Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

Groene energie gebruiken en toch besparen?

18 augustus - Ok, dus je hebt groene stroom. Netjes uit Nederland, stoot geen grammetje CO₂ uit. Heeft het dan nog zin om energie te besparen of kun je los gaan met een Amerikaanse koelkast en een jacuzzi in de tuin? Spoiler: ja, natuurlijk heeft het zin om energie te besparen! We geven twee redenen.
 
1. nog lang niet genoeg groene stroom voor iedereen
In 2016 was 5,9 procent van alle energie die in Nederland werd gebruikt duurzaam. In 2015 was dat 5,8 procent. Een stijging van 0,1 procent dus.
Maar er werd in 2016 wel 5 procent meer hernieuwbare energie opgewekt dan in het jaar ervoor. Dat steeg namelijk van 119 naar 125 petajoule (PJ).
Hoe kan het dan dat het percentage duurzame energie van het totale energieverbruik nauwelijks is toegenomen? Omdat het totale energieverbruik is gestegen. Met bijna 4 procent naar 2119 PJ. (Bron: CBS)
Als we niet aan de slag gaan met energiebesparing en dus minder energie gaan gebruiken, wordt het percentage duurzame energie van het totale energieverbruik in Nederland nooit hoger. Maar ook; als we nu massaal energie gaan besparen dan stijgt het aandeel duurzame energie van het totaal veel sneller!
 
2.Groene stroom kost ook gewoon geld
Voor niets gaat de zon op, maar dat zonnepaneel moet wel gewoon betaald worden. Iedere kilowattuur stroom die je gebruikt kost gewoon geld. Dus hoe minder energie je verbruikt, hoe lager je energierekening is. Daar verandert natuurlijk niets aan als je groene stroom hebt.
Energie besparen is eigenlijk één van de eerste en makkelijkste dingen die je kunt doen om te verduurzamen. Je kunt beginnen met simpele gedragsveranderingen en kleine aanpassingen in huis die nauwelijks investeringen vergen, daarmee kun je al honderden euro’s per jaar op je energierekening besparen. De energie die je nog gebruikt vergroen je door over te stappen op groene stroom en groen gas. Wil je een stapje verder gaan, dan kun je nadenken over grotere energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.
 
Aan de slag? Check deze 10 tips om stroom te besparen.https://www.hier.nu/10-tips-om-stroom-te-besparen
 

Nog veel te doen! Verbeteringen voor mensen met een beperking.

18 augustus  – Er zijn nog tal van verbeteringen mogelijk als het gaat over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat bleek op de druk bezochte terrasavond van de Progressieve Partij. Deze werd gehouden op het terras van ’t Noorden, één van de weinige horeca-gelegenheden in de kern Aalten die goed toegankelijk is en de voorzieningen heeft. Een grote ergernis van mensen in rolstoelen of op scootmobiels zijn de geparkeerde auto’s op de stoepen of de lukraak neergezette vuilcontainers. Dat heeft dus te maken met aandacht en verantwoordelijkheid van niet-gehandicapte burgers. Hoe krijgen we de samenleving zover dat we inclusief denken?

Een tweede punt van zorg zijn de op- en afritten voor rolstoelers, rollators en scootmobielen op de normale troittoirs. Er zijn goede voorbeelden, maar ook situaties waar ze zelfs bij nieuw aangelegde stoepen vergeten worden.  Ook slechtzienden hebben moeite met sommige situaties, eenvoudige witte stippen of lijnen helpen al veel. En dan natuurlijk de putdeksels, boomwortels en losliggende tegels. Het is van het grootste belang dat deze situaties gemeld worden bij de gemeente via de website https://www.aalten.nl/inwoners/melding-woon-en-leefomgeving_42795/  of via een bezoekje aan het loket aan de Hofstraat. De fractie van de Progressieve Partij heeft een groot aantal situaties opgenomen en zal hiervoor binnen College en raad aandacht  gaan vragen.

Vervolgens is een punt van aandacht de toegankelijkheid van winkels, openbare gebouwen. Ook hier geldt een oproep aan de bouwers: zorg vanaf het begin voor een goede toegankelijkheid maar let ook bijv. op een aangepast toilet. 

Woensdag laatste PP-terrasavond over toegankelijkheid

12 augustus - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke week een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
De laatste open terrasavond van de Progressieve Partij vindt plaats op woensdag 16  augustus op het terras van partycentrum ’t Noorden in Aalten. We gaan het hebben over toegankelijkheid voor mensen met een beperking van onze dorpscentra. Er  komen er mensen met een loop-, visuele of andere beperking.  De uitdaging is: hoe geven we hen onbelemmerde doorgang?
De keuze van de locatie is al spannend. Welke horecagelegenheid in de kern Aalten is toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Welk café heeft een invalidentoilet. Niet allemaal. Partycentrum ’t Noorden heeft het prima voor elkaar. Heeft ook aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking en mag zich daarom tooien met het bordje van “Unieke Achterhoekers”. Daarom zitten we vanaf 20.00 uur met mooi weer op het terras en smeden we plannen hoe de kernen van de gemeente Aalten toegankelijker kunnen worden. 
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
 

Progressieve samenwerking noodzaak, te beginnen in de Achterhoek

12 augustus - Op 20 juni haalde de Eerste Kamer een streep door de lijstverbinding. Dat betekent dat partijen niet meer kunnen profiteren van elkaars reststemmen. Dat is maar goed ook, want in de praktijk is zo'n lijstverbinding nauwelijks aan de kiezer uit te leggen. Die denkt dat er een soort fusie gesmeed werd. Voor de kiezer is het vanaf nu duidelijk: een stem op één partij blijft een stem op die partij.
 
Coalitievorming
Wat die partij met die stem gaat doen is op voorhand niet te zeggen. Dat is wel erg vervelend. Krijg je als VVD-stemmer GroenLinks erbij of de ChristenUnie? Die vraag speelt tijdens de formatie. In een versnipperd lansdschap zou het daarom goed zijn na te denken over nieuwe vormen van coalitievorming. Zo zou je meerdere stemmen uit kunnen brengen. Daardoor kun je als kiezer ook je voorkeurssamenwerking aangeven. Of je zou ook tegen een coalitie kunnen stemmen. Stemmen per brief, internet of app kan tot een hogere "opkomst" leiden. Voor deze vernieuwingen moeten we in Den Haag zijn. Dat schiet daar niet erg op.
 
Lokale verkiezingen
In maart 2018 staan de verkiezingen voor de gemeenteraad weer op het programma. Daar zie je ook veel versnippering, lokale lijsten , one-issue-partijen of persoonlijsten. Het is niet altijd duidelijk waar deze voor staan. Is een "Gemeentebelangen" voor de ondernemers of voor de bijstandsmoeders? Is een éénpersoonspartij voor de grote varkensboeren of voor de natuurinclusieve landbouw . Er moet ook op lokaal niveau meer duidelijkheid komen waar je voor kiest en welke samenwerking je wilt.
 
Progressieve samenwerking
De Achterhoek kleurt bij landelijke verkiezingen steeds meer VVD-blauw. Lokaal zijn juist de lokale partijen en het landbouwgedomineerde CDA sterk. De progressieve partijen zijn versnipperd en op lokale schaal vaak onherkenbaar. Voor een krachtig sociaal, groen lokaal beleid is verdere progressieve samenwerking nodig. Ik pleit voor lokale progressieve verenigingen bestaande uit bijvoorbeeld aanhangers van Groen Links, D66, PvdA en SP. In de Achterhoek zijn ze vaak te klein om in elke gemeente eigen fracties op de been te houden. Samengaan zou het lokale groene en sociale geluid kunnen versterken. Zij zijn vaak de spreekbuis van modern, duurzaam, sociaal en inclusief ondernemerschap. Daar heeft de Achterhoek behoefte aan. Progressieve partijen zijn pleitbezorgers van kunst, cultuur en breedtesport. Ook daar is de Achterhoek bij gebaat. Op den duur zou via een Achterhoeks parlement de bestuurskracht van de regio vergroot moeten worden. Daarbij zijn progressieve partijen de drijvende krachten en voortrekkers. Het is nu het moment voor samenwerking in plaats van versnippering.
 
Joop Wikkerink,
Al 35 jaar raadslid in de gemeente Aalten en steeds op zoek naar vernieuwing.
 
Bovenstaande inbreng verscheen in Aaltens en Dinxpers Nieuws van 10 augustus

Wie controleert de afspraken rond energiebesparing?

12 augustus - Naar aanleiding van een bericht over de “zelfbenoemde Raadscommissie” die zich wil buigen over de gevolgen van de energietransitie kwam deze hele commissie op bezoek. Vanwege de uitblijvende zwoele zomeravonden dit keer in de gezellige ruimte van “De Borghman” in Bredevoort.  Het is heel goed dat er een soort burgerinitiatief ontstaat dat niet wil afwachten, maar wil werken aan enrgietransitie en vooral ook –besparing.  Het is verleidelijk om dan alle maatregelen die mogelijk zijn na te lopen en vervolgens de “ja maars” daartegen weer te formuleren, maar het gaat nu toch nog vaak om bewustwording, financieel voordeel en samenwerking. Bijvoorbeeld het van de grond trekken van een project “postcoderoos” in Bredevoort zou een mooi begin zijn. In de prestatieafspraken met de Woonplaats staan ook beloftes op het gebied van energiebesparing en energiezuinig bouwen. Dat zou een taak van de raad kunnen zijn om deze te controleren en College en Woonplaats op aan te spreken. Kortom ook deze “terrasavond” leverde weer “huiswerk voor de politiek” op:  hoe worden de energie-afspraken met de Woonplaats nageleefd.  Ook van deze kant een oproep om dit burgerinitiatief te versterken.

De fractie stelde de vraag wie de afspraken met de Woonplaats controleert. Hier het antwoord:

De afspraken over 2017 worden begin 2018 geëvalueerd. 
Dat wordt in 1e instantie breed ambtelijk gedaan samen met de huurdersvereniging. Dat zal dan eerst bestuurlijk met College, directie De Woonplaats en Huurdersverenigingen worden besproken en vastgesteld. 
Ik verwacht dat we daarna de Raad via een Raadsmededeling informeren over het resultaat over 2017. Kan zijn dat de lokale woonagenda aanpassing nodig heeft.
De afspraken voor 2018 gaan we dit najaar uitonderhandelen en de geplande ondertekening is 11 december. Daarna komt het via een Raadsmededeling naar de Raad.
 

Derde PP-terrasavond op donderdag in Bredevoort

4 augustus - Deze zomer organiseert de Progressieve Partij  elke week een “Open terrasavond”.  Vrij toegankelijk, onverplichtend, bijpraten over actualiteit en nieuwe ideeën voor de gemeente Aalten. Lekker met een zomers drankje nadenken en elkaar bevragen hoe het mooier, beter en rechtvaardiger kan in de gemeente en de politiek. En wat nieuw is: we nodigen elke avond om 20.30 uur een gast of gasten uit die ons en jou kan/kunnen inspireren met nieuwe inzichten, vrolijke ideeën,  en nieuwe benaderingen.
 
De derde open terrasavond van de Progressieve Partij vindt plaats op donderdag 10 augustus op het terras van De Borghman te Bredevoort. We gaan het hebben over één van de meest urgente uitdagingen van deze tijd: duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie. Om 20.30 uur komen er mensen van de  “zelfbenoemde raadscommissie voor energiezaken”.  De uitdaging is: hoe worden we energieneutraal in 2030. 
 
De groep met veel Bredevoorters heeft een statement gemaakt. Daarin staat o.a.:
1. Wij vinden dat er sprake is van grote urgentie als het gaat om de energiesituatie. Denk aan de noodzaak van CO2-reductie, het akkoord van Parijs en het Nederlandse energie-akkoord. Hoewel dit als geheel een mondiaal probleem is, hebben individuele burgers en organisaties ook in Aalten hun verantwoordelijkheid en belang inzake die problematiek.  
2. Wij vinden dat de lokale overheid verantwoordelijk is om te informeren en te motiveren.  Daardoor gemeenschapszin t.a.v. dit onderwerp bevorderen. Ook maatregelen voor het verhogen van duurzaamheid van woningen, energiezuinig handelen etc. onder de aandacht van de burgers en organisaties brengen en eventueel nieuwe regelingen treffen.  
Kom mee luisteren, praten en denken! Kost je niks.
LET OP: Deze week is de terrasavond dus op donderdag i.p.v. op woensdag.
 

Hardrijders veroorzaken onveiligheid en ergernis

4 augustus - Hardrijders op de Anholtseweg, Maurits Prinsstraat, Aaldersbeeklaan en Terborgseweg vormen de grootste ergernis van inwoners van Dinxperlo die het open terras  van de Progressieve Partij bezochten. Het gesprek vond plaats op woensdagavond bij Old Dutch, jammergenoeg kon men niet op het terras zitten vanwege de regen.  Een  handjevol mensen kwam om klachten en ideeën te uiten over de verkeerssituatie in de kern Dinxperlo. Het is niet duidelijk waar precies de 30km-zones zijn;  de veranderingen in de fietsstraat scoren goed, maar men mist duidelijke regels en voorlichting. De situatie bij het Willem van Oranjeplein is nog steeds onoverzichtelijk en de situatie rond de Jumbo aan de Heelweg is zelfs zorgelijk. Ook kwam natuurlijk ter sprake de situatie rond de uitvalswegen zoals Terborgseweg, Anholtseweg en Aaltenseweg. De Beggelderdijk, waar zoveel over te doen is, is eigenlijk niet geschikt als uitvalsweg. Eén van de bezoekers had een eigen plan ingeleverd, maar de kosten daarvan  worden nogal hoog ingeschat. Via het buurtinitiatief werd gepleit voor meer werk maken van het aangeven van de alternatieve vrachtauto-route van Aalten via Spork  en Suderwick.  De suggesties voor oplossingen worden door de Progressieve Partij doorgegeven aan het College en de politie.

Pagina 1 van 107

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

fractie

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates