Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 11 februari- 14 februari 2019

week 11 februari- 14 februari 2019

Dit was een relatief kort weekje. Van maandag tot en met donderdag. Vrijdag vertrokken we voor een week naar New York, naar onze zoon, zijn echtgenote en onze kleinzoon.
Maandag 11 februari
Een zo vast mogelijk onderdeel van de maandagmorgen is het zgn. portefeuillehoudersoverleg. Hierin overleg ik over het werkveld Werk en Inkomen, WMO,Openbare gezondheidszorg enz.  met de afdelingsleiding en samen met Hans te Lindert over zaken rond Jeugd enz. Deze week bereidden we de regionale overleggen voor. Zo is er donderdag een regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal. Er wordt daar vooral over het jaarplan 2019 gesproken in relatie tot de capaciteit. Elke gemeente levert capaciteit voor het gezamenlijk optrekken. Maar soms kunnen in mijn ogen overleggen efficiënter georganiseerd worden. Daarover gaat het donderdag. Ook is er een Algemeen bestuursvergadering van de GGD.
Die middag ging het College en de mensen van de afd. Communicatie verder met de “mediatraining”. Stel je wordt geïnterviewd door Omroep Gelderland, hoe zorg je dan dan de kern van de boodschap overkomt. Een zeer leerzame training. In het begin waren er twee filmpjes over de uit de hand gelopen brandstapels in Scheveningen in de nieuwjaarsnacht. Allebei een interview met de burgemeester van Den Haag. Eén was uit het NOS-journaal en duurde 2 minuten. Er was behoorlijk in geknipt, waardoor er essentiële informatie verloren ging. Killing!! Het tweede, van Omroep West, duurde 6 ,minuten. Hierin kon de burgemeester compleet zijn en alle kanten en acties belichten. Dat gaf een totaal ander beeld. Als je dus weet dat er geknipt gaat worden moet je compleet zijn in je “kernboodschap”:. Dit hebben we geoefend. Jullie mogen het college vast wel  “overhoren”
’s Avonds was er weer een bijeenkomst van de Commissie Sociaal Domein. In deze commissie proberen we vanuit de organisatie en het college  ontwikkelingen op het terrein van o.a. de Participatiewet, WMO en jeugdwet te delen met een delegatie uit de raad. Maar ook zaken rond sociaal-cultureel werk, onderwijs en gezondheidszorg komen aan de orde. Dit keer een uitstekende presentatie van Henk Jan Kok over alles wat er speelt in het onderwijsveld. Samenwerking is hier ook het sleutelwoord.
 
Dinsdag 12 februari
Een mijlpaal in het College. De eerste keer papierloos vergaderd. Dat is nog wel een dingetje. Want de stukken moeten wel geparafeerd worden. Dat kan in een nieuw systeem, na bespreking en besluitvorming gaan ze via het systeem weer naar de steller, waarna de afwerking volgt. Zoals bijvoorbeeld een brief naar een betrokkene. We bespraken o.a. de notitie over de kinderburgemeester en de kinderraad. Die is ook naar de raad gestuurd.
 
Woensdag 13 februari
Na diverse overleggen, overlegjes en telefoontjes die morgen had ik die middag afgesproken met twee wethouders van GroenLinks-huize in de Achterhoek: Paul Hofman uit Bronckhorst en Frans Langeveld uit Doetinchem. Het is goed om elkaar als gelijkgestemden eens te spreken over de dingen die we graag willen bereiken in de Achterhoek. We spraken bijvoorbeeld over het initiatiefvoorstel in Aalten om kleine windmolens toe te staan bij bedrijven. In Doetinchem en Bronckhorst kan dat ook al een tijdje, maar daar wordt weinig tot geen gebruik van gemaakt. Vooral omdat ze niet rendabel zouden zijn. Maar over rentabiliteit van particulieren, daar gaan wij niet over als gemeenten.
Die avond kwam de raadwerkgroep Laborijn bij elkaar in de DRU-fabriek in Ulft. Er is altijd een hoge opkomst, dus de raadsleden van de drie gemeenten die Laborijn vormen Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek zijn zeer geïnteresseerd wat er bij Laborijn gebeurt. Ik vind zelf dat de bijeenkomst nog erg over procedures en spelregels gaan en weinig over de inhoud van het werk van Laborijn. Bijvoorbeeld de impact van schulden op het zoeken naar werk, de combinatie tussen dagbesteding en beschut werk, de inhoud en behoefte aan job-coaching. Dat soort dingen. Wel is afgesproken dat de volgende keer op een raadbijeenkomst met Laborijn uitgelegd gaat worden hoe en waarom de controle op rechtmatigheid plaatsvindt.
Ik sloot de avond af in het Kulturhus Dinxperlo waar ik even ging luisteren bij de meedenk-fractieavond van de Progressieve Partij, ook al over de kleine windmolens, met wat interessante bijdragen van deskundigen. En een discussie over handhaving.
 
Donderdag 14 februari.
Soms zijn er dagen dat je je eigenlijk in tweeën moet splitsen. Donderdag was zo’n dag. Eerst een korte B. en W.-vergadering; daarna komt de pers om 9.30 uur. Helaas moest ik vertrekken naar Doetinchem voor een voortgangsgesprek met de directie van Laborijn. Daardoor miste ik het portefeuillehoudersoverleg Sociaal in Bronckhorst, waar Hans te Lindert en ik vaak samen naar toe gaan. Nu Hans dus alleen. Daar ging het vooral over het programma van dit jaar, welke inzet van gemeenten kost dat en wat willen we bereiken. Vervolgens kwam Sensire een presentatie geven over Oozo Verbindzorg. Anders dan de term doet vermoeden gaat dit over samenwerking tussen allerlei organisaties op gezondheidsgebied. Vooral op het gebied van doorverwijzing. Ook dit moeten missen maar de sheets komen er aan!!
Die middag was er ook een bijeenkomst van de GGD Noord-Oost Gelderland. De GGD is een erg belangrijke organisatie als het om gezondheidszorg en preventie gaat,. Ik ben ook elke keer weer verrast over de deskundigheid en gedegenheid van het werk. Nu was er een presentatie van de aanpak van de TBC-aanpak in Vaassen in 2016-2017. Grote impact op een gesloten gemeenschap. Het is van groot belang dat direct de “contact”-personen gevonden worden. Maar de GGD doet zoveel meer. Ook het in kaart brengen van de “state of art” van de gezondheid. Zoals percentage overgewicht 10 jarige (12), percentage kinderen van 13/14, klas 2 VO dat weleens rookt (1,6) of weleens drinkt (15.7). Dit soort onderzoeken kunnen we op gemeentelijk niveau ook heel goed gebruiken als het gaat om voorlichting aan jongeren en hun ouders.
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates