Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweblog wethouder 22-27 oktober

weblog wethouder 22-27 oktober

“Hoe bevalt het als wethouder? “  “Is het veel anders dan raadslid of ambtenaar”?  Dat zijn natuurlijk de vragen die ik als kersverse wethouder regelmatig hoor. Om meer inzicht te geven in de werkzaamheden van een wethouder, in dit geval mij als wethouder, start ik in ons Progressief Nieuws Intern nu een veertiendaagse “Wethoudersblog”.  Natuurlijk kan ik niet alles communiceren. Als wethouder kom je vaak privacy-gevoelige dingen tegen. Of we voeren gesprekken in het college over nog niet afgeronde ideeën en besluiten. Of ik overleg met medewerkers over hun visies. Dat schrijf ik allemaal niet op. Ik beperk me ook steeds tot de afgelopen week. Wie meer wil weten of een nadere uitleg heeft, ideeën of suggesties wil doen: kan altijd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 82 34 54 74
Joop Wikkerink, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Volksgezondheid.
 
Maandag is altijd zo’n beetje de dag van de afspraken en overleggen. ’s Morgens intern met de afdelingsleiding en ’s middags vaak overleggen met medewerkers of externe partijen. Die middag had ik een Aaltens ondernemer uitgenodigd om eens te vertellen over de ervaringen met de Participatiewet. Hij vertelde dat hij vanuit het UWV een werknemer met een arbeidsbeperking op proef had aangenomen. Deze man mocht een rijbewijs bij hem halen en leerde een beetje het vak. Na de proefperiode bleek dat hij toch liever van zijn oude wajongrecht gebruik bleef maken. Volgens de betrokken ondernemer had dat ook eerder duidelijk kunnen zijn. Bovendien miste hij het overleg tussen de begeleiders van de verschillende instanties. Hij gaf als tip mee: zorg dat je weet wat er aan de hand is met iemand met een beperking zodat je je handelwijze daarop af kunt stemmen. Diezelfde middag had ik een afspraak met de regiomanager van UWV. Meteen maar aan de orde gesteld: hoe regelen we beter overleg tussen de diverse organisaties. UWV komt met een voorstel daarover.
 
Dinsdag is altijd Collegedag. Tijdens de collegevergadering komen de voorstellen ter sprake  die door de medewerkers zijn voorbereid. Veelal zijn het hamerstukken en vindt het voltallige college het goed. Dit keer waren er vanuit mijn portefeuille een paar kleine voorstellen. Zo gaan we in regionaal verband het bedrag van de studietoeslag voor studenten boven de 18 met een arbeidsbeperking verhogen naar € 720,-- per half jaar; het landelijk gemiddelde. En we gaan aan de gang (via Figulus)met een project Cultuurvertaler. Drie statushouders volgens een opleiding en kunnen ingezet worden als verbindingspost tussen statushouder en instanties. Niet alleen op taalgebied, maar op gebied van normen,. Waarden, cultuur en gewoontes in Nederland. Die middag hadden collega Hans te Lindert en ik een kennismakingsgesprek met de agendacommissie van de Sociale raad. Wij hebben onze plannen (uitvoeringsprogramma) toegelicht. En de sociale raad heeft haar werkwijze toegelicht. Mooi dat ze ook weer willen deelnemen in een werkgroep sociaal domein van de gemeenteraad.
Dinsdagavond was er het rondetafelgesprek over begroting en uitvoeringsprogramma. Best een beetje spannend hoe de fracties op dat programma zouden reageren. De geluiden lijken positief, de een wil wat andere accenten dan de ander en de ene fractie wil meer detail dan de andere. In de raadsvergadering van 6 november moeten de fracties met elkaar gaan discussiëren of men het voldoende vindt of dat sommige partijen iets willen toevoegen aan het uitvoeringsprogramma.
 
Woensdagmorgen waren twee wethouders en twee raadsleden aanwezig bij de Jeugdbescherming Gelderland in Doetinchem. Niks geen powerpoint of uitleg van de organisatie. Meteen deelnemen aan de casusbesprekingen (met 7 werknemers van de Jeugdbescherming). De Jeugdbescherming voert het wettelijk kader uit, zoals dat heet. Dus uitspraken van de rechtbank. Uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en omgangsregelingen. Ook voor gezinnen uit Aalten. De gezinsvoogden hebben zo’n 18 kinderen onder hun hoede. Zij handelen altijd in het belang van het kind. Ook al heeft de ouder nog zulke verschrikkelijke dingen gedaan: kinderen blijven het recht houden op contact met hun ouders. De twee casussen gingen dan ook over dilemma’s in bezoekregelingen. Kun je het een kind aandoen om 2,5 uur te reizen? Belast je een kind niet te erg als je merkt dat moeder absoluut niet kan omgaan met een bezoek aan een gewelddadige vader? Het was een zeer informatieve maar ook emotionele ochtend. Wat kunnen sommige ouders hun kinderen toch vreselijke dingen aan doen. De medewerkers van jeugdbescherming (ver)oordelen niet. Ze blijven constant het belang van de kinderen in het oog houden. Dat is goed te weten. 
Daarna gingen collega Hans en ik naar het stadion van de Graafschap. Daar troffen we een oude bekende: Hans Martijn Ostendorp. Wij willen graag dat de Graafschap met hun naambekendheid onder de jongeren gaat meehelpen en werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en met gezonde leefstijl bevordering. Denk aan voetballers die jongeren voorhouden dat gezond eten niet vies hoeft te zijn, dat volhouden en doorzetten goede eigenschappen zijn. Of dat mensen die ver van de arbeidsmarkt staan bij hun cluppie mogen bladblazen, lijnen trekken of kantinedienst doen. Hans Martijn wil dat ook.
 
Dus ik heb donderdagmiddag meteen Bert Kusters van Oude IJsselstreek bezocht om daarover regionale afspraken te maken. ’s Avonds was er de informatieavond over de Omgevingswet voor raad en college. Met Frans Migchelbrink!
 
Vrijdag is vaak bureau-dag. Veel mails, verslagjes en telefoontjes. Ook de komende week voorbereiden. Een van de voorbereidingen is het maken van een powerpoint voor de raadsdag van raadslid.nu. Omdat er in het noorden gemeenteraadsverkiezingen zijn heeft de club van raadsleden een raadsdag voor de noordelijke provincies georganiseerd. En de organisatie heeft mij gevraagd om iets te vertellen over de rol van een raadsprogramma in de formatie en in de collegeonderhandelingen. Dat doe ik natuurlijk heel graag.
Aan het einde van de vrijdagmiddag nog even het hoofd om de deur gestoken bij het open huis van architect Rinke ter Haar aan de Hofstraat 
 

Twitter

Free business joomla templates