Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de week14-20 januari 2018

14-20 januari 2018

Maandagmiddag togen de burgemeester en ik naar het Stadhuis in Nijmegen  voor een voorlichting vanuit de VNG. Met zo’n 40 andere burgemeesters en wethouders. Het ging over de raakvlakken tussen zorg (mijn portefeuille) en veiligheid (taak van de burgemeester). En dat dan in relatie tot mensen met problematisch gedrag. De burgemeester heeft nl. de bevoegdheid om iemand (uiteraard op advies van een psychiater)  3 dagen te laten opnemen en dan moet er een onderzoek zijn uitgevoerd naar de beste behandeling. Opname is natuurlijk heftig en een grote inbreuk op privacy. Dus de vraag is gauw gerechtvaardigd: wat is de goede zorg in dit geval. De wet gaat m.i.v. 2020 veranderen, waarin het bijv. ook mogelijk is dat de zorg niet door een opname geregeld wordt, maar ambulant, dus thuis. Dat heet de ambulantisering van de zorg: zoveel mogelijk thuis. Voor mensen in een psychose, met verward gedrag of niet aanspreekbare mensen best lastig. Je merkt dat de wetgever er goed over heeft nagedacht; deze komende wetswijziging heeft 9 jaar geduurd. Maar als je dan met wat burgemeesters en wethouders praat over de gevolgen, zijn toch niet alle consequenties even duidelijk. Voorbeeld:  je moet voor opname iemand horen, maar dat kan gewoon niet altijd. De voorbeelden gaan weer terug mee naar Den Haag. En wij gingen weer terug naar Aalten.
 
Dinsdag bespraken we ’s morgens als college de normale agenda met enkele voorstellen.  En gingen aan het eind van de middag naar Vreden. Op uitnodiging van de gemeente Winterswijk waren daar de 7 colleges van de Regio Achterhoek aanwezig. De burgemeester van Vreden vertelde over de enorme uitbreidingen van woningen en industrie aan alle kanten bij Vreden. Vooral Schmitz Cargo Bull is als marktleider in koel-trucks een ruimteslurper. Er werken 1500 mensen vast en 1000 mensen met een tijdelijk contract. (zie we al mogelijkheden voor Nederlanders?).  De Grenzhoppers (van de gemeente Aalten is dat Alexandra Arends) vertelden over hun werk als  contactpersonen voor grensoverschrijdende activiteiten. Bijvoorbeeld het project buurttaal, waar 22 scholen aan mee doen. Ze organiseerden ook een kwisje voor de bestuurders. Hoeveel gemeenten heeft de Kreis Borken, dat soort dingen. Gewonnen door Otwin van Dijk.
 
Dinsdagavond waren de rondetafelgesprekken. Ik moest aanschuiven bij de ronde tafel Samenleving waar het Rekenkamerrapport over re-integratie op de arbeidsmarkt besproken werd. Dit is een rapport uitgebracht aan en dus van de raad; dat geeft soms wel komische situaties. Zo was de vraag of de Sociale Raad dit rapport ook heeft gezien. Dat moet de gemeenteraad zelf weten, hij mag de rapporten aan hem uitgebracht laten lezen aan iedereen. Dus ik heb het niet aan de sociale raad gegeven. Maar goed, het was een interessante discussie over een best ingewikkeld beleidsterrein. Bovendien is het werken met mensen die op de een of andere manier niet direct passen op de aangeboden vacatures een  hachelijke zaak. Soms passen de vacatures, het werk niet en soms de mensen niet. Een nauwkeurige match is dan nodig.
 
Woensdagmorgen hadden de wethouders Werk en Inkomen een vergadering bij de gemeente Montferland. Daar kwam het conceptplan van het Werkgeversservicepunt aan de orde. En werden meteen wat antwoorden op vragen van de vorige avond gegeven. Zo wil het WSP dat elke accountmanager per jaar 50 mensen plaatst op een duurzame werkplek (minimaal 6 maanden). Bovendien wil men dat er per accountmanager 5 werkgevers/bedrijven per week bezocht worden.  Ook wordt er veel werk gemaakt van Social Return: bij opdrachten krijgen bedrijven soms een  verzoek of verplichting mee om een paar procent van de omzetwaarde te investeren in mensen die moeilijk aan de bak komen. En ook de wens die door de raad van Aalten uitgesproken werd: ga meer samenwerken, komt prominent in dat werkplan.
 
Teruggekomen in Aalten stond op intranet dat de benoeming van de nieuwe directeur/secretaris een feit is: Annemiek Gildhuis geboren en opgegroeid in Aalten. Erg leuk bovendien dat ik  de laatste 10 jaar wel contact met haar had op het gebied van wetgeving en beleid rond re-integratie en bijstand. Dus ze kent het sociaal domein.
 
Donderdagmiddag kwamen de wethouders Sociaal bij elkaar in het DRU-complex. Twee puntjes die daar besproken zijn zijn van belang voor onze gemeente en regio. Allereerst kwam Eric van den Burg (ex wethouder Amsterdam)  en nu ambassadeur tegen eenzaamheid ons vragen mee  te doen met een project van VWS  tegen eenzaamheid. Dat wordt nl. een grote uitdaging. De focus ligt wel op eenzaamheid bij de steeds ouder wordende bevolking, maar wij hebben ook aandacht gevraagd voor  eenzaamheid onder jongeren en scholieren. Eric wist daar ook veel van. Wie eens verder wil lezen over de ideeën die ontwikkeld zijn in dit VWS-project moet eens kijken op: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/ Echt interessant! 
Een tweede punt dat aan de orde kwam is de positie van de regionale ziekenhuizen. We hebben in de Achterhoek twee uitstekende prijswinnende en gezonde ziekenhuizen.  Die moeten ook vooral blijven. Wat je landelijk ziet –aldus de raad van bestuur van Santiz is dat de aandacht uitgaat naar de grote, hele grote ziekenhuizen. De kleinere krijgen eisen opgelegd die de grote wel kunnen halen, maar de kosten voor de kleinere omhoog stuwen. Terwijl de vergoeding van de zorgkantoren lager wordt. Dus ook hier een oproep om ook via de partij-politieke kanalen “Den Haag” duidelijk te maken dat groot, groter, grootst niet goed is voor regionale ziekenhuizen die uitstekend functioneren.
 
s Avonds voerde ik overleg met enkele vertegenwoordigers van de muziekverenigingen. We proberen creatieve oplossingen te vinden voor de steeds grotere lasten waarmee ook deze verenigingen te kampen hebben. 
Zaterdags ging ik even-niet officieel-  naar de uitreiking van het eerste Achterhoekse ABC-boek bij Messink en Prinsen. Dat was een leuke bijeenkomst.Met veel oude bekenden. Ook tante Rikie was er. Ter plekke bedachten enkele vrijwilligers in verzorgingscentra dat dit boekje ook uitstekend zou passen in programma’s met ouderen. Dus heb ik er maar meteen 10 gekocht voor Ambthuis, Dr. Jenny en Stegemanshof enz. Ze komen eraan.
s Avonds  zonder officiële uitnodiging naar Muziekvereniging Advendo in Lintelo. Je kunt als wethouder of heel college natuurlijk moeilijk overal heen, maar we hebben als college, in navolging van de raad, wel  contacten en participatie met de inwoners van kernen en buurtschappen hoog in het vaandel staan: dichtbij. Bovendien wil ik zelf graag zien wat er speelt in de muziekwereld in de gemeente; de korpsen en anderen  vervullen een belangrijke maatschappelijke functie.  Het was een leuk concert, het laatste van dirigent Gerben van Lochem. Dit jaar zullen we meer van Advendo horen, want ze bestaan 100 jaar. 
 
Tja en dan zondag...... Met  de Grenzhoppers en de burgemeesters van  Doetinchem en Winterswijk brainstormen over grensoverschrijdend activiteiten samen met Duitsland. Op de tribune van de Graafschap......5-1! . De foto’s staan op sociale media.
 
 
 

Twitter

Free business joomla templates