Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweblog wethouder 5-9 november

weblog wethouder 5-9 november

De maandagen zijn vaak gevuld met interne overleggen. Portefeuillehouders-overleg noemen we dat. Eerst overleg ik een uur met het afdelingshoofd, dan komt wethouder Hans te Lindert erbij en beramen we gezamenlijk plannen en daarna overleggen de medewerkers met Hans. Dat werkt efficiënt. Het gaat over beleid, over onze opstelling in de regio, maar soms ook over individuele zaken. Soms komen er problemen voorbij die bijna onoplosbaar lijken, met ingewikkelde persoonlijke verhoudingen. We kijken dan steeds meer naar “de bedoeling” en het “omgekeerd toetsen” : wat is in deze situatie goed voor de persoon of het gezin. Want soms werken de regeltjes echt tegen elkaar in. 
 
Dinsdagavond waren er de zgn. algemene beschouwingen en de begrotingsbehandeling. Daar zit je als wethouder ook anders in dan als raadslid. Als raadslid of fractievoorzitter moet je constant je hoofd erbij hebben over de volgorde en inhoud van moties en tegenvoorstellen. En dat waren er dit keer ook heel wat. Je kunt niet anders constateren dat alle fracties enorm veel werk gemaakt hadden van de beoordeling van de begroting en het uitvoeringsprogramma en daar op reageerden met een discussiebijdrage en een aantal wijzigingsvoorstellen. Dat doet me als wethouder en promotor van het raadsprogramma ook erg goed. Ik hoop dat iedereen in de gaten heeft dat zo’n raadsprogramma en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma vooral een levend document is. We kunnen altijd accenten verleggen. Als wethouder zit je bij die algemene beschouwingen vooral op te letten wat iedereen zegt over jouw eigen aandachtsgebieden (portefeuille). Voor mij kwamen de onderwerpen voorbij als buurtschapshuizen, muziekverenigingen, openbare toiletten, en het VN-verdrag voor de gehandicapte mens. Eigenlijk is de hele raad erover eens dat er aandacht moet zijn, echter alles kan niet tegelijk.Aan het eind van deze lange vergadering (0.00 uur) sprak raadsnestor Meerdink de vertrekkend gemeentesecretaris Jan Nobel nog toe.
 
Woensdagavond was er een zeer interessante bijeenkomst getiteld “Platteland in beweging”. Met 200 van 270 agrarische ondernemers zijn gesprekken gevoerd over hun vragen, oplossingen en toekomst. Van die 200 boeren hebben 80 aangegeven dat ze verder willen praten en sparren met deskundige coaches. De resultaten werden in een mooi boekje samengevat en gepresenteerd en natuurlijk waren daar de aanbevelingen aan de gemeente. Daarbij vallen toch wel een paar dingen op. Boeren, maar ook ondernemers en ook gewone burgers, denken vaak dat wat zij willen niet mogelijk is en dan laten ze het maar na om er naar te informeren. Jammer. Een tweede opvallend punt is dat zo’n 70 boeren aangaf dat ze veel tot redelijk veel last hebben van negatieve berichtgeving over de sector. Als wethouder heb ik gereageerd dat dat laatste ook een opdracht is voor de brancheorganisatie en de sector zelf, maar dat ik Aaltens Nieuws gevraagd heb een serie te maken over positieve voorbeelden van het boerenbedrijf. Ook gaven sommige boeren aan dat ze openstaan voor leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gaan we ook meteen een afspraak over maken.
 
Donderdag was er eerst een best spannende vergadering van het Dagelijks bestuur van Laborijn. We moeten komen tot een gedragen plan van aanpak om twee dingen te bereiken. Ten eerste moeten alle mensen (plm. 2200) die klant zijn bij Laborijn en een bijstandsuitkering hebben in beeld zijn en een ondersteuningsplan hebben. Ten tweede moet de organisatie zo gaan werken dat het niet meer aparte afdelinkjes zijn, maar één organisatie voor arbeidsontwikkeling voor de drie gemeenten (Oude IJsselstreek, Doetinchem en Aalten). We zijn er uit gekomen. Daarna een werkelijk leuke bijeenkomst met wel 36 mensen die 40, 25 of 12,5 jaar werken bij Laborijn, vroeger Wedeo of Hameland. De reacties van de mensen zelf op de toespraken die aan hen gericht werden waren vaak erg leuk.
Die middag was er de zgn. Beursvloer van de Aaltense Uitdaging. Het bedrijf Hoopman in IJzerlo was gastheer: perfect voor elkaar. Ik heb wat gesprekken gevoerd en ideetjes gelanceerd. Wim Drenth vond op mijn verzoek maar liefst 5 organisaties die mee willen denken over een effectief anti-armoedebeleid in de gemeente en deel willen uitmaken van een Anti-armoede  pact. Daar gaan we mee aan de gang. En ik vond  vijf ondernemers bereid om mee te denken over een soort informatie- en adviespunt voor kleine ondernemers, ook uit de agrarische sector. Dat is toch een prima resultaat, naast de andere 46 matches ter waarde van zo’n € 13.000,--
 
Vrijdagmorgen begon al vroeg met een ontbijtbijeenkomst bij de Anton Tijdinkschool. Een van de vier of vijf bedrijfstakscholen in de Achterhoek. Deze school in Terborg richt zich met name op de praktijkcomponent van de metaal-sector. Gegroeid van 80 naar 210 leerlingen per jaar. Kunst is leerlingen van VMBO èn natuurlijk zijinstromers te interesseren voor de techniek. Maar de school geeft ook bijscholingscursussen voor technisch per personeel. Een mooi voorbeeld van leven lang ontwikkelen.  Het was een grensoverschrijdende bijeenkomst: het verschil tussen het Duitse en Nederlandse opleidingssysteem is verbluffend.  Men wil graag gebruikmaken van elkaar deskundigheden. Heel goed. Intussen moeten wij als scholen, gemeente, arbeidstoeleiders enz. zorgen voor voldoende belangstelling voor de techniek bij jongeren. Beeldvorming en waardering voor het vak zijn belangrijke elementen. 
Daarna moest  het Algemeen bestuur van Laborijn het nieuwe plan van aanpak bespreken in de gebouwen van Laborijn in Doetinchem. Dat lukte. En toen ging het naar de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van Jan Nobel, gemeentesecretaris/directeur van de  gemeente Aalten. Het werd een gezellige bijeenkomst met bijna al het personeel van de gemeente, raadsleden en oud-raadsleden; college-leden en oud-collegeleden.
 
 
Hoe bevalt het als wethouder? “  “Is het veel anders dan raadslid of ambtenaar”?  Dat zijn natuurlijk de vragen die ik als kersverse wethouder regelmatig hoor. Om meer inzicht te geven in de werkzaamheden van een wethouder, in dit geval mij als wethouder, start ik in ons Progressief Nieuws Intern nu een veertiendaagse “Wethoudersblog”.  Natuurlijk kan ik niet alles communiceren. Als wethouder kom je vaak privacy-gevoelige dingen tegen. Of we voeren gesprekken in het college over nog niet afgeronde ideeën en besluiten. Of ik overleg met medewerkers over hun visies. Dat schrijf ik allemaal niet op. Ik beperk me ook steeds tot de afgelopen week. Wie meer wil weten of een nadere uitleg heeft, ideeën of suggesties wil doen: kan altijd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 82 34 54 74
Joop Wikkerink, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Volksgezondheid.
 

Twitter

Free business joomla templates