Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweek 3 - 8 december

week 3 - 8 december

Hieronder weer een paar gebeurtenissen in de afgelopen week. Niet alles kan vermeld worden, veel is ook privacy-gevoelig.
 
MA
In ons wekelijks overleg met de medewerkers bespraken we de situatie van een dreigende huisuitzetting vanwege vele maanden huurachterstand.  Er zouden kinderen in het spel zijn, dus hier moest uiterst voorzichtig gehandeld worden. Het bleek dat er heel veel andere problematiek bij het betreffende gezin speelde, men ook al een verhuizing naar elders had geregeld en dat er diverse hulpinstanties bij betrokken zijn. Er waren ook diverse meldingen bij Veilig Thuis. Inmiddels is het gezin in goede handen elders. Bij dezen ook de oproep om als u iets vermoedt van huiselijk geweld of mishandeling van kinderen altijd melden bij Veilig Thuis. Ze zijn altijd bereikbaar: 0800-2000. Kijk voor meer informatie op: https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/
DI
Op cursus: er worden nogal stappen gezet op het gebied van papierloos vergaderen. Dus daarom moest ook het college er aan geloven: een cursus I-babs. Dat is een vergadersysteem, waar veel Achterhoekse gemeenten en ook bijv. de VNG op aangesloten zijn. Dinsdag kreeg het college voorlichting. Die avond was er een Rondetafelgesprek o.a. over de voorjaarsnota. Ik kreeg een vraag over “Day for Change” die ik niet wist te beantwoorden. Dat heb je soms. De andere dag bleek dat het vorige college hier al een besluit over genomen had.
WOE
Samen met een medewerker ging ik op bezoek bij Luva Borstelfabriek in Aalten. En wel met een speciaal;l doel. Dit bedrijf met plm. 18 medewerkers doet veel aan inclusief ondernemen. Zo heeft men zo’n 3 statushouders in dienst en enkele wajongers. (Wet Arbeidsinschakeling Jonggehandicapten) Bovendien is er een ploeg van 5-6 mensen elke dag aanwezig van Estinea die lichte werkzaamheden verricht zoals borstels stockeren en inpakken, onderdelen sorteren. Dat kan ook allemaal automatisch, maar dit bedrijf kiest ervoor om hiermee mensen met een forse beperking werkzaamheden te bieden. Er zijn constant één of twee begeleiders van Estinea bij, er is een forse verbouwing gedaan in toilet- en rustgelegenheden. W hebben besproken wat beter zou kunnen. Er is behoefte aan één servicepunt voor allee regelingen. Dat is het Werkgeversservicepunt (samenwerking tussen gemeenten, Laborijn en UWV), maar dat moet zichtbaarder worden. Overigens is LUVA de gastheer van een bijeenkomst van de Rekenkamer op 10 december. Hier wordt met de raden besproken hoe het gaat met de werkgelegenheid voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.
DO
Er waren enkele kennismakingsgesprekken. O.a. met het Netwerk dementie: een uitgebreid netwerk van organisaties die werken voor mensen met de ziekte dementie en hun naasten. Het ingewikkelde hiervan is dat soms de zorg onder de WMO (taak gemeente) en soms onder Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (verantwoordelijkheid zorgkantoor) en soms beide. Dat valt nauwelijks uit te leggen aan kwetsbare ouderen. Daarom is het hier ook zo belangrijk dat onze inwoners zelf geen last hebben van de kluwen aan organisaties aan de achterkant. Zoek zelf uw weg op www.samen.aalten.nl  Een tweede gesprek was met de nieuwe directeur van de Bibliotheek. Zij zit vol plannen om de bibliotheek weer meer “smoel”te geven. Een eventuele verhuizing naar het lage Blik (oud Aldipand) zou daarbij behulpzaam zijn. Ook bij de bibliotheek is het verleden sprake geweest van forse verdringing. Beroepskrachten zijn vervangen door vrijwilligers.
VR
Was weer een Laborijn-dag. ’s Morgens is het zgn. plan van aanpak door het AB vastgesteld. Bijzonder was het dat bij deze openbare AB vergadering ook drie raadsleden uit Oude IJsselstreek aanwezig waren. In de komende twee jaar worden nu in Aalten en Doetinchem alle mensen die al een tijdje in de uitkering zitten, opgeroepen voor een gesprek over hun kansen op de arbeidsmarkt of bijv. vrijwilligerswerk. Die middag een heuse “heidag”met DB. In het gemeentelijk domein is de gemeenschappelijke collegeregeling (wat Laborijn is) misschien wel de meest ingewikkelde figuur. Er is sprake van een Algemeen Bestuur met daaruit een Dagelijks Bestuur. Die nemen in feite de besluiten. Maar ze worden gecontroleerd door hun colleges en door hun raden. Als gemeente A linksaf wil en gemeente B rechtsaf, dan raakt de directie van de GR in een verschrikkelijke spagaat. En aan wiens kant staat dan het DB: aan de kant van de directie c.q. voor het belang van de organisatie en vooral de mensen die daarin werken en waarvoor men werkt of aan de kant van de gemeenteraad of het college en hun ambtelijk adviseurs waar je uit voortkomt. In theorie is dat allemaal duidelijk, maar in de praktijk lastig. Het lijkt soms schaken op drie borden; hetgeen de efficiënte bedrijfsvoering niet te goede komt. Daarom hebben we vanuit Aalten ook voorgesteld (en dat is overgenomen) om een raadwerkgroep te vormen die op de inhoud en doelgroepen van het werk geïnformeerd wordt.
 ZA
Op zaterdag 8 december organiseerde de plaatselijke werkgroep van Amnesty International een schrijfmarathon “Write for rights” in de Koppelkerk te Bredevoort. Op 10 december is het de dag van de rechten van de mensen en Amnesty International heeft in die dagen daaromheen activiteiten georganiseerd rond mensen die vanwege hun politieke overtuiging, geloof, ras of geaardheid vervolgd worden. Tijdens schrijfmarathon kon het publiek schrijven voor twee vrouwen. En jonge vrouw in Kirgizië die door een ongeval gehandicapt werd en daardoor erg achtergesteld wordt. Een ander is een boerin uit Zuid Afrika die opkomt voor haar boerderij die ten prooi valt aan een titaniumbedrijf. Ze leeft nu onder bedreiging in grote onveiligheid. We schrevenaan beiden een kaartje ter ondersteuning. En de autoriteiten i beide landen om te pleiten voor verbetering van de omstandigheden. Namens de gemeente heb ik de mensen van Amnesty bedankt voor hun inspanningen. Immers het motto van dit gemeentebestuur is Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Dichtbij betekent omkijken naar elkaar. Ook als de mensen wat verder weg wonen.
  
 

Twitter

Free business joomla templates