Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

HomeKeek op de weekweblog 8 - 12 oktober 2018

weblog 8 - 12 oktober 2018

In deze rubriek een veertiendaags weblog van wethouder Joop Wikkerink. Deze week de week van 8-12 oktober
 
Maandag
De maandag begint altijd met een werkoverleg/portefeuilleoverleg met afdelingshoofd en coördinator aan de Hofstraat. Wethouder Hans te Lindert en ik werken nauw samen op onze (deels overlappende) terreinen. Dus we hebben het als volgt opgeknipt: een uurtje overleg met mij, een half uurtje gezamenlijk, en dan het overleg van een uurtje tussen Hans en de ambtenaren. We nemen de b. en w. –agenda van de volgende dag door (welke punten zitten er voor ons in) en bespreken de uiteindelijke teksten van het Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma zijn de plannen van het college aan de hand van het in mei vastgestelde Raadsprogramma. Daarna ben ik naar Doetinchem vertrokken voor een gesprek over de integratie van statushouders en een voorbespreking van de bestuursvergadering van Laborijn met de voorzitter daarvan, Jorik Huizinga, wethouder te Doetinchem.
 
Dinsdag en woensdag:
Het Comité van Regio’s in Brussel organiseert elk jaar de zgn. Open Day’s voor regionale bestuurders.  Gedurende deze week vinden er vele ontmoetingen en debatten plaats tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europarlementariërs en regionale bestuurders, waaronder gemeenten en Provincies. Onderwerpen zijn bijna altijd de regionale ontwikkeling (Europa van de Regio’s!), maar er is ook veel informatie te vinden over de Europese Instituties en hun werking.
De Regio Achterhoek organiseert elk jaar een tweedaagse reis naar deze Open Day’s. Dit keer zijn vanuit Aalten aangesloten de wethouder Ted Kok en Joop Wikkerink. 
 
 
Op dinsdag kregen we interessante bijdragen te horen van Michiel Scheffer (Gedeputeerde), Vivian Stribos van het “Huis van de Nederlandse Provincies” en een vertegenwoordiger van de Permanente vertegenwoordiging bij de EU. Daarna het Oost-Event: alle bestuurders uit Oost-Nederland bij elkaar en afsluitend een diner met de Achterhoekers. Ik heb erg interessante gesprekken gevoerd met veel Twentse oud-collega’s en bestuurders, de burgemeester van Apeldoorn, de heer Ramirez van de organisatie van Grensregio’s. En met een journalist-Europa van Elsevier. En natuurlijk met onze Achterhoekse bestuurders en ondernemers.
 
Woensdag ben ik naar een workshop geweest over migratie en vluchtelingen in Europa. Opvallend was dat alle (Europese) bijdragen het belang van migratie als wapen tegen teruglopende inwoneraantallen en stagnerende economie gebruikten. Dan moeten er wel goede en aansluitende opleidingen en inburgeringsprogramma’s zijn. Vanuit Oost-Europese hoek kwam kritiek: wij hebben 20% jeugdwerkloosheid en wachten al 12 jaar op vrij verkeer van personen. Waarom gaan die Syriërs niet naar Saoedi-Arabië. Dat laatste is politiek.... en daar waren we niet voor in Brussel.....
 
Donderdag 
..moest ik bij de bijeenkomst van POA (Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt) zijn. Dat Platform (opgericht door werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid) wordt ingevoegd in de thematafel “Onderwijs en Arbeidsmarkt” die in de regio Achterhoek vanaf september actief is. Maar er moest dus een stichting opgeheven worden. Dat ging nogal officieel en formeel, maar het is gelukt. Daarna ben ik even bij de “matchingsbeurs” bij de Fachhochschule Bocholt geweest. Studenten konden daar gematcht worden met bedrijven die stagiaires en afstudeerders willen hebben. Dat was leuk: ook heel wat Nederlandse bedrijven halen daar hun stagiaires weg (Kaak, ten Brinke, en het Aaltense ARA.) Toevallig zaten we met drie wethouders die avond ook bij de vergadering van VNO-NCW-Achterhoek. Wat daar leuk was is dat er een Smart Hub is in de Achterhoek die talentvolle jonge mensen wil koppelen aan Achterhoeks bedrijven. Zo’n 20 jongelui waren daar aanwezig en hebben zich bij de bedrijven gepresenteerd c.q. de bedrijven hebben contacten met hen gemaakt.
 
 
 
Vrijdag
Als wethouder van Werk en Inkomen zit ik in het dagelijkse bestuur van Laborijn. Dat bestuur vergadert elke maand/zes weken. We zitten nu in een spannende fase want zoals ook in de raadsmededeling van 20 juli is vermeld moet er een doorontwikkeling bij Laborijn plaatsvinden. Dat vraagt een cultuurverandering bij de organisatie, de medewerkers maar ook zeker bij de gemeenten. Die moeten ook kunnen loslaten en overlaten.  Dat is wel eens moeilijk want juist in de gemeenten (Aalten, Oude IJsselstreek en Doetinchem)  worden –terecht- vragen gesteld over o.a. de effectiviteit, werkwijze en resultaten van Laborijn. En dan blijkt dat de uitvoering van de participatiewet een ingewikkelde is. Want steeds meer mensen met een arbeidsbeperking komen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten (en dus van onze uitvoeringsorganisatie Laborijn). Vrijdag was er een raadsdag voor de raadsleden en de griffie. Die middag was dus heerlijk rustig op het gemeentehuis om alle mails eens bij te werken.
 
 

Twitter

Free business joomla templates