Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Esther Diepenbroek lijsttrekker Progressieve Partij

5 december - Zaterdag is Esther Diepenbroek (34) uit Aalten verkozen tot  lijsttrekker van de Progressieve Partij bij de gemeenteraadsverkiezingen  in maart 2022. De leden zetten huidig PP-raadslid en duurzaamheidsdeskundige Bert Weevers uit Bredevoort op 2. Opvallende nieuwkomer  is Sylvia Stuivenberg uit Dinxperlo. Zij is lid van de PvdA en daarmee laat PP  zien dat progressieve samenwerking belangrijk is.  Op no. 4 staat huidig wethouder Joop Wikkerink: “Ik wil heel graag nog vier jaar zorgen voor de zorg en werken aan werk, dus stel me graag weer beschikbaar als wethouder in het sociaal domein”. “Maar ben niet meer beschikbaar als raadslid”.  
 
Uitbreiding  steunfractie
Esther: “Ik ben enorm trots op deze lijst. In één klap hebben we onze steunfractie uitgebreid met deskundige nieuwe leden met veel ervaring op hun vakgebied. Ik zal mij blijven inzetten voor een inclusieve en diverse gemeente: iedereen mag zijn wie hij of zij is. Ook nu polarisatie en populisme op de loer liggen, willen we als PP graag in gesprek blijven met onze inwoners. Alleen dan komen we de tegenstellingen te boven. En maken we gebruik van ons sterke naoberschap”
 
Duurzaamheid: nù actie voor onze (klein) kinderen.
Plek twee is onomstreden: huidig raadslid Bert Weevers is de grote motor achter de P.P.-ideeën  voor een duurzame toekomst. Of het nu gaat om energie, om woningbouw of mobiliteit.  Bert: “Als je je verdiept in de vraagstukken van de toekomst is er maar één antwoord  mogelijk: we moeten nù maatregelen nemen om een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten”.  “Die maatregelen zijn niet altijd vervelend. Werken aan een duurzame toekomst kan ook heel leuk en leerzaam zijn.” “Voor ons als PP is het dan heel belangrijk dat de laagste inkomens  niet de dupe worden. Daarom ruime steun voor lage inkomens bij de energietransitie.”.
 
Opvallende nieuwkomers
Dat  zijn  Sylvia Stuivenberg (PvdA, Dinxperlo)  op 3, Theo Bauhuis (software-engineer, natuurgids) op 5 en Petra Hoezen (advocaat, PvdA) op 6. Sylvia woont sinds kort in Dinxperlo  en  is in haar vorige woonplaats Oude IJsselstreek actief geweest bij de Rooie Vrouwen. Zij heeft altijd in  het sociaal domein gewerkt. Theo weet (bijna) alles van natuur, landschap en groen en wil bijdragen aan een groene gemeente. Petra is met haar juridische achtergrond  geen onbekende in  de Aaltense politiek. Ze was van 2010-2014  raadslid voor de PvdA. Op plaats 7 staat Wim Hokken, ervaren gemeenteman en ex-raadslid voor de PvdA/GL in Waadhoeke (Fr).
De ledenvergadering stelde ook de speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Die laten zich samenvatten door: bestaanszekerheid, kansengelijkheid , gezond leven mogelijk maken door een duurzame en groene wereld.
 
 
 
 

Afwegingskader bouwen Buitengebied

28 november - Dinsdag komt in de raad  ook een äfwegingskader bouwen in het buitengbied". Omdat er in het buitengebied meer en meer boeren gaan stoppen (dit is een al oude en doorgaande ontwikkeling) ontstaan er Vrijkomende Agrarische Bebouwingen, VAB’s . Om leegstand, verpaupering en mogelijk ook criminaliteit te voorkomen is het van belang om een goede regeling voor een nieuwe bestemming of sloop voor die VAB’s te vinden. Voor beide is woningbouw een optie: splitsing en verbouw van VABs voor woningen en nieuwbouwrechten om sloop te kunnen betalen. Het Afwegingskader biedt hiervoor criteria, zoals bijv: sloop van 1000 m2 VAB geeft bouwrecht voor 1 woning (nieuwbouw). Het totaal aan voorwaarden is aardig ingewikkeld, maar positief is dat ‘verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied een van de hoofddoelstellingen en maatgevend is bij de toetsing van aanvragen'. Maatwerk is daarom ook prominent mogelijk.
 
Wij vinden het totale kader evenwichtig en goed gemotiveerd. Het kan zorgen voor een verantwoorde ‘ontstening’ van het buitengebied en tegelijk extra woonruimte opleveren. Een achterliggende vraag die niet expliciet in de het beleidsstuk naar voren komt, maar wel politiek belangrijk is: Voor wie is het buitengebied? Nu worden VAB’s vaak opgekocht door vermogende lui, maar wij vinden dat ook onze eigen inwoners met een smalle beurs een kans op ‘buitenwonen’ moeten krijgen. Dat kan door de VAB’s te verbouwen tot meer, maar kleinere woningen/appartementen. In de vorm van een soort hofjes, groepswonen, CPO(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of anderszins. De verdiencapaciteit voor de stoppende boer blijft dan minimaal gelijk, maar er worden meer (startende) kleine huishoudens aan woonruimte geholpen.       
 

Woningbouwstrategie gemeente Aalten

28 november - Dinsdag a.s. behandelt de gemeenteraad de aangepaste woningbouwstrategie gemeente Aalten. De ondertitel is: flexibel inspelen op de woningvraag. Daarmee wordt helder aangegeven dat een woningbouwstrategie in deze woelige tijden niet voor 10 jaar in steen kan zijn gebeiteld. Het college heeft op basis van analyse van meerdere bronnen een meest gewenste strategie uitgezet. Deze komt uit op een toevoeging van 820 nieuwbouwwoningen aan de voorraad.
Daar staat bij: “mits de trend van positieve binnenlandse- en buitenlandse migratie zich de komende jaren doorzet. Als dit niet het geval is, ligt een bouwopgave van 300 tot 500 woningen voor de hand.” 
 
Sommige partijen vinden die 820 te weinig en proberen elkaar te overbieden met hogere aantallen. Er wordt zelfs geroepen dat Aalten moet groeien naar 30.000 inwoners. (Berkelland wil naar 50.000, etc). Om de ‘leefbaarheid’.  Hoezo leefbaarheid? Wordt het landschap beter als nieuwbouwwijken landbouw en natuur wegdrukken? Wordt het prettiger recreëren als er meer recreanten zijn? Wordt het verkeer veiliger als er meer auto’s komen? Het mantra ‘meer’ en ‘groter’ is ‘beter’ geldt niet meer. In een eindige wereld kunnen we niet almaar blijven groeien. Wij hebben daarom gepleit om met ons allen eerst eens stil te staan bij de vraag: wat willen we met onze gemeente en met de Achterhoek? Voordat we dom roepen ‘bouwen, bouwen, bouwen’.
 
Daarbij moeten we vooral ook realistisch blijven. De autonome demografische ontwikkeling laat over enkele jaren nog steeds een krimp zien van het aantal huishoudens in onze gemeente. Er staat niet voor niets een grote ‘mits’ in de strategie. Want waarom zouden ‘westerlingen’ massaal naar Aalten komen? De enige grote reden is klimaatopwarming en stijgende zeespiegel. Maar dat duurt nog even en vraagt om een heel andere aanpak dan min of meer willekeurig en lokaal enkele honderden woningen neer te zetten (zie oa WUR rapport Nederland in 2110
 
Tal van onderzoeken tonen aan dat de huidige woningnood niet primair komt doordat er te weinig woningen zijn, maar doordat er teveel geld in de markt zit (zie o.a. vorige Progressief Nieuws uitgaves). Dát zorgt voor de enorme prijsstijgingen (zie ook artikel verderop over Berlijn, want dit is een internationaal verschijnsel). Niet te vergeten is ook het feit dat het -alweer dalende- woningtekort (270.000) bestaat náást het veel grotere aantal leegstaande en tweede woningen (410.000). Het is veeleer een verdelingsvraagstuk dan een woningschaarste-vraagstuk.  
 
Bouwen van meer woningen lost het probleem op de woningmarkt niet op. PP zal dan ook tegen amendementen of moties stemmen die vragen om het aantal te bouwen woningen te verhogen. PP zal wel instemmen met de Woningbouwstrategie omdat flexibiliteit daarin zo belangrijk is. Flexibiliteit die naar onze verwachting eerder gaat leiden naar minder dan meer nieuwbouw.  
 

Dinsdag 2 november: . Slot-event Move2Social

7 november 2021 - Move2Social is een stimuleringsprogramma voor (startende) ondernemers die met hun onderneming impact willen maken: op sociaal, duurzaamheid of maatschappelijk gebied. Met een bijdrage van de Regiodeal heeft er een scholings- en coachingsprogramma gedraaid met 12 deelnemers. 10 van hen presenteerden hun ideeën op dinsdagmiddag. Zeer uiteenlopende ideeën: zo waren er ideeën gericht op duurzaamheid en biodiversiteit: een prefab huis van stroblokken, de Bijendirigent, die de zwarte bij weer kansen geeft en een bedrijf dat zelfbouwhuizen verkoopt voor jongeren met weinig middelen. Ook een digitale cadeaushop daaraan gekoppeld een goededoelenpot, een lunchroom met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een leerorkest en diverse bedrijven die zich richten op telen, kweken en verwerken van groente en fruit. Veel inspiratie en enthousiasme. Ik mocht het slotwoordje spreken en de bloemen en certificaten uitreiken:
Ik heb daar verteld over een boekje dat in 2003 uitkwam: "De Belgen doen het beter”.
Daarin werden al mooi voorbeelden van sociale economie genoemd, bijvoorbeeld de zgn. dienstencheque. Er is zelfs een ministerie van sociale economie in Vlaanderen. Dat boekje was ook in Nederland een inspiratiebron voor sommige gemeenten om zich met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te houden. Het beleid omvatte vaak drie pijlers: het stimuleren en ondersteunen van sociale ondernemingen; een beleid opzetten waar overheidsinvesteringen een maatschappelijke impact hebben en “netwerkvorming” tussen sociale ondernemers. Het eerste voorbeeld was er al op die bijeenkomsten: de cursisten hadden via de digitale cadeaushop presentjes voor hun docenten en begeleiders gekocht. Ook vanuit de aanwezigen (banken, instellingen, gemeenten) werd hulp aangeboden. Zo ga ik samen met de SROI-coördinator kijken of de producten en diensten van Lunchroom "’t Blokje"  uit Lichtenvoorde en zorgboerderij “de Slangenburg” kunnen gelden als invulling van een sroi-verplichting voor bedrijven. Dat wil zeggen dat deze bedrijven bijvoorbeeld kerstpaketten kunnen bestellen bij deze sociale ondernemingen en zo dus aan hun verplichting tot sroi voldoen. 
 

Klimaatmars 6 november in Amsterdam

30 oktober - De tijd gaat onwijs snel! Nog even en dan zijn we met z'n allen in Amsterdam om te zorgen dat dit de grootste Klimaatmars wordt die Nederland ooit heeft gezien. Daarom hier de belangrijkste info op een rijtje: we starten om 13:00 uur op de Dam en trekken vanaf daar door de stad naar het Westerpark. De precieze route delen we zo snel mogelijk! Op de eindlocatie is er een podiumprogramma met speeches en muziek, wat ongeveer een uur duurt. We verwachten dat het hele gebeuren rond 16:30 uur voorbij is.
 
TOEGANKELIJKHEID: mocht je liever niet mee willen doen met de mars zelf, dan kun je direct naar Westerpark gaan. Hier starten we rond 15:00-15:30 uur met het programma. Bij het podium wordt een ruimte afgezet voor mensen in een rolstoel en meer mensen die vanwege een beperking het beste dicht op het podium kunnen zitten; hier zetten we ook stoeltjes neer. Er komen rijplaten op het gras zodat het veld bereikbaar is voor iedereen. Ook is er tijdens het gehele eindprogramma een gebarentolk aanwezig op het podium, die tegelijkertijd te zien is op grote schermen. Rolstoeltoegankelijke WC's zijn aanwezig. Verder zijn we bezig met het maken van een alternatieve route voor mensen die liever niet met de massa meelopen, bijvoorbeeld omdat ze snel overprikkeld raken. Meer info hierover volgt!
 
 
 

Vrijdagavond: “Samen Sterk” in de Koppelkerk

30 oktober - De Koppelkerk in Bredevoort staat deze maanden stil bij mensen met een psychische kwetsbaarheid door middel van een expositie en een uitgebreid randprogramma. Vrijdag bezocht het team “Samen Sterk” het “boekencafé”. Tjerk (coach) en Joop en Lisa gingen uitgebreid in op hun leven, werk en beperking.
Indrukwekkend was het verhaal van Joop, die al sinds de geboorte door zuurstofgebrek een ernstige beperking heeft. Hij heeft een hele tocht gemaakt van de Maartenskliniek in Nijmegen tot nu een een eigen woning in Varsseveld. Joop is een bekende verschijning in Aalten, waar hij in het weekend zijn ouders in de Peperstraat vaak bezocht. En natuurlijk in Winterswijk waar hij de boodschappen voor diverse projecten verzorgt. Hij kijkt ook of de winkels toegankelijk zijn voor mensen in een grote rolstoel. Door middel van een filmpje liet hij zien hoe hij woont in een appartement in Varsseveld. 
Lisa woont ook zelfstandig in Varsseveld; zij vertelde dat ze op school altijd een beetje een buitenbeentje was en dus ook daarmee veel gepest werd. Later op het Graafschapcollege moest zij met een opleiding stoppen omdat zij het “stempeltje” beperking kreeg. Ook op het werk ging het niet altijd op rolletjes en voelde zij zich vaak onbegrepen. 
 
Nu zo’n 6 jaar geleden hebben twee “cliënten” van Estinea het idee van een ervaringsdeskundigengroep “Samen Sterk” opgepakt. Zij hebben trainingen gevolgd, oefeningen gemaakt, gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn zij een vaste gewaardeerde partner van bijv. het Graafschapcollege. Daar vertellen zij over hun ervaringen aan studenten voor de opleiding zorg en welzijn. Ze gaan ook binnen de eigen organisatie de gesprekken aan. En ervaren steeds weer dat wanneer je maar met elkaar praat in plaats van over elkaar, er meer begrip komt.
Vanuit het publiek kwamen enkele persoonlijke vragen hoe om te gaan met mensen met een beperking. De vraag werd opgeworpen of het team "Samen Sterk" bij jongeren die kampen met een beperking, waardoor beperkt zelfinzicht aanwezig is, een rol zou kunnen vervullen. Dat dacht men zeker wel. Ook werd gevraagd of hun activiteiten op scholen nu leiden tot minder uitsluitingsgedrag van de medeleerlingen. Zelf gaven Joop en Lisa aan dat ze door deze activiteiten veel sterker zijn geworden en vooral eerder voor hun mening uitkomen. En vooral dat ze niet meer bang zijn om voor een groep te spreken.
 

Nieuwe nota sociaal domein èn kinderburgemeester

30 oktober - De vergadering begint met de introductie van de nieuwe kinderburgemeester voor het komend schooljaar. Het is Jurre Tadema uit Dinxperlo. Hij vindt speelterreinen voor kinderen, maar waar ouderen elkaar ook gezellig kunnen ontmoeten een belangrijk punt voor de gemeente.
 
Het belangrijkste besluit in de vergadering was de vaststelling van de nota “Zo persoonlijk mogelijk meedoen”. Hieronder de bijdrage van de Progressieve Partij, uitgesproken door raadslid Esther Diepenbroek. 
 
Voor de fractie van de Progressieve Partij is een van de belangrijkste vragen voor de politiek: in welke wereld willen we leven en welke wereld hebben we in bruikleen van onze kinderen? En vooral: wat doen we er aan om die te bereiken.
 
Dan is de titel van dit belangrijke beleidsstuk in het sociaal domein: Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen hoopgevend en optimistisch. Wij vertalen dat in modern naoberschap. Niet het naoberschap van vroeger met de onvrijheden, sociale druk en verplichtingen, maar het meedoen, je welkom voelen wie je ook bent, het naar elkaar omzien. Dat zien we ook terug in ons beleid en de organisatie. Stimuleren dat alle mensen meedoen vanuit de gedachte van positieve gezondheid. En daar zien we -ook en juist in de afgelopen periode- prachtige voorbeelden van: 
-sportcarrousels, onverwachte samenwerkingen tussen verengingen, vrijwillige inzet in de corona-tijd, hulpacties en steunmaatregelen. Vanuit onze mooie en goedlopende voorzieningen als Figulus, bibliotheek, sportaccommodaties, buurthuizen, en vanuit verenigingen, buurten, kerken en families. Om deze kracht van de samenleving te versterken willen wij ons beleid en middelen inzetten.
Meedoen is normaal, ook al voel je je anders. Dat is modern naoberschap.
 
En als er dan professionele hulp en ondersteuning moet komen omdat de oplossing niet meer in de kring van verenigingen, buurt, familie enzovoort geboden kan worden, dan willen wij dat dat zo persoonlijk mogelijk gebeurt. Volgens de bedoeling. Wat dat betekent voelt iedereen die een beetje gevolgd heeft wat de toeslagenaffaire in de verhouding overheid-burger betekent, wel aan.
 
Om deze samenleving zo op te bouwen en te behouden moeten er aan een paar randvoorwaarden voldaan worden. Randvoorwaarden die nodig zijn om onze kinderen en kleinkinderen een harmonieus opgroeien te kunnen bieden in onze gemeente. Die randvoorwaarden zijn topprioriteiten voor de Progressieve Partij. En we willen ook alle beleid daaraan afmeten of het bijdraagt aan die randvoorwaarden.
 
1.bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid bieden is de basisvoorwaarden op orde brengen: de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving. Maar ook de zekerheid van een dak boven je hoofd in een geschikte en betaalbare woning. En in een veilige en prettige omgeving, met snelle en toegankelijke dienstverlening in situaties die de veiligheid bedreigen.
 
2.kansengelijkheid 
Kansengelijkheid vergroten, vraagt ongelijk investeren en structurele oorzaken aanpakken. Niet iedereen heeft ondersteuning vanuit de overheid nodig voor een goede uitgangspositie in de samenleving. We leggen de focus dan ook op die (groepen) inwoners die ons het hardste nodig hebben, omdat hun kansen op het gebied van gezondheid, talentontwikkeling of inzet op de arbeidsmarkt niet altijd vanzelfsprekend zijn.
 
3. gezond leven 
De samenleving is niet zo gezond als deze zou kunnen zijn. De gezondheid van de samenleving is af te meten aan de mate waarin mensen een gezond en gelukkig leven leiden, en er zijn veel factoren die daarop van invloed zijn. Zowel negatief, maar vooral positief – in de mate van kwaliteit van leven, de economie, productiviteit, en het voorkomen van zorg. Sociale problematiek vraagt om sociale oplossingen, en daarmee inzet op gebied van welzijn en zorg, maar bijvoorbeeld ook op gebied van participatie, werk en inkomen, en huisvesting. Gezondheid heeft daarmee een bredere scope dan de inzet van (medische) zorg en ondersteuning. 
Zeker vanuit het perspectief voor onze kleinkinderen, kinderen  en nog ongeboren kinderen is de manier waarop wij de aarde voor hen achterlaten van groot belang. Duurzame hernieuwbare energieopwekking, herstel van biodiversiteit en behoud van natuur en landschap zijn factoren die direct een gezond leven voor hen beïnvloeden.
 
De nota “Zo persoonlijk blijven meedoen” geeft uitstekend weer welke kant we op willen met onze samenleving. Wij doen graag mee met de uitwerking daarvan samen met college en bewoners in uitvoeringsplannen. En daarbij is effectmeting helpend om koersvast te blijven. Vandaar dat ook PP mede-indiener is van de motie die vraagt om werk te maken van monitoring.
 
 

Pagina 1 van 170

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

DJI 0012

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates