aan het eind van de middag volgden nog twee korte presentaties door de voorzitters Esther Diepenbroek en Bert Weevers van de twee werkgroepen die binnen de raad bezig zijn met het onderwerp “werkwijze”en  “kwaliteit”(scholing e.d.). Wel mooi om zo eens een dagje te brainstormen over de kwaliteit van onze lokale democratie.
 
Zaterdag
Om 10 uur waren we (burgemeester Anton Stapelkamp, wethouders Hans te Lindert en ik en Wilhard Knipscheer (ambtenaar veiligheid) bij het Turkse centrum aan de Bodendijk. Daar was de hele dag een braderie/open dag. We hadden een Achterhoekse vlag meegenomen als cadeautje; immers de Turkse gemeenschap is al echt Achterhoeks: sommigen zijn hier al 50 jaar. We werden uiterst hartelijk onvangen, werden volgestopt met baklava en andere heerlijkheden. Sommigen waren al een week druk met de voorbereidingen. Bovendien kregen we nog even een snelcursusje “Islam voor beginners”. Allemaal erg interessant om te zien, te horen en te proeven. Daarna konden we ons geld kwijt bij de vele lekkernijen voor thuis..... Het is goed om te horen dat de Turkse gemeenschap zich hier thuis voelt, ook graag laat zien wat ze in huis hebben aan kookkunsten, maar ook culturele en godsdienstige gewoonten. Hopelijk hebben ook veel autochtone Aaltenaren de weg gevonden naar deze braderie. 
  
Bijzondere avond in Dinxperlo
Het loopt weer rond Koningsdag dus de grootste Oranjevereniging in Nederland, de VVNF uit Dinxperlo is weer druk in de weer met allerlei programma-onderdelen. Zaterdagavond een heel aardige avond, de zgn. culturele avond, in het Kulturhus te Dinxperlo. Het talrijke publiek kon in groepen langs korte optredens gaan, zodat je een prachtig gevarieerd programma kreeg voorgeschoteld. Muziek, film, cabaret en verhalen. Wat mij betreft met als hoogtepunten de verhalen in ’t Dinxpers door Rocco Oosterman en de muzikale verhalen, zonder woorden, van gitaarvirtuoos Mart Hillen uit Lichtenvoorde. Een bijzonder fraaie formule.
 
 

Twitter

Free business joomla templates