Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekWeek van 25 februari t/m 2 maart 2019

Week van 25 februari t/m 2 maart 2019

Maandag.
Om 13.00 uur landden we op Schiphol, weer terug van  een bezoek aan onze kleinzoon en zijn ouders in een koud New York. We bezochten o.a. het gebouw van de VN op “Kid’s Day”, het Vrijheidsbeeld en diverse locaties van MoMA (Museum of Modern Art).  Natuurlijk kreeg ik daar het rumoer rond Laborijn mee. We hebben in het college een goede bestuurlijke vervangingsregeling getroffen, dus ook de gemeente Aalten kon in het bestuur reageren. Met dank aan Ted Kok. 
 
Maandag.
Maandagavond organiseerde raad een informatie-avond over energietransitie. Ook college-leden en ambtenaren waren welkom. Thijs de la Court van het Klimaatverbond Nederland (vroeger ook van Gelders Energieakkoord) hield een uiterst boeiend en deskundig referaat over de noodzaak en onontkoombaarheid van forse maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Natuurlijk begint alles met besparing en isolatie. Maar daarnaast is er veel nodig in investeringen in duurzame energie. Het plaatje laat zien dat het industrie-spoor pas later succes heeft in de transitie (grote, hoge investeringen, politiek gekrakeel over CO-2 belasting) en dat het “particuliere spoor” sneller kan en moet leiden tot  vermindering CO2-uitstoot. Er komt in maart een overzicht van de stand van zaken in Gelderland uit. Daaruit zal blijken dat Aalten iets beter dan het gemiddeld in Gelderland presteert, maar dat er nog een wereld te winnen is. Als College zijn we bezig onder leiding van Martin Veldhuizen met een duurzaamheidsbeleid. Ik verwacht dat wanneer dat beleid door de raad geaccordeerd wordt en we kunnen maatregelen gaan uitrollen, dat we dan als gemeente Aalten (samen met bedrijven en inwoners) forse stappen kunnen zetten. 
 
Dinsdag
Dinsdagmorgen kwam na  de gewone B. en W. vergadering het College van Oude IJsselstreek op bezoek. We zijn als College van plan om regelmatige contacten met de colleges van de buurgemeente te onderhouden. Het is altijd goed om elkaar eens te treffen en wat gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken. We hadden een gezamenlijk lijstje van  8 punten. Dus er is altijd wat te overleggen of het nu over grensoverschrijdende samenwerking en projecten gaat of over verkeerssituaties die beide gemeenten raken.  Nuttig en plezierig.
Die middag ging ik samen met de DB-leden van Laborijn naar de kwartaalbijeenkomst van het ondersteunend personeel van Laborijn. Dat  houdt per kwartaal een  bijeenkomst  over ontwikkelingen, cijfers en plannen. Dit keer in de Vijverberg. We vonden het belangrijk daar te zijn en aan te geven dat we als DB besloten hadden een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar aanleiding van de klachten die zijn binnengekomen. Daarbij benadrukt dat in zo’n grote organisatie als Laborijn met een grote groep kwetsbare mensen als cliënt zeker dingen mis zullen gaan. Maar dat er ook een grote groep betrokken medewerkers elke dag weer hun best doet voor deze kwetsbare mensen. En daarvoor ook onze dank over gebracht. In een prettige nazit hoor je dan ook mooie verhalen over mensen die na jaren in de shit gezeten te hebben toch weer stappen maken richting werk en eigen inkomen. Die verhalen moeten ook verteld  en mogen ook gehoord worden. Fouten moeten verbeterd en voorkomen worden. Dat is ook zonneklaar.
 
Woensdag
Woensdagmiddag gingen we met een groepje raadsleden (de werkgroep Sociaal Domein)  en de Sociale Raad op bezoek bij de Werkacademie van Laborijn aan de Nijverheidsweg. Het was voor sommigen even zoeken “welke deure ze an in mosten”, maar na de koffie en de cake kregen we goede informatie over wat die Werkacademie nu wil en doet. Ze hebben de “opdracht” van het bestuur (en de gemeente Aalten) om plm. 270 mensen te spreken over hun kansen, dromen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Deze 270 mensen zitten al wat langer in de uitkering en hebben vanwege de overgang van ISWI naar Laborijn onvoldoende aandacht gekregen. Dus dit is een inhaalslag. Niet iedereen van deze 270 mensen is- zo bleek heel duidelijk- in staat een stap naar werk te maken. Er is vaak veel andersoortige problematiek die dat in de weg staat: ziekte, persoonlijke omstandigheden. Bij ongeveer 70% geldt dat die stap (nu nog) een brug te ver is, dus aangewezen zijn op zorgtrajecten. De anderen krijgen in de Werkacademie een programma aangeboden om te kijken in welke richting men (deels) aan het werk kan. Dan is er nog de groep mensen met een Wsw-indicatie. Dat zijn medewerkers met een arbeidsbeperking die al vòòr 2015 bij Hameland werkten. Een deel van hen is gedetacheerd bij Maak bv, een bedrijf dat allerlei in- en ompakwerkzaamheden verricht. De bedoeling is dat Maak bv zeker een anderhalf jaa  “in house” blijft en dan verkast naar een andere ruimte in Aalten. Leuk was dat veel raadsleden mensen die daar werken kennen van vroeger of van nu. Volgens de deelnemers was het een zeer nuttig bezoek dat een goede kijk geeft op kansen en mogelijkheden van mensen die of nog aangewezen zijn op de oude Sociale Werkvoorziening òf mensen die onder de nieuwe Participatiewet vallen. Wat ook mooi is om te horen dat gewoon ook niet alles altijd lukt. Er is een groep mensen die zodanig beperkt zijn dat het illusie is dat ze 100% aan het werk kunnen. Maar daar hebben we andere voorzieningen voor. Bijv. dagbesteding of parttimewerk.
Die avond was er weer een interessante bijeenkomst van de IKAD (Industriële Kring Aalten). Een prachtige presentatie hoe de FIOD werkt en een leuk project van ROC-leerlingen die een watertoren in Gambia willen bouwen. Het mooie van deze bijeenkomsten is dat we ter plekke afspraken kunnen maken met bedrijven en ondernemers om eens langs te komen om te praten over  hun vraag naar personeel en de mogelijkheden die het bedrijf wil bieden in het kader van de Participatiewet.
 
Donderdag
Deze donderdag zat vol met afspraken intern en extern over zorg, welzijn, wmo en sociaal cultureel werk. Wat nog even een leuke break was tussen de middag is het bezoekje aan ons KlantenContactCentrum. Dat zijn de dames die je aan de telefoon krijgt als je de gemeente belt. En die proberen zo goed mogelijk direct de informatievragen te beantwoorden. Daarvoor is een heel systeem met informatie ter beschikking waardoor de beller snel geholpen kan worden. Je merkt nu de aanslagen van o.m. de afvalstoffen verstuurd zijn, dat er veel vragen daarover zijn. Die werden tijdens mijn aanwezigheid ook keurig opgelost. Als de dames het echt niet weten, verbinden ze door naar de specialisten in de diverse afdelingen. Maar dat is toch niet zo heel vaak. Toen ik om 14.30 uur wegging, stond de teller van die dag op 167 telefoontjes die afgehandeld zijn. Mooi werk hoor.
Die avond was er een bijeenkomst van het groepje uit de buurtschappen en kernen dat zich via het Platform buigt over de buurt- en dorpshuizen. Men wil graag in gesprek met ons, via participatie van belanghebbenden, komen tot een beleidskader. Dat zijn leuke gesprekken waaruit blijkt (en dat wisten we al uit het Rekenkamerrapport over de buurthuizen) dat  bijna elk buurt-, dorps- of Kulturhus een andere uitgangspositie, functie en toekomstverwachting heeft. Dus dat rechtvaardigt wel dat in verschillende omstandigheden organisaties verschillende behandeld gaan worden. Dat heet maatwerk.
 
Vrijdag
Vaak een leesdag. Rapporten, B. en W.-stukken, vergaderstukken voor regionale bijeenkomsten enz. Af en toe een overlegje met de ambtenaren er tussen door. En dan op deze vrijdag om 17.15 uur vertrekken naar de Vijverberg. Daar speelde de Graafschap en de Regio Achterhoek nodigt altijd enkele belangwekkende gasten uit om eens informeel te overleggen. Dit keer was dat Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor Groen Links met als aandachtsgebieden (voortgezet) onderwijs,  jeugdzorg, media en sport. Vanwege die onderwerpen konden dus leden van de thematafel onderwijs-arbeidsmarkt aanschuiven: twee ondernemers, bestuurder VO-scholen, manager UWV, DUO-contactpersoon MBO, één wethouder en de burgemeester van Doetinchem. Natuurlijk stond HansMartijn Ostendorp boven aan de roltrap om ons welkom te heten. We hadden goede gesprekken over de aansluiting jeugdzorg-(middelbaar beroeps-) onderwijs, (soms)het gebrek aan onderwijs als kinderen in de jeugdzorg zitten. Beide ondernemers (Jurgen van Aalst , Jaws) en Michael Hazersloot (Ferro techniek) vertelden zeer gedreven en enthousiast over hun “kindje”: de Anton Tijdinkschool in Terborg. Marc vertelde over de samenwerking in de regio. Ik peilde bij Lisa de stand van zaken in het mediadebat in de Tweede kamer (steekomroepen): “oorverdovend stil”, volgens Lisa. Daarna ging het met z’n allen de tribune op. En “we” wonnen bijna: een mooie 1-1!! Dan is het leuk om keurige dames en heren blij te zien om een doelpuntje!
 
Zaterdag.
Opening De Dam.
Zaterdagmiddag werd De Dam aan de Damstraat  geopend. In deze voormalige kleuterschool is nu o.a. het internationaal café voor statushouders ondergebracht. Maar ook  “Mooi voor Nop”, de kledingruilwinkel en het Weggeefhuis voor  het goede doel. Nu steunt men een meisje in Thailand. Het gebouw is mooi verfrist en opgeknapt. Hulde aan de klussendienst van Figulus. Ook de twee social workers van Figulus die zich met statushouders bezighouden, zijn hier regelmatig te vinden net zoals  Vluchtelingenwerk. Tijdens de opening werden door de groep vrijwilligers twee collega’s extra in het zonnetje gezet: Jantine Logmans en Johan Scholl. Zij hebben vele uurtjes in het schoonmaken en opknappen gestoken. Er zijn in deze locatie veel vrijwilligers actief. In mijn toespraakje heb ik de aanwezige statushouders gecomplimenteerd: als gemeentebestuur hebben we respect voor hun pogingen om in deze zo ingewikkelde maatschappij te integreren. Als gemeente hebben wij ook de taak om de ingewikkelde regeltjes te vereenvoudigen en uit te leggen. En ook ervoor te zorgen dat men niet door de bomen het bos niet meer ziet. (Leg deze zin eens uit aan een statushouder).  De vrijwilligers en taalmaatjes doen uitstekend werk. Ook hen past respect en waardering. Zij komen er als geen ander achter hoe ingewikkeld onze samenleving en structuren en taal in elkaar zitten. Ik had een seringenboompje meegebracht namens de gemeente. Verwijzing naar voorjaar, kleur, geur en hoop. Daar kon de klussengroep meteen mee aan de slag. Hopelijk staattie binnenkort in bloei. Daarna was het nog gezellig onder de klanken van een dweilorkest uit Silvolde. Ook Margret en Trudy namens de raad waren er. Mooi.
 

Twitter

Free business joomla templates