Login

Welkom op de website van de Progressieve Partij Aalten Bredevoort Dinxperlo en Buurtschappen

Home

PP: VNG-congres mag best soberder en korter

23 juni - Aan het begin van de maandelijkse raadsvergadering kregen 8 cursisten die vier avonden een cursus over de gemeente gevolgd hadden een heus certificaat van de burgemeester. Daar waren ze best blij mee. Deze cursus was georganiseerd door vier gemeenten om mensen meer bij de politiek te betrekken. Politieke partijen zelf organiseren vaak ook cursussen, dus mensen die geinteresseerd zijn in de gemeentepolitiek kunnen altijd wel ergens informatie halen. Ook van deze kant willen wij de cursisten feliciteren met hun certificaat. Ook de Progressieve Partij heeft in 2016 een serie workshops gehouden over gemeentepolitiek. Totaal 30 deelenemers. Wij vonden het toen niet nodig om certicificaten uit te reiken. Het gaat om de kennis, de netwerken en de intresses. De raadsvergadering zelf was behoorlijk gauw afgelopen. Er stonden een paar punten op de agenda over  “verlengd lokaal bestuur”. Dat wil zeggen dat de gemeente hier niet alleen de baas over is, maar meer gemeenten. Bijvoorbeeld de brandweerorganisatie, het Erfgoedcentrum, Stadsbank. Dus dan wordt het moeilijk om veel invloed uit te oefenen als individuele gemeente.  Dus gingen alle agendapunten met een unanieme stem voor er doorheen. Dat was maar goed ook, want iedereen vond het behoorlijk warm. 
Rob kwam nog even terug op het VNG-congres, erg leerzaam volgens Rob, een aanrader voor andere raadsleden. Maar het mag wel een beetje minder overdadig. (De Progressieve Partij heeft in het verleden ook al eens voorgesteld dit congres tot één dag te beperken. Scheelt dure hotelovernachtingen.)
 

Regio: "Hand aan de ploeg", maar welke kant op?

23 juni - Maandagavond kwamen een hoop raadsleden en wethouders bij elkaar in Doetinchem. Van Aalten 5 raadsleden, één wethouder, een burgemeester en twee ambtenaren. Er is door een buro driekwart jaar nagedacht, geinterviewed, gelezen en vergeleken hoe nu de Achterhoek met elkaar moet samenwerken. Daar kwam men nog niet helemaal uit, dat wil zeggen: in het rapport worden vijf modellen gepresenteerd.  Volgens de interviewers is samenwerken in de Achterhoek best moeilijk, er zit veel oud zeer en veel gemeenten kijken eerst naar eigen voordeel. Maar  volgens bestuurskundige Boogers moet je bij samenwerken een stukje van je zelf willen inleveren. En niet te veel  structuren, want structuren worden bedacht om de kool en de geit te sparen.  “Jao, joa”,  knikten alle raadsleden. Moar dan? Nu, de nieuwe burgemeester van Doetinchem gaat een voorstel schrijven hoe dat moet.  Natuurlijk klonken op zo’n avond weer veel oproepen als “d’r An”,  “niet praten maar doen”. Of zoals een raadslid uit de gemeente Aalten altijd zegt: “hand aan de ploeg”. Moet je wel weten welke richting die ploeg dan op moet. Dat gaat de burgemeester van Doetinchem bedenken. Het zou jammer zijn dat de gerichtheid op de eigen kerktoren bestuurlijk Achterhoek op achterstand zou zetten. Onderwijs- en arbeidsmarkt zijn al lang regionaal. Nu de gemeenten nog.
 

Deze hele week veel scholen over de vloer

23 juni - Het was een drukke week voor die raadsleden die zich overdag een paar uurtjes vrij konden maken. Van maandag t/m vrijdag bezochten groepen leerlingen van Schaersvoorde het gemeentehuis. Een beetje als vervolg op het Open Huis van zaterdag, maar ook in het kader van de week van de democratie.  Alle klassen kregen een vast programma. Eerst een welkom door de burgemeester, een wethouder of de algemeen directeur; dan een foto op het bordes en dan een quizje over de gemeente (wist je dat er 42.000 bomen in de gemeente staan?) gepresenteerd door een raadslid. Vervolgens ging het in groepjes van twee naar de “democratiefabriek”. Een zeer interactieve tentoonstelling bestaande uit nagebouwde “machines” met allerlei vragen over vrijheid (mag je alles zeggen?), over democratie, over oorlog en jodenvervolging, over pesten en zondebokken.  De machines waren zo opgesteld dat allerlei persoonlijke items als pesten en zondebokken ook naar de democratie en de politiek vertaald werden.  Weer terug in raadszaal kregen de leerlingen nog een paar stellingen voorgelegd door de docent. Daarover moesten ze dan een debat voeren. Dat ging soms wel en soms niet. Het is ook moeilijk om als 16-jarige door de microfoon voor alle kinderen van de klas je eigen mening te geven. Vooral als die afwijkt van het gemiddelde. De raad heeft zich van de beste kant proberen te laten zien. Sommige raadsleden waren meerdere keren actief: Rob, Zelma, Margret, Hanny en Jos werkten in prima teams met de docent en de medewerkers. Voor herhaling vatbaar!
Ook van deze kant complimenten voor de organisatie en de medewerkers van de gemeente Aalten.
 

Veel volk op open dag nieuwe gemeentehuis

18 juni - Naar deze dag was lang toegewerkt. De organisatie zette haar beste beentje voor. En met succes. Gezegend door perfecte weersomstandigheden, een vol programma en enthousiaste medewerkers was de open dag absoluut een succes te noemen. Alle politieke fracties (plus D66) waren aanwezig (hoewel ze niet allemaal bij de voorbereidng meegeholpen hadden) en er werden vele gesprekken gevoerd. Voor de Progressieve Partij was uiteraard het hoogtepunt dat ons fractielid Gerrit Migchelbrink na een onfortuinlijke slip in een auto op de Markt, vakkundig en gezond bevrijd werd door de brandweer. Het standje in het gemeentehuis trok ook veel belangstelling. Afwisselend stonden de fractieleden Joop Wikkerink, Gerrit Migchelbrink en  Rob Boerendonk de vele mensen te woord. Steunfractielid Marian Nijman tekende mooie verhalen op en maakte foto's. Komende week bezoeken de leerlingen van Schaersvoorde het nieuwe gemeentehuis "de democratiefabriek": een interactief spel over vrijheid, democratie,  pesten, discriminatie. Het heeft enkele jaren geduurd, maar de Progressieve Partij is blij dat nu eindelijk een activiteit wordt georganiseerd vanuit het gemeentehuis om het bestuur, de politiek, dichter bij de inwoners te brengen. Zie verder de vele berichten op sociale media en in de kranten.
 
 
 
 

Voedselproductie over 30 jaar: hoeveel, hoe en wie?

18 juni - Vrijdag 16 juni organiseerde de Koppelkerk te Bredevoort een meet-up over landbouw en voedsel. 
Hoe voeden we (vanaf 2050) 9 miljard monden? De Progressieve Partij was erbij en discussieerde mee. 
Dat is de centrale vraag in de Tegenlicht-uitzending “Boer zoekt voedselflat”.  Er waren drie spraakzame en deskundige gasten. André Wikkerink, geboren in ’t Klooster, varkensboer in Sinderen (500 zeugen) en lid van LTO-bestuur Oost-Achterhoek. Leo Lamers, zelfstandig adviseur van o.m. milieuorganisaties en overheden, 36 jaar werkzaam geweest bij Arcadis, auteur van o.a. “Het grote groene misverstand”. Tenslotte Jan Willem van der Schans, landbouwprofessor  aan de WageningenUniversiteit die wereldwijd onderzoek doet naar de sociaal-economische gevolgen van de veranderingen in de landbouw.
 
Leo Lamers gaf een korte pitch over de huidige problemen voor o.m. het milieu in de westerse landbouw. Hij kwam tot de volgende conclusie:
-Mestverwerken laat de mest niet verdwijnen, gaat niet werken
-Krimp veestapel naar in ieder geval grondgebondenheid: 35% minder mest = mest van alle varkens en kippen in de Achterhoek: goed voor water, natuur en leefmilieu.
-Landbouw schoner, richting biologisch
-Maar: Intensiveren/groei is waarschijnlijker dan extensiveren, spontane krimp onwaarschijnlijk (zie grondprijs)
-Tenzij veel meer consumenten veel meer biologisch/milieuvriendelijk gaan kopen (nu 3% van kopers en oppervlakte landbouw
 

Prokkelen met mensen met een beperking

18 juni - Sinds 1 juli is het  VN verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap van kracht. Bij ons overleg op 3 mei 2017 met het team Samen Sterk van Estinea, vertelden zij : Estinea doet mee aan de Prokkelweek om de bewustwording van'normale mensen te vergroten: Hoe gaat dat, participeren aan de samenleving met een beperking? De bedoeling is mensen tot nadenken te prikkelen, hoe is het om met een handicap handelingen te verrichten?
We waren afgelopen woensdag  met een hele groep, raadsleden, mensen met een beperking; zelfs de journalist en de fotograaf van de Gelderlander deden enthousiast mee ( zie het artikel in de Gelderlander).
We deden een paar activiteiten: hoe is het om geblinddoekt met een blindengeleidestok te lopen? Nou dat was indrukwekkend, we merkten dat we binnen een paar seconden onze oriëntatie totaal kwijt waren. Marcel ( hij is slechtziend) overtuigde ons dat hij daar nu wel aan gewend was. Wij kunnen ons nu voorstellen dat je de blindegeleide stroken, bijvoorbeeld op een station dan wel hard nodig hebt. 
Wat hoor je als je slechthorend bent? (dikke oordoppen op: erg vermoeiend om dan een gesprek te volgen)  Daarna deden we een paar opdrachten ( 4 dingen tegelijk moeten doen) waardoor we meer inzicht hoe moeilijk het is voor mensen met een autisme om je te blijven concentreren in een onrustige omgeving. Moeilijke woorden eenvoudig verklaren: woorden als anticiperen, pragmatisch, transitie, sociale kaart, allemaal vaktermen;  waren voor ons ook regelmatig moeilijk om precies te omschrijven in gewoon Nederlands.
 
foto: De Gelderlander. Marian Nijman wordt gecoacht door Yolande Bos. Zie ook het mooie verslag (plus filmpje) in de Gelderlander:
 
 

Omnivereniging: antwoord op vragen van de toekomst?

11 juni - Meedenk avond op donderdag van Progressieve Partij in Sportcafé Eurohal Dinxperlo
De Achterhoek heeft last van vergrijzing en ontgroening. Meer mensen worden ouder en minder jongeren blijven hier wonen. De trek naar de steden is over de hele wereld een feit. Alle prognoses geven aan dat na 2025 het aantal inwoners, maar ook het aantal huishoudens daalt. Daarom moeten nu maatregelen getroffen worden. Eén van die vragen gaat over het verenigingsleven. Daarover organiseert de Progressieve Partij haar maandelijkse mee-denkavond. Hoe organiseer je dat het beste in een toekomst van ontgroening en vergrijzing? Is de omnivereniging daarbij een oplossing?
Initiatiefnemers van de Omnivereniging Binnensport Dinxperlo, twee leden van Favorita en Represta komen hun ideeën daarover delen. Hoe doe je dat met de ”clubtrouw”, de contributie, de acties. Is het een voorbeeld voor andere kleine kernen? Wat is de rol van de gemeente?
 
De meedenk-avond "Omnivereniging, antwoord op vragen van de toekomst?"  is op donderdag 15 juni om 20.15 uur bij het Sportcafé in de Eurohal, Europastraat 2 te Dinxperlo.Toegang en koffie gratis.
 

Pagina 1 van 103

Aanbevolen links

v2Aanbevolen links 0307-2013

fractie

PP web inpl vakantie

Twitter

Zoeken

Kom in actie! Doe mee!

Minipoll

Gemeente, waterschap en boeren spuiten met RoundUp. Wat vind jij?

Onmiddellijk stoppen - 54.5%
Ze mogen doorgaan totdat het verboden is - 18.2%
Dat beetje gif is niet schadelijk - 27.3%

Aantal stemmen: 11
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 26 mei 2016 - 20:02

Volg ons op Facebook

Free business joomla templates